sobota 29. augusta 2015, Nikola/Nikolaj

Autori

Právny stav od

01.09.2005

Právny stav do

30.09.2006

Právne oblasti

Sociálne poistenie
Zdravotné poistenie

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Poistné na zdravotné a sociálne poistenie pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas

Otázka:

Akú výšku odvodov je povinný odvádzať zamestnávateľ zo mzdy zamestnanca, ktorého dohodnutá mzda v pracovnej zmluve je 3 450 Sk? Zamestnanec má u zamestnávateľa dohodnutý kratší pracovný čas (20 hodín týždenne) a je poberateľom starobného dôchodku.

Odpoveď:

Za zamestnanca, ktorý má u zamestnávateľa dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, platí zamestnávateľ poistné vo výške sumy príjmu zodpovedajúceho kratšiemu pracovnému času zamestnanca. Ak má zamestnanec u zamestnávateľa dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas napr. v dĺžke 20 hodín/týždeň, jeho minimálna mzda pri prvom stupni náročnosti práce je 3 450 Sk (polovica z minimálnej mzdy).

Odvody z dohodnutej mzdy sú nasledovné:

 

 

 

Celkom

Suma

 

325 Sk

1 078 Sk

%

 

9,40  %

31,20 %

Vymeriavací základ

 

 

 

 

Rezervný fond solidarity

Suma

 

neplatí

164 Sk

%

 

0 %

4,75 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

Garančné poistenie

Suma

 

neplatí

9 Sk

 

%

 

0 %

0,25 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

Úrazové poistenie

Suma

 

neplatí

28 Sk

Sociálne poistenie

%

 

0 %

0,8 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

Poistenie v nezamestnanosti

Suma

 

neplatí

neplatí

%

 

1 %

1 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

Dôchodkové poistenie

Invalidné

Suma

 

neplatí

neplatí

%

 

3 %

3 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

Suma

 

138 Sk

483 Sk

 

%

 

4 %

14 %

 

Starobné

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

Nemocenské poistenie

Suma

 

49 Sk

49 Sk

%

 

1,4 %

1,4 %

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

Zdravotné poistenie

 

Suma

 

138 Sk

345 Sk

 

%

 

4 %

10 %

 

Vymeriavací základ

3 450 Sk

 

 

 

 

 

 

 

Zamestnanec

Zamestnávateľ

 

Štát je platiteľom poistného na zdravotné poistenie za poberateľa starobného dôchodku, ak v období, v ktorom sa považuje za zamestnanca, dosahuje príjem vo výške v úhrne menej, ako je polovica minimálnej mzdy (§ 11 ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení).

Dôchodca, ak je zamestnancom, platí preddavky bez ohľadu na výšku príjmu v zamestnaní, tak ako každý iný zamestnanec. Ak jeho príjem v období september až december nepresiahne stanovenú výšku, v ročnom zúčtovaní poistného sa tomuto poberateľovi starobného dôchodku zo zamestnania poistné na zdravotné poistenie vráti.