nedeľa 30. augusta 2015, Ružena

Právny stav od

01.01.2013

Právny stav do

31.12.2013

Právne oblasti

Dane z príjmu
Daňové orgány
Správa daní a poplatkov
Daňové a poplatkové právo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii ...

Anotácia:

Hlásenie za príslušné zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu) po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva hlásenie. Hlásenie sa podáva do konca apríla po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. V tejto lehote je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa § 35 Zákonníka práce daň aj zaplatiť.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Prílohy

hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie“) / 218 kB
potvrdenie o podaní hlásenia / 127 kB