pondelok 31. augusta 2015, Nora

Právny stav od

23.08.2012

Právny stav do

Právne oblasti

Informačná služba
Inšpekcia
Samospráva
Štátna správa
Väzenstvo
Polícia
Štátne územie
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
Hygiena pri práci
Kolektívne vyjednávanie
Náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
Náhrady v pracovnom práve
Odmena za prácu, mzda, plat
Osobitné pracovné podmienky
Personalistika
Požiarna ochrana
Pracovno - právne vzťahy
Riadenie práce
Riešenie pracovno - právnych sporov
Starostlivosť o zamestnancov
Úrady práce
Zástupcovia zamestnancov
Zamestnanosť
Zmluvy v pracovnom práve

Cieľové skupiny

Právnická osoba
Fyzická osoba
Štát

Dôvodová správa k zákonu č. 361/2012 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. ník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Anotácia:

Novela zákona je vypracovaná z dôvodu plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky  na roky 2012-2016 a Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na II. polrok roku 2012. Cieľom zákona je presadzovanie rovnováhy uplatňovania práv a im korešpondujúcich povinností medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ako aj vytváranie dôstojných pracovných podmienok s osobitným dôrazom na  prerokovanie týchto podmienok so sociálnymi partnermi.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Súvisí s právnymi predpismi

Prílohy

pozmeňujúci a doplňujúci návrh_01 / 56 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_02 / 66 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_03 / 62 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_04 / 77 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_05 / 108 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_06 / 67 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_07 / 108 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_08 / 72 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_09 / 244 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_10 / 72 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_11 / 202 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_12 / 72 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_13 / 60 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_14 / 169 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_15 / 90 kB
pozmeňujúci a doplňujúci návrh_16 / 60 kB