Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou

Text „Skončenie pracovného pomeru s príkladmi a judikatúrou“ prináša aktuálny pohľad na túto kľúčovú oblasť pracovného práva. V texte je pozornosť venovaná: vysvetleniu jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, praktickým radám, ktoré umožnia identifikovať aj prípadné problémy, na ktoré text zákona priamo neupozorňuje, rozhodnutiam súdom (v texte sa rozoberajú rozhodnutia NS SR, ale vzhľadom na to, že ich nie je veľa a na to, že československé pracovné právo má dlhú spoločnú históriu a je stále veľmi podobné, uvádzajú sa aj príklady rozhodnutí českých súdov, pretože je možné na nich bližšie vysvetliť aj právnu úpravu SR a upozorniť zamestnávateľov a zamestnancov na prípadné riziká, mnohé z nich navyše odkazujú na ustálenú judikatúru československých súdov).

Autori: JUDr.et Mgr. Jozef Toman, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2018
Dátum publikácie: 30. 10. 2018
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2019 / PMPP - 1/2019
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Pracovno - právne vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené