1.2. Výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou nezaradenou v obchodnom majetku

Ak daňovník nemá zaradenú nehnuteľnosť v obchodnom majetku, výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti, výdavky na jej technické zhodnotenie, výdavky na jej opravy a udržiavanie a výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov nie sú u daňovníka/prenajímateľa daňovými výdavkami podľa § 21 ZDP, pretože ide o výdavky na osobnú potrebu daňovníka (súvisia s jeho osobným majetkom nie obchodným).

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 26. 1. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 4/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmov


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené