Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax

Cieľom nasledujúcej úvahy je pokúsiť sa vymedziť pojem judikatúra a jej postavenie v našom právnom systéme, ako aj pokúsiť sa ozrejmiť, čo vlastne za záväznú judikatúru v našich pomeroch možno považovať. S účinnosťou Civilného sporového poriadku sa v SR zavádza niekoľko noviniek súvisiacich s povinnosťou súdov pracovať s judikatúrou. K voľbe tejto témy ma viedol vlastný záujem ako sudcu objasniť si východiskové pozície práce s týmto prameňom práva. Paradoxom je, že ani doktrína nie je jednoznačná v tom, aká judikatúra,1) a či vôbec, je prameňom práva so záväznou povahou v systéme kontinentálneho práva.

Autori: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.
Dátum publikácie: 7. 12. 2016
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2016 / Bulletin SAK - 11/2016
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo; Občianske súdne konanie


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Andrea Moravčíková, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené