4. Príjem zo sponzorského u sponzorovaného

Príjemcom sponzorského daru môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. U fyzických osôb má vplyv na zdaňovanie sponzorského postavenie fyzickej osoby z hľadiska zdaňovania jej príjmov v súvislosti so športovou činnosťou (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) a spôsob uplatňovania výdavkov pri zisťovaní základu dane. Pre zdaňovanie sponzorského u právnických osôb je dôležité, či sponzorovaný vedie jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

Autori: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Dátum publikácie: 4. 12. 2018
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2018 / DaÚ - 11/2018
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov; Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo; Podvojné účtovníctvo
Obchodné právo / Obchod, podnikanie, obchodné právo / Sponzoring


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace účtovné súvzťažnosti

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené