piatok 31. júla 2015, Ignác

Prameň

Autori

Právny stav od

01.09.2012

Právny stav do

31.12.2012

Právne oblasti

Dane z príjmu
Inštitúcie vykonávajúce poistenie
Sociálne poistenie
Dohody o prácach mimo pracovného pomeru
Personalistika
Pracovno - právne vzťahy
Riadenie práce
Dôchodkové zabezpečenie
Konanie vo veciach sociálneho zabezpečenia
Nemocenské poistenie
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poistenie
Zdravotné poisťovne
Úrazové poistenie

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Zmeny v sociálnom a zdravotnom poistení od 1. septembra 2012 a 1. januára 2013

Anotácia:

Zákon č. 252/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe), prináša nasledovné zmeny v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.