Pracovnoprávne vzťahy zdravotníckych pracovníkov

Podmienky výkonu zdravotníckeho povolania, vrátane odmeňovania, ovplyvňuje spôsob výkonu zdravotníckeho povolania, ako aj zamestnávateľ, u ktorého vykonáva zdravotnícky pracovník svoje zdravotnícke povolanie.

Autori: Ing. Miloslava Kováčová, MPH
Právny stav od: 1. 2. 2018
Dátum publikácie: 7. 2. 2018
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2018 / PMPP - 4-5/2018
Oblasti práva:
Správne právo / Zdravotníctvo / Lekári, zdravotnícki zamestnanci; Zdravotná a liečebná starostlivosť; Zdravotnícke zariadenia; Zdravotníctvo
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Personalistika; Pracovno - právne vzťahy; Starostlivosť o zamestnancov


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miloslava Kováčová, MPH

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
  • 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
  • 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 296/2010 Z. z. Nariadenie o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
  • 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené