Povinná aktivácia elektronických schránok

Od 1. júla 2017 by mali všetky orgány verejnej moci zasielať svoje rozhodnutia alebo oznámenia nie v listinnej podobe, ale elektronicky do elektronických schránok. V súvislosti s doručovaním do elektronických schránok je dôležité si uvedomiť, že účinky doručenia takto zasielaných písomností budú rovnaké, ako keby k ich doručeniu došlo klasickou poštou, tzn. od doručenia budú plynúť lehoty na uskutočnenie úkonov, na podanie opravných prostriedkov, rozhodnutia doručené do schránky budú nadobúdať právoplatnosť a vykonateľnosť.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci

Oblasti práva

Autori

  • Mgr. Noémi Polák

Právny stav od

  • 1. 7. 2017

Dátum publikácie

  • 22. 6. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené