utorok 28. júla 2015, Krištof

Autori

Právny stav od

01.05.2004

Právny stav do

31.12.2007

Právne oblasti

Daň z pridanej hodnoty
Dane z príjmu
Daňové a poplatkové právo
Integračné smernice

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Zobrazenie archívneho článku je bezplatné. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Fľaša vína ako reklamný predmet

Otázka:

Spoločnosť zameraná na veľkoobchod s elektroinštalačným materiálom chce svojim odberateľom poskytnúť fľašu vína označenú obchodným menom firmy. Ide o reklamný predmet, ak jeho cena je do 500 Sk alebo ide o reprezentáciu ako nedaňový výdavok? Vzniká nárok na uplatnenie si DPH na vstupe?

Odpoveď:

V prípade, ak hodnota reklamného predmetu, ktorý je definovaný v § 21 ods. 1 písm. h) ako predmet označený obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, nepresiahne 500 Sk za jeden predmet (DPH sa do ceny neráta), potom ide o daňový výdavok. Zákon bližšie nešpecifikuje, čo konkrétne sa za reklamný predmet fyzicky považuje, to znamená, že ak si firma zvolí takúto formu (fľašu vína) reklamného predmetu a sú naplnené podmienky § 21, potom ide vždy o daňový výdavok.

Z pohľadu DPH má platiteľ právo uplatniť si daň na vstupe podľa § 49 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, ak sú dodané na účely jeho podnikania a daň bola uplatnená iným platiteľom na výstupe. Reklamné predmety sú takýmto plnením a nárok na uplatnenie podľa tohto zákona vzniká. Ide však o bezodplatné dodanie – v § 8 ods. 3 zákona o DPH je zadefinované, že reklamné predmety s hodnotou do 500 Sk za jeden predmet bezodplatne dodané sa nepovažujú za dodanie tovaru za protihodnotu. Spoločnosť si uplatní DPH na vstupe, pričom jej nevzniká povinnosť odviesť daň na výstupe.