nedeľa 1. februára 2015, Tatiana

Autori

Právny stav od

01.01.2006

Právny stav do

31.12.2007

Právne oblasti

Dane z príjmu

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Poskytnutie rekreačného alebo športového zariadenia zamestnancom a daňový výdavok firmy

Otázka:

Podľa § 5 ods. 7 zákona o dani z príjmov je príjem poskytnutý ako použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom oslobodený od dane z príjmov. Rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) a deťom, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považujú za vyživované osoby. Je takéto plnenie daňovo uznateľným nákladom (výdavkom) pre účtovnú jednotku?

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Súvisí s právnymi predpismi