Najčastejšie otázky k finančnej kontrole pri jej vykonávaní v praxi pre rok 2019 – I. časť

Zmyslom predmetného príspevku je objasnenie praktických podnetov z prostredia verejnej správy, najmä z lektorskej činnosti a kontrolnej činnosti. Základná finančná kontrola a jej praktický výkon je v účinnosti už tri roky a za túto dobu sa vyskytujú zaujímavé podnety, ktoré sú spomenuté aj v príspevku. Na vybraných príkladoch sa prezentuje čitateľovi zákonný rámec, ako aj spôsob praktickej aplikácie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej v príspevku len zákon o finančnej kontrole a audite) v prostredí sektora verejnej správy.

Autori: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 14. 3. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančná kontrola


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 419/2007 Z. z. Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, ŠF, obce a VÚC
  • 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej kontrole a audite

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené