streda 5. augusta 2015, Hortenzia

Autori

Právny stav od

01.01.2004

Právny stav do

31.12.2004

Právne oblasti

Cestná daň

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti (§ 11 a § 12 zákona 87/94 Z. z.)

BETA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bazová č. 2, 000 02 Obec,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Meste,

v odd. Sro, vo vložke č. 22 222/X

DIČ: 222222222

Daňový úrad

000 02 Obec

Obec 3. apríla 2000

 

Vec:        Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti

Podľa § 11 ods. 1 a § 12 zákona č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších pedpisov spoločnosť BETA, spol. s r. o., oznamuje, že dňa 23. marca 2000 bol zakúpený osobný automobil Toyota Runner 6V a dňa 24. marca 2000 bola vozidlu pridelená štátna poznávacia značka.

Podľa § 12 a § 15 ods. 2 zákona č. 87/1994 Z. z. v prílohe zasielame priznanie k cestnej dani, v ktorom sme daň vypočítali pomernou časťou za zostávajúce mesiace do konca roka.

 

Jozef Privátny

konateľ spoločnosti

 

Príloha:

Priznanie k cestnej dani

Súvisí s právnymi predpismi