Zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci – vybrané otázky

Pokiaľ dôjde k vydaniu nezákonného rozhodnutia zo strany príslušného štátneho orgánu, poškodený má možnosť za splnenia zákonných podmienok uplatniť si nárok na náhradu škody z dôvodu zodpovednosti štátu pri výkone verejnej moci. V príspevku sa venujeme rozboru platnej a účinnej právnej úpravy, vymedzujeme zákonom stanovené predpoklady zodpovednosti štátu a v závere upriamujeme pozornosť na viaceré súdne rozhodnutia týkajúce sa uplatňovania daňových predpisov.

Autori: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 7. 3. 2019
Prameň: Daňový špeciál / Daňový špeciál - 2019 / Daňový špeciál 2/2019
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daňové orgány; Správa daní a poplatkov; Správne právo / Správne konanie; Sťažnosti, žiadosti a návrhy fyzických osôb; Štátna správa
Ústavné právo / Štát, ústavné právo / Štátne orgány
Občianske právo / Občianske právo / Náhrada škody; Ochrana práv občana


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené