Zdanenie príjmov súvisiacich s nehnuteľnosťami fyzických osôb

Nehnuteľnosti ako také sú v prvotnom význame vymedzené v § 119 Občianskeho zákonníka (ďalej len „ObčZ“), pričom podľa tohto ustanovenia sú nehnuteľnosťami pozemky a stavby spojené so zemou pevným základom. Avšak aj ďalšie osobitné predpisy určujú, čo je pozemkom alebo stavbou. Ide napr. o katastrálny zákon, stavebný zákon a pod. Nehnuteľnosť je zadefinovaná aj pre daňové účely, a to zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“). V tomto príspevku bude uvedený pohľad na zdanenie príjmov dosahovaných v súvislosti s nehnuteľnosťami, a to príjem z prenájmu, z predaja alebo nepeňažný vklad nehnuteľnosti do obchodnej spoločnosti.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 30. 11. 2016
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 1/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené