štvrtok 30. júla 2015, Libuša

Právny stav od

01.01.2011

Právny stav do

31.12.2011

Právne oblasti

Dane z príjmu
Správa daní a poplatkov
Daňové a poplatkové právo

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ: A)

Anotácia:

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A podáva daňovník, ktorý dosiahol príjmylen zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane, okrem príjmov, ktoré sú od dane oslobodené. Priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane podľa svojho trvalého pobytu, v lehote na podanie daňového priznania do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Ak daňovník v tejto lehote daň nezaplatí, správca dane vypočíta a vyrubí sankčný úrok. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A je potrebné podať do 31. marca 2011.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Prílohy

daňové priznanie k dani z príjmov fo typ a / 193 kB
potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fo - typ a / 85 kB