Ochrana finančných záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky a porovnanie so zákonmi niektorých iných štátov EÚ

Autori skúmajú právnu úpravu skutkových podstát trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až § 263 Trestného zákona Slovenskej republiky, a to v kontexte Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, a najmä v porovnaní s obdobnými právnymi úpravami niektorých štátov EÚ. Dochádzajú k záveru o relatívnej dôslednosti tejto právnej úpravy v SR, ktorá je v intenciách spomínaného dohovoru viac dôsledná, ako obdobná právna úprava v iných štátoch. V závere podávajú návrhy de lege ferenda k novému zneniu § 261 Trestného zákona vo svetle novej Smernice 2017/1371.

Autori: JUDr. Ján Šanta, PhD. JUDr. Štefan Zeman
Dátum publikácie: 17. 11. 2018
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2018 / JR - 10/2018
Oblasti práva:
Ústavné právo / EU
Trestné právo / Trestné právo.


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Ján ŠANTA, PhD., JUDr. Štefan ZEMAN, PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené