piatok 31. júla 2015, Ignác

Prameň

Autori

Právny stav od

30.06.2011

Právny stav do

Právne oblasti

Obchod, podnikanie, obchodné právo

Informačné povinnosti predstavenstva vo vzťahu k akcionárom spoločnosti – zákonné povinnosti a obmedzenia

Anotácia:

Autorka v príspevku rozoberá, kedy môžu akcionári požadovať poskytnutie informácií, ktorí akcionári môžu požadovať poskytnutie informácií, kedy predstavenstvo nemusí poskytnúť informáciu a aký je postup pri vyžiadaní a odopretí informácie na valnom zhromaždení. Rozoberá taktiež pojmy dôverná informácia, zasvätená osoba a povinnosť oznamovať podozrivé obchody.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.