Depozitný účet v otázkach a odpovediach na prelome rokov 2018/2019

Príspevok je venovaný oblasti rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, miest, vyšších územných celkov, ako aj štátu a orgánov miestnej štátnej správy.

Autori: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2019
Dátum publikácie: 11. 3. 2019
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Platobné vzťahy; Rozpočtové právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
  • 690/2004 Z. z. Oznámenie, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené