Úrok z nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty - nová právna úprava účinná od 1. januára 2017

Autor v nadväznosti na problematiku daňovej kontroly a úroku za zadržiavaný nadmerný odpočet, ktorou sa zaoberal v článku Daňová kontrola nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty a „úrok z omeškania“ za neoprávnené zadržiavanie peňažných prostriedkov vydanom v Bulletine slovenskej advokácie č. 7-8/2016 približuje novelizáciu právnej úpravy dane z pridanej hodnoty a zakotvenie úroku z nadmerného odpočtu.2) Pritom analyzuje novoprijatú právnu úpravu a poskytuje nielen teoretický, ale aj praktický pohľad na úrok z nadmerného odpočtu. Autor súčasne poukazuje na spojitosť tejto právnej úpravy s rozhodnutiami Súdneho dvora Európskej únie. Spracovaná problematika sa týka platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorými sú, za splnenia zákonom stanovených podmienok, aj advokáti a ich klienti.3)

Autori: JUDr. Matúš Filo, PhD.
Dátum publikácie: 16. 6. 2017
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2017 / Bulletin SAK - 5/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Matúš Filo, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené