O podstatných zmenách v zákone o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Ostatná novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bola uverejnená v Zbierke zákonov SR pod číslom 283 z roku 2018. Novela priniesla predovšetkým sprehľadnenie právnej úpravy (obzvlášť v oblasti hlasovania a postavenia subjektov vykonávajúcich správu), ako aj vymedzenie nových pojmov a práv k nim prislúchajúcich, tiež zavedenie nových práv týkajúcich sa spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku. Popri uvedenom boli novelizované aj ďalšie ustanovenia zákona, pričom vysvetleniu niektorých z nich je venovaná pozornosť v tomto článku.

Autori: JUDr. Jana Zimmermannová JUDr. Ján Zimmermann
Dátum publikácie: 26. 2. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 1/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory / Nebytové priestory; Kataster nehnuteľností


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Jana ZIMMERMANNOVÁ, JUDr. Ján ZIMMERMANN

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené