K niektorým otázkam zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa (1. časť)

Autor pojednáva o vybraných hmotnoprávnych a procesnoprávnych aspektoch zodpovednosti dediča za dlhy poručiteľa. Napriek ustálenosti právnej úpravy tejto oblasti regulácie zameriava pozornosť na otázky, ktoré, podľa jeho názoru, nie sú de lege lata upravené dostatočne, čo rezultuje v nedostatočnej právnej istote veriteľov, ako aj dedičov poručiteľa.

Autori: doc. JUDr. Peter Molnár, PhD.
Dátum publikácie: 26. 2. 2019
Prameň: Justičná revue / Justičná revue 2019 / JR - 1/2019
Oblasti práva: Občianske právo / Občianske právo / Civilné procesné právo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: doc. JUDr. Peter Molnár PhD.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené