Benefit v podobe pohonných látok

Môže firma poskytnúť mesačný peňažný benefit zamestnancom, ktorí používajú služobné autá aj na súkromné účely, napr. do 1 000 km 200 €? Tento benefit by zamestnanec zdanil a už by firma neriešila pohonné látky.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že ako benefit pre zamestnanca bude zamestnancovi preplácať pohonné látky spotrebované na súkromné kilometre, suma súkromne spotrebovaných pohonných látok predstavuje pre zamestnanca ďalší zdaniteľný príjem, ktorý podlieha aj odvodovej povinnosti. Pre zamestnávateľa sú výdavky na takéto spotrebované pohonné látky nedaňovým výdavkom. Len v prípade, že si cenu súkromne spotrebovaných pohonných látok zamestnanec hradí sám, resp. zamestnávateľ požaduje úhradu za súkromne spotrebované pohonné látky, zamestnanec nedosahuje príjem, ktorý by sa musel zdaniť a odviesť z neho poistné do zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

V takom prípade by bola jediným nepeňažným príjmom zo závislej činnosti zamestnanca len suma zo vstupnej ceny vozidla podľa § 5 ods. 3 písm. a) bodu 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov za používanie na automobilu na súkromné účely.

Pre zamestnanca ide vždy o príjem zo závislej činnosti (nepeňažný príjem), ktorý je zamestnávateľ povinný v mesiaci poukázania zamestnancovi zdaniť a zároveň vyrovnať aj povinné poistné na jednotlivé poistenia, t. j. sociálne poistenie a zdravotné poistenie.

 

Poznámka redakcie:
§ 5 ods. 2 zákona o dani z príjmov

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Mária Jančíková

Právny stav od

  • 1. 1. 2013

Dátum publikácie

  • 17. 6. 2015

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené