Spravodajstvo

Finančná správa od mája ruší kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici

25.04.2017 / SITA a.s.

Daňovníci od mája nebudú môcť využiť kontaktné miesto daňového úradu v Banskej Štiavnici. Finančné riaditeľstvo SR totiž od 1. mája 2017 toto kontaktné miesto ruší.

celý článok

Štát už poslal občanom a firmám preplatky na daniach v sume 57 mil. eur

24.04.2017 / SITA a.s.

Podľa zákona je potrebné poslať preplatky na účty daňovníkov do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, čo vychádza na 10. mája 2017.

celý článok

Nezamestnanosť by mohla ku konca roka klesnúť k siedmim percentám

24.04.2017 / SITA a.s.

Nezamestnanosť je momentálne na úrovni 8,04 percenta a minister práce je presvedčený, že do konca roka sa môžeme priblížiť k hranici sedem percent.

celý článok

ZDRAVOTNÍCTVO: Ministerstvo sa chystá obmedziť zisk zdravotných poisťovní

24.04.2017 / SITA a.s.

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje v spolupráci s rezortom financií návrh, ktorým by sa obmedzil zisk zdravotných poisťovní.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na budúci rok na 492 eur

18.04.2017 / SITA a.s.

KOZ navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo 435 eur na 492 eur. Minimálna mzda v sume 492 eur by predstavovala polovicu z predpokladanej priemernej mzdy na Slovensku v roku 2018.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení

12.04.2017 / SITA a.s.

Od začiatku februára budúceho roka dostane približne polovica sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri možnosť vybrať si po odchode na dôchodok celú sumu, alebo aspoň časť úspor v druhom pilieri.

celý článok

Novela o eGovernmente by mala ísť v najbližšom čase na pripomienkovanie

07.04.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, elektronické online platby kartou v reálnom čase, centrálny register elektronických rozhodnutí a jednotné úradné doručovanie – ide o časť noviniek, ktoré by mala zaviesť pripravovaná novela zákona o eGovernmente.

celý článok

Novela Obchodného zákonníka má zabrániť špekulatívnym likvidáciám firiem

07.04.2017 / SITA a.s.

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka má zabrániť účelovému zlučovaniu obchodných spoločností, ktoré sa snažia vyhnúť bankrotu, kladie vyššiu zodpovednosť na štatutárov a spoločníkov firiem, zameriava sa aj na postihovanie takzvaných bielych koňov.

celý článok

Od začiatku apríla platí nový exekučný poriadok

03.04.2017 / SITA a.s.

Od 1. apríla nadobudla platnosť novela exekučného poriadku, ktorá má zabezpečiť vyrovnanejšie vzťahy medzi súdmi, exekútormi, veriteľmi a dlžníkmi. Od začiatku apríla platí aj vyhláška, ktorá stanovuje paušálne trovy exekútora.

celý článok

Poslanci schválili návrh novely zákona o využívaní eurofondov

30.03.2017 / SITA a.s.

Zjednodušenie čerpania eurofondov a zníženie administratívy je zámerom novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý schválil parlament.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa od júla zvýši

28.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 29,50 eura na 929,50 eura.

celý článok

Dlhodobo nezamestnaní budú viac motivovaní k práci

23.03.2017 / SITA a.s.

Kým v súčasnosti sa dlhodobo nezamestnaným pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi nezapočítava 25 % príjmu zo závislej činnosti, po novom sa im nebude zaratávať 50 % ich príjmu z práce počas prvého roka od nástupu do zamestnania.

celý článok

Materská dávka bude od mája takmer na úrovni čistej mzdy

23.03.2017 / SITA a.s.

Suma materskej dávky sa od mája tohto roka zvýši zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Hodnota bodu pre určenie sumy úrazových dávok je tento rok 18,24 eura

21.03.2017 / SITA a.s.

Hodnota bodu pre tento rok stanovená pre účely určenia sumy úrazových dávok sa zvýšila o 0,58 eura. Tento bod je dôležitý pri určení sumy úrazových dávok, pri výpočte ktorých sa vychádza z bodového ohodnotenia v lekárskom posudku a zo sumy na jeden bod.

celý článok

V Bratislave budú môcť podávať daňové priznanie priamo z auta

20.03.2017 / SITA a.s.

Finančná správa pripravuje predĺžené úradné hodiny daňových úradov, ale aj novú možnosť podania daňového priznania. Po novom budú môcť daňovníci podať daňové priznanie aj priamo z auta.

celý článok

Pri odklade daňového priznania sa SZČO sociálne odvody menia až v októbri

16.03.2017 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré si predĺžia lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016, budú poistné na sociálne poistenie platiť v rovnakej sume ako doteraz za obdobie do 30. septembra tohto roka.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 kleslo na 97,02 %

14.03.2017 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 28. februáru tohto roka 11,271 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,02 % z celkového záväzku.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 6,8 eura

08.03.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku budúceho roka stúpnu o 6,84 eura na 215 eur.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od apríla zvýši

08.03.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od apríla zvýši o 131,30 eura. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 287 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR v minulom roku medziročne stúpla o 2,8 %

07.03.2017 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v minulom roku medziročne zvýšila o 2,8 %, resp. o 68,1 tisíca na vyše 2,49  mil. pracujúcich.

celý článok

SZČO uhradili Sociálnej poisťovni za január nedoplatky za 385 tisíc eur

03.03.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári samostatne zárobkovo činným osobám 22 713 esemesiek a e-mailov, v ktorých ich upozornila na aktuálny nedoplatok na poistnom za január.

celý článok

Povinnosti finančných inštitúcií pri výmene informácií sa menia

24.02.2017 / SITA a.s.

Povinnosti finančných inštitúcií, ako sú banky či poisťovne, súvisiace s automatickou výmenou informácií, sa menia. Daňové subjekty od roku 2017 nemajú povinnosť poskytovať informácie o úrokovom príjme prostredníctvom doteraz platného formulára.

celý článok

SP nemocenské zamestnancom vypláca až od 11. dňa práceneschopnosti

22.02.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa zamestnancom pri dočasnej pracovnej neschopnosti nemocenské za prvých desať dní nevypláca. Za tieto dni im vypláca zamestnávateľ náhradu príjmu podľa zákona.

celý článok

EÚ sa dohodla na nových pravidlách proti vyhýbaniu sa daniam

22.02.2017 / SITA a.s.

Ministri financií Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách, ktorých cieľom je nedovoliť nadnárodným spoločnostiam využívať rozdiely v daňových sadzbách medzi členskými krajinami 28-člennej únie aj štátmi mimo EÚ.

celý článok

Rezort financií navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov

16.02.2017 / SITA a.s.

Aktuálna daňová prognóza rezortu financií v najbližších troch rokoch navyšuje odhad daňových a odvodových príjmov o takmer 400 mil. eur.

celý článok

Poslanci už schválili prvé zmeny v protischránkovom zákone

15.02.2017 / SITA a.s.

Prvé zmeny v protischránkovom zákone, ktorý je účinný iba od začiatku februára, sa stanú realitou. Parlament schválil novelu, ktorá vznikla na podnet rezortu financií po tom, čo sa zistilo, že zákon o registri partnerov verejného sektora by mohol spôsobovať problémy.

celý článok

V tomto roku pripadne Deň daňovej slobody na 6. júna

10.02.2017 / SITA a.s.

Slováci budú tento rok na odvod daní pre štát pracovať 156 dní. Deň daňovej slobody, po ktorom už budú slovenskí daňovníci zarábať na seba, a nie na dane pre štát, tak tento rok pripadne na 6. júna.

celý článok

Zdroje neziskoviek z 2 % dane vlani prevýšili 60 mil. eur

06.02.2017 / SITA a.s.

Zdroje pre neziskový sektor z podielu z dane z príjmov rastú. V minulom roku z asignácie dane za rok 2015 získal tretí sektor spolu 61,6 mil. eur, čo bolo o 7 mil. eur viac ako rok predtým.

celý článok

Zamestnanci môžu zamestnávateľa požiadať o zúčtovanie do polovice februára

03.02.2017 / SITA a.s.

O vykonanie ročného zúčtovania preddavkov za rok 2016 môžu zamestnanci zamestnávateľa požiadať najneskôr do 15. februára, ak v roku 2016 poberali len príjmy zo závislej činnosti.

celý článok

Poslanci schválili zmeny pri výmene informácií o daniach

02.02.2017 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorú schválil parlament.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva posledný deň

31.01.2017 / SITA a.s.

Termín na podanie priznania a zaplatenie dane je 31. január 2017. Daňové úrady budú preto otvorené dlhšie. V utorok 31. januára budú k dispozícii od 8. hodiny ráno do 18. hodiny večer.

celý článok

SZČO si pre nové odvody musia zmeniť trvalý príkaz v banke

26.01.2017 / SITA a.s.

Časť samostatne zárobkovo činných osôb si vzhľadom na vyššie minimálne odvody na sociálne poistenie musí zmeniť svoj trvalý príkaz v banke. Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa totiž od začiatku tohto roka zvýšili zo 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Priemerná penzia z druhého piliera dosahuje cez 25 eur

25.01.2017 / SITA a.s.

Mesačný neindexovaný dôchodok životné poisťovne vyplácali v priemernej sume 25,62 eura a poberalo ho 525 klientov, mesačný indexovaný dôchodok v priemernej výške 26,54 eura dostávalo desať klientov poisťovní.

celý článok

SP posiela živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

18.01.2017 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala posielať živnostníkom a ostatným SZČO listy, v ktorých im oznamuje zvýšenie sociálnych odvodov od 1. januára tohto roka.

celý článok

Finančná správa: Odhalili daňový podvod so sušenými hríbmi

17.01.2017 / SITA a.s.

Daňoví kontrolóri odhalili podvod pri fiktívnom obchode s dodávkou 7 ton sušených dubákov. Nadmerný odpočet vo výške 55 tisíc eur vyplatený nebol a dorubili DPH vo výške viac ako 150 tisíc eur.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

09.01.2017 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,15 eura na 146,35 eura mesačne. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2017, a to najneskôr do 8. februára 2017.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

09.01.2017 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura.

celý článok

Superzaisťovací príkaz má predchádzať daňovým podvodom

05.01.2017 / SITA a.s.

Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu tak, aby bol efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

celý článok

Firmy čaká nižšia daň, živnostníkov vyššie paušálne výdavky

03.01.2017 / SITA a.s.

Firmy a podnikateľov čakajú od roku 2017 pri platení dane z príjmov pozitívne zmeny. Korporátna daň sa zníži o jeden percentuálny bod na 21 % a paušálne výdavky živnostníkov sa zvýšia.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšili

03.01.2017 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa maximálna nemocenská dávka počíta už z dvojnásobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, čo predstavuje 1 766 eur.

celý článok

Vek odchodu do dôchodku stúpol o 76 dní

03.01.2017 / SITA a.s.

Dôchodkový vek na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšil na 62 rokov a 76 dní. Týka sa to ľudí, ktorí sa narodili po 31. decembri 1954.

celý článok

Schválili dohodu týkajúcu sa boja proti praniu špinavých peňazí

21.12.2016 / SITA a.s.

Dohoda zvyšuje úroveň ochrany a prevencie teroristických aktivít a legalizácie príjmov z trestnej činnosti, ako aj transparentnosti s cieľom predchádzania daňovým únikom.

celý článok

Prezident odobril posun povinnej aktivácie e-schránok

21.12.2016 / SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o eGovernmente.Termín povinnej aktivácie elektronických schránok sa pre podnikateľov opäť predlžuje, tentoraz do 30. júna budúceho roka.

celý článok

Zmeny v osobnom bankrote pomôžu nezamestnaným

21.12.2016 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá ovplyvní aj inštitút osobného bankrotu. Zbaviť dlhov sa bude môcť dlžník buď konkurzom, alebo prostredníctvom splátkového kalendára.

celý článok

Odmeny exekútorov z exekúcií sa výrazne znížia

21.12.2016 / SITA a.s.

Odmeny exekútorov z exekúcií sa výrazne znížia vďaka novele exekučného poriadku, ktorú podpísal prezident. Po novom má exekúcie riešiť jeden súd, konkrétne Okresný súd v Banskej Bystrici.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o miestnom poplatku za rozvoj

21.12.2016 / SITA a.s.

Novela umožní mestám a obciam všeobecne záväzným nariadením stanoviť poplatok za rozvoj v rozmedzí 10 až 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti budovy.

celý článok

Prezident odobril novelu o zdravotnom poistení

16.12.2016 / SITA a.s.

Podľa novej právnej úpravy poistencom od začiatku budúceho roka ubudne časť povinností pri zmene zdravotnej poisťovne, upravuje sa sadzba za poistencov štátu, rušia sa stropy na platenie zdravotných odvodov.

celý článok

Materská dávka aj rodičovský príspevok sa zvýšia

15.12.2016 / SITA a.s.

Materská dávka by mala od mája budúceho roka dosahovať takmer 100 % čistého príjmu, ktorý mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku, rodičovský príspevok sa má od rovnakého termínu zvýšiť o 10 eur na 213,20 eura

celý článok

Klesne osem sadzieb mýta pre kamióny nad dvanásť ton

15.12.2016 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roku sa zníži osem sadzieb mýta pre nákladné vozidlá nad dvanásť ton za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj s nimi súbežných ciest prvej triedy v emisných triedach EURO 0 – II a EURO III a IV.

celý článok

Premiér predstavil päť sociálnych opatrení na rok 2017

14.12.2016 / SITA a.s.

Výraznejšie zvýšenie minimálnej mzdy, ďalší nárast materskej dávky, sprísnenie pravidiel pre nezamestnaných, prepočítanie penzií starodôchodcov a zvýšenie opatrovateľského príspevku sú sociálne opatrenia vlády na rok 2017, ktorými sa bude zaoberať minister práce a sociálnych vecí.

celý článok

Nové opatrenia majú pomôcť v boji proti podvodom

13.12.2016 / SITA a.s.

Od nového roku bude mať Finančná správa SR k dispozícii takzvaný superzaisťovací príkaz a skrátené vyrubovacie konanie. Subjekty budú mať tiež skrátené lehoty na podanie námietky voči zaujatosti daňových kontrolórov.

celý článok

Dvojnásobný odvod regulovaných firiem podpísal aj prezident

09.12.2016 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o osobitnom odvode, podľa ktorej sa od budúceho roka zdvojnásobí a postupne bude klesať na súčasnú úroveň.

celý článok

Prezident podpísal zníženie korporátnej dane a daň z dividend

09.12.2016 / SITA a.s.

Zníženie korporátnej dane, nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou, zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov a zrušenie daňových licencií od roku 2018 sa definitívne stane realitou. Novelu zákona o dani z príjmov podpísal aj prezident.

celý článok

Prezident odobril rozšírenie 8-percentného odvodu poisťovní

09.12.2016 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o poisťovníctve. Novela sa týka rozšírenia osempercentnej odvodovej povinnosti z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia.

celý článok

Poslanci schválili posun aktivácie e-schránok

08.12.2016 / SITA a.s.

Poslanci schválili novelu zákona o eGovernmente. Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov sa predlžuje do 30. júna budúceho roka.

celý článok

Miestny poplatok za rozvoj prešiel viacerými zmenami

08.12.2016 / SITA a.s.

Poslanci schválili novelu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorá umožní mestám a obciam všeobecným záväzným nariadením stanoviť poplatok za rozvoj v rozmedzí 10 až 35 eur za štvorcový meter podlahovej plochy nadzemnej časti budovy.

celý článok

Priemerná mzda v SR stúpla na 889 eur

07.12.2016 / SITA a.s.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve, vrátane odhadu za zamestnancov u živnostníkov, dosiahla v treťom kvartáli tohto roka 889 eur.

celý článok

Daňové správy dostanú informácie o vlastníkoch príjmov

07.12.2016 / SITA a.s.

Ministri financií EÚ prijali smernicu, ktorou sa daňovej správe sprístupnia informácie o skutočných vlastníkoch príjmov, ktoré majú k dispozícii orgány kompetentné na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

celý článok

Lehota na aktiváciu e-schránok by sa mala predĺžiť

01.12.2016 / SITA a.s.

Termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov by sa mal opäť predĺžiť, tentokrát do 30. júna budúceho roka. Vyplýva to z novely zákona o e-Governmente, ktorú schválila vláda.

celý článok

Odmeny exekútorov z exekúcií sa výrazne znížia

30.11.2016 / SITA a.s.

Odmena exekútora pri exekúcii zameranej na vymáhanie peňažných nárokov sa určí ako percento z vymáhanej sumy a výšku vymáhanej sumy nemôže presiahnuť.

celý článok

Dane a odvody sa v rámci EÚ nezmenili, na Slovensku stúpli

28.11.2016 / SITA a.s.

Suma daní a sociálnych odvodov v pomere k HDP bola v EÚ v roku 2015 vo výške 40 %, čiže sa oproti roku 2014 nezmenila. V eurozóne táto suma klesla na 41,4 % HDP z úrovne 41,5 % v roku 2014.

celý článok

MH SR podporí malé a stredné podniky sumou 70 mil. eur

23.11.2016 / SITA a.s.

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo dve výzvy, v rámci ktorých môžu podporu získať projekty na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

celý článok

EP odsúhlasil výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov

23.11.2016 / SITA a.s.

Európsky parlament odsúhlasil povinnú automatickú výmenu informácií o vlastníkoch bankových účtov medzi daňovými úradmi členských štátov EÚ. Ide o reakciu na viacero daňových škandálov, vrátane takzvaných panamských dokumentov.

celý článok

Parlament schválil rozšírenie 8-percentného odvodu poisťovní

23.11.2016 / SITA a.s.

Poslanci schválili návrh novely zákona o poisťovníctve. Osempercentná odvodová povinnosť sa rozšíri z odvetvia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na všetky odvetvia neživotného poistenia.

celý článok

Miera nezamestnanosti v októbri klesla na úroveň 9,08 %

22.11.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v októbri tohto roka dosiahla hodnotu 9,08 %. V porovnaní so septembrom poklesla o 0,34 percentuálneho bodu, v medziročnom porovnaní ide o pokles o 1,9 percentuálneho bodu.

celý článok

Maďarsko zavedie rovnú korporátnu daň vo výške 9 percent

21.11.2016 / SITA a.s.

Maďarská vláda plánuje od roku 2017 zaviesť rovnú korporátnu daň na úrovni 9 percent, čo znamená, že bude najnižšia v Európskej únii.

celý článok

Úrazové dávky sa od januára zvýšia o 2 %

21.11.2016 / SITA a.s.

Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 2 %. O rovnaké percento vzrastú aj úrazové dávky - jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom.

celý článok

Zamestnanosť na Slovensku v treťom kvartáli rástla

16.11.2016 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku v treťom štvrťroku tohto roka rástla a v uvedenom období dosiahla 2,33 mil. osôb. V porovnaní s tretím štvrťrokom vlaňajška tak stúpla o 2,4 %.

celý článok

Maximálne nemocenské dávky sa od januára zvýšia

16.11.2016 / SITA a.s.

Zvýšenie maximálnej sumy nemocenských dávok sa od začiatku budúceho roka bude týkať tých ľudí, ktorí v súčasnosti zarábajú 1 287 eur a viac.

celý článok

Finančná správa zatvára kontaktné miesto v Šuranoch

14.11.2016 / SITA a.s.

Kontaktné miesto nitrianskeho daňového úradu v Šuranoch bude zrušené. Od 1. decembra bude služby pre občanov z dotknutého regiónu zabezpečovať Daňový úrad Nitra prostredníctvom svojej pobočky v Nových Zámkoch.

celý článok

Zamestnávatelia chcú zmenu určovania minimálnej mzdy

11.11.2016 / SITA a.s.

Po sneme Konfederácie odborových zväzov SR žiadajú zamestnávatelia zmeniť súčasný mechanizmus stanovovania výšky minimálnej mzdy na Slovensku.

celý článok

Prezident odobril zmeny v rozpočtových pravidlách

11.11.2016 / SITA a.s.

Po novom ministerstvo financií nebude mať povinnosť zverejňovať návrh rozpočtu do 15. augusta, ale bude stačiť, keď ho predloží na rokovanie vlády tak, aby ho kabinet stihol schváliť a poslať do parlamentu do 15. októbra.

celý článok

Protischránkový zákon má už aj podpis Kisku

11.11.2016 / SITA a.s.

Firmy, ktoré chcú obchodovať so štátom, budú musieť odhaliť svoju vlastnícku štruktúru až po konečného užívateľa výhod. Vyplýva to zo zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorý podpísal prezident.

celý článok

Únia bude mať čiernu listinu nespolupracujúcich krajín

09.11.2016 / SITA a.s.

Európska únia zavedie akúsi čiernu listinu krajín, ktoré nespolupracujú v daňovej oblasti. Ide o ďalší krok v boji proti daňovým únikom.

celý článok

Na používanie e-schránok je pripravená len pätina štatutárov

09.11.2016 / SITA a.s.

Od januára budúceho roka bude štát s firmami zapísanými v obchodnom registri komunikovať elektronicky prostredníctvom ich úradných elektronických schránok. Kľúčom k vstupu do úradnej elektronickej schránky firmy je aktivovaný občiansky preukaz s čipom (e-ID) s bezpečnostným osobným kódom (BOK), čítačka a príslušný softvér.

celý článok

Prezident podpísal daňové zákony

03.11.2016 / SITA a.s.

Prezident Andrej Kiska podpísal balíček daňových noviel, ktorými sa okrem iného zvýši daň z cigariet. Novelou zákona o dani z pridanej hodnoty vznikne za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane počas daňovej kontroly nárok na finančnú náhradu, teda úrok z nadmerného odpočtu.

 

celý článok

Časť SZČO si má skontrolovať sumu sociálnych odvodov

03.11.2016 / SITA a.s.

SZČO s odloženým daňovým priznaním za rok 2015 by si mali skontrolovať sumu poistného, ktorú platia do Sociálnej poisťovne. Od 1. októbra tohto roka musia začať platiť poistné podľa čiastkového základu dane za minulý rok.

celý článok

Európska komisia navrhla zásadnú zmenu zdaňovania firiem

26.10.2016 / SITA a.s.

Európska komisia predstavila plán zmeny systému zdaňovania spoločností v rámci jednotného trhu EÚ. Cieľom je, aby zdaňovanie príjmov právnických osôb bolo spravodlivé a v prospech hospodárskeho rastu.

celý článok

Prezident odobril zvýšenie starobných dôchodkov o 8,20 eura

26.10.2016 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o sociálnom poistení, na základe ktorej sa starobné dôchodky od začiatku budúceho roka zvýšia o 8,2 eura, predčasné starobné dôchodky stúpnu o 7,9 eura.

celý článok

Prezident podpísal zákon o malom a strednom podnikaní

26.10.2016 / SITA a.s.

Zákon o podpore malého a stredného podnikania, ktorý prvýkrát v histórii Slovenska definuje oblasti a formy, v ktorých môžu malí a strední podnikatelia žiadať o podporu, podpísal prezident SR Andrej Kiska.

celý článok

Sociálne odkázaní opäť dostanú od štátu potravinové balíčky

24.10.2016 / SITA a.s.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR začína budúci týždeň v spolupráci s partnerskými neziskovými organizáciami opäť distribuovať potravinové balíčky pre najodkázanejších občanov.

celý článok

Miera nezamestnanosti v septembri opäť symbolicky klesla

21.10.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 9,42 %. Zostala tak na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

celý článok

Zmeny v dani z príjmov putujú do druhého čítania

20.10.2016 / SITA a.s.

Zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov, zníženie korporátnej dane či zavedenie dane z dividend namiesto zdravotných odvodov z nich posunuli poslanci do druhého čítania.

celý článok

Väčšina firiem platí daň z príjmov do 1 000 eur

20.10.2016 / SITA a.s.

Až tri pätiny firiem na Slovensku zaplatia daň z príjmu do 1 000 eur. Druhá najpočetnejšia skupina firiem, a to bezmála 47 tis. subjektov, odviedla na dani z príjmu do rozpočtu od 1 000 do 10 000 eur.

celý článok

Firmy plánujú budúci rok zvyšovať základné mzdy o 3,2 %

20.10.2016 / SITA a.s.

Najviac by mali v budúcom roku rásť mzdy v obchode a distribúcii, v informačných technológiách a v automobilovom priemysle. Najmenší nárast miezd sa plánuje v bankovníctve a v energetike.

celý článok

Zamestnávatelia kritizujú zvyšovanie odvodov

18.10.2016 / SITA a.s.

Predstavitelia šiestich zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr ostro protestujú voči tomu, že vláda zvyšuje odvodové zaťaženie lepšie zarábajúcich zamestnancov na Slovensku.

celý článok

Startupy to budú mať podľa daňových poradcov naďalej ťažké

18.10.2016 / SITA a.s.

Slovenské začínajúce podniky budú naďalej trápiť predpisy upravujúce odpočet daňových strát. Myslí si to Slovenská komora daňových poradcov, ktorá upozorňuje, že zmena sa nechystá ani v novom návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania.

celý článok

Parlament schválil zmeny v DPH

13.10.2016 / SITA a.s.

Za zadržiavanie nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty počas daňovej kontroly vznikne nárok na finančnú náhradu, teda úrok z nadmerného odpočtu. Počíta s tým novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorú schválil parlament.

celý článok

Minimálna mzda od januára stúpne na 435 eur

13.10.2016 / SITA a.s.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 405 eur na 435 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak od začiatku budúceho roka stúpne na 2,5 eura zo súčasných 2,328 eura.

celý článok

Zdravotné poistenie za poistencov štátu vzrastie na 4,96 %

13.10.2016 / SITA a.s.

Sadzba zdravotného poistenia za poistencov štátu sa na posledné dva mesiace tohto roka zvýši. Kým od začiatku roka 2016 bola na úrovni 4,30 % z vymeriavacieho základu, od 1. novembra do 31. decembra stúpne na 4,96 %.

celý článok

Strop na platenie sociálnych odvodov sa zvýši

12.10.2016 / SITA a.s.

Maximálny vymeriavací základ na platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 5-násobku na 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

celý článok

Poslanci schválili podporu pre malé a stredné podniky

12.10.2016 / SITA a.s.

Žiadatelia môžu dostať podporu priamou formou, a to prostredníctvom dotácie alebo nenávratného finančného príspevku. Okrem toho môžu malé a stredné podniky získať nepriamu podporu vo forme poradenstva, vzdelávania či odborného tréningu, aby si zlepšili svoje podnikateľské zručnosti.

 

celý článok

Parlament schválil zvýšenie starobných dôchodkov o 8,20 eura

12.10.2016 / SITA a.s.

Starobné dôchodky sa od začiatku budúceho roka zvýšia o 8,2 eura. Predčasné starobné dôchodky stúpnu o 7,9 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % o 4 eurá.

celý článok

Slovensko má opäť zástupcov v Európskej daňovej konfederácii

06.10.2016 / SITA a.s.

Slovenskí daňoví odborníci znova potvrdili svoje postavenie v európskom regióne. Slovenská komora daňových poradcov má totiž opäť zastúpenie v novozvolených orgánoch Európskej daňovej konfederácie (CFE).

celý článok

Platy v štátnej a verejnej službe stúpnu od januára o 4 %

06.10.2016 / SITA a.s.

Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej službe by sa mali podľa predbežnej dohody od začiatku budúceho roka zvýšiť o 4 %. Rokuje sa ešte o dodatočnom navýšení o ďalšie dve percentá do takzvanej mzdovej základne na časť roka 2017.

celý článok

O sume minimálnej mzdy na ďalší rok opäť rozhodne vláda

05.10.2016 / SITA a.s.

O výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok aj v tomto roku rozhodne vláda. Zástupcovia vlády, zamestnávatelia a odborári sa totiž podľa očakávaní ani na druhý raz nezhodli na tom, aká má byť výška minimálnej mzdy na Slovensku na rok 2017.

celý článok

Nezamestnanosť v rámci EÚ v auguste stagnovala, v SR klesla

03.10.2016 / SITA a.s.

Sezónne upravená nezamestnanosť v eurozóne bola v auguste na úrovni 10,1 percenta, čiže medzimesačne sa nezmenila. Nezamestnanosť na Slovensku v auguste bola na úrovni 9,5 percenta, čiže klesla aj medzimesačne.

celý článok

DANE: Do rozpočtu pritečie o stovky miliónov viac, ako sa očakávalo

30.09.2016 / SITA a.s.

Analytici rezortu financií opäť navýšili odhad daňových a odvodových príjmov na rok 2016, a to oproti júnovej prognóze o 397 mil. eur. Môže za to predovšetkým rastúca ziskovosť firiem, zvyšuje sa aj odhad príjmov z dane z pridanej hodnoty.

celý článok

SP rozširuje elektronické služby pre zamestnávateľov

30.09.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa od 1. októbra tohto roka rozširuje spôsob povinnej elektronickej komunikácie so zamestnávateľmi. Od začiatku budúceho mesiaca budú zamestnávatelia povinní poisťovni zasielať v elektronickej forme aj ďalšie tlačivá.

celý článok

Zákon o nelegálnej práci treba podľa SaS zmierniť

29.09.2016 / SITA a.s.

Poslanci NR SR za politickú stranu Sloboda a Solidarita predkladajú na parlamentu návrh novely zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Cieľom návrhu zákona je zmeniť a zmierniť definíciu pojmu nelegálne zamestnávanie.

celý článok

SaS navrhuje zvýšiť rodičovský príspevok na 225,50 eura

28.09.2016 / SITA a.s.

Poslanci za stranu SaS na čele s exministrom práce a sociálnych vecí Jozefom Mihálom navrhujú zvýšiť od začiatku budúceho roka rodičovský príspevok zo súčasných 203,20 eura na 225,50 eura.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od októbra zvýši

26.09.2016 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od októbra zvýši o viac ako 44 eur.

celý článok

Chemici a farmaceuti navrhované daňové zmeny vítajú

26.09.2016 / SITA a.s.

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR oceňuje vládu za znižovanie daňového a odvodového zaťaženia. Ako pozitívne opatrenia spomenuli zníženie korporátnej dane, zrušenie zdravotných odvodov z dividend, zníženie plánovanej sadzby pri zavádzanej dani z dividend na 7 %,...

celý článok

Zmeny daňových zákonov podľa PAS zlepšia podmienky podnikania

23.09.2016 / SITA a.s.

Zvýšenie maximálneho limitu paušálnych výdavkov živnostníkov je podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska najvýraznejším činom tretej vlády Róberta Fica. Oceňuje aj zníženie firemnej dane, sadzby dane z dividend a plánované zrušenie daňových licencií.

celý článok

Paušálne výdavky sa zvýšia, daň z dividend bude nižšia

22.09.2016 / SITA a.s.

Návrh novely zákona o dani z príjmov počíta so zvýšením percenta paušálnych výdavkov zo súčasných 40 % na 60 % a maximálna suma paušálnych výdavkov sa zvyšuje z aktuálnych 5 040 eur na 20 000 eur.

celý článok

Osobitný odvod sa zdvojnásobí, neskôr sadzba klesne

22.09.2016 / SITA a.s.

Ministerstvo financií o čosi zmiernilo návrh novely zákona o osobitnom odvode regulovaných subjektov. Hoci zvýšenie jeho sadzby na dvojnásobok zostáva v platnosti, postupne by však táto sadzba mala klesať na súčasnú úroveň. Sadzba by sa mala po aktuálnom zdvojnásobení znižovať v dvoch krokoch od roku 2019 a od roku 2021.

celý článok

SZČO s odloženými daňami už dostávajú listy zo SP

22.09.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala v týchto dňoch oznamovať živnostníkom a ostatným SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania za minulý rok ich odvodovú povinnosť od 1. októbra tohto roka.

celý článok

Pravidlá zamestnávania ľudí z krajín mimo EÚ sa budú meniť

21.09.2016 / SITA a.s.

Pravidlá zamestnávania príslušníkov tretích krajín, ktorí na území členských štátov vykonávajú sezónne zamestnanie, sa budú meniť. Ministerstvo vnútra pripravilo novelu zákona o pobyte cudzincov, ktorá prináša do našej legislatívy príslušnú európsku smernicu.

celý článok

Fico pripúšťa zmenu parametrov v dani z dividend

20.09.2016 / SITA a.s.

Parametre navrhovanej dane z dividend sa môžu oproti pôvodnému návrhu upraviť. Návrh má zaviesť pre fyzické osoby daň z dividend bez ohľadu na to, z akého zdroja sú, na úrovni 15 percent bez limitu na ich výpočet. Podiely zo zisku plánuje vláda zdaniť aj právnickým osobám sadzbou 35 percent.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 presiahlo 97 %

19.09.2016 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. augustu tohto roka 11,280 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,09 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Zamestnanosť v EÚ aj v eurozóne v druhom štvrťroku stúpla

14.09.2016 / SITA a.s.

Počet zamestnaných ľudí v eurozóne podľa sezónne upravených údajov v druhom kvartáli tohto roka oproti predošlému štvrťroku stúpol o 0,4 percenta, v rámci celej Európskej únie sa zvýšil o 0,3 percenta.

celý článok

Pokuty za jazdu bez diaľničnej známky klesnú o polovicu

13.09.2016 / SITA a.s.

Pokuty za jazdu po spoplatnených úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest bez elektronickej diaľničnej známky sa znížia z tristo na 150 eur. Prevádzkovatelia motorových vozidiel do 3,5 tony zaplatia sto eur pri úhrade pokuty do pätnástich dní.

celý článok

EÚ sa zameria na zvýšenie daňovej istoty, zhodli sa ministri

12.09.2016 / SITA a.s.

Európska únia by mala popracovať na zvyšovaní istoty v oblasti daní. Zhodli sa na tom počas neformálneho rokovania ministri financií Európskej únie v Bratislave. Vylúčiť by sa tak mala neistota a eliminovať by sa malo riziko dvojitého, či žiadneho zdanenia príjmov v rámci únie.

celý článok

Poslanci posunuli novelu o bankovom odvode do druhého čítania

07.09.2016 / SITA a.s.

Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. Podľa návrhu sa má ponechať sadzba osobitného odvodu bánk na kalendárne roky 2017 až 2020 na súčasnej úrovni koeficientu 0,2 % zo základu pre výpočet odvodu.

celý článok

Zamestnanosť v SR v 1. polroku medziročne stúpla o 3%

06.09.2016 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v prvom polroku tohto roka medziročne zvýšila o 3 % na takmer 2,48 mil. pracujúcich. Počet ponúkaných voľných pracovných miest podľa štatistikov medziročne vzrástol v priemere o 4 208.

celý článok

Finančná správa spochybnila právo poslancov na tajné údaje

06.09.2016 / SITA a.s.

Finančná správa na požiadavku poslancov finančného výboru o informácie podliehajúce daňovému tajomstvu v súvislosti s kauzou Bašternák odpovedala právnym posudkom, že ich poskytnutie by bolo v rozpore so zákonom.

celý článok

SP po upomienkach od zamestnávateľov dostala 7,4 mil. eur

30.08.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa v júli a začiatkom augusta tohto roka odoslala zamestnávateľom 32 750 e-mailov a esemesiek, v ktorých ich upozornila na aktuálne nedoplatky. Výsledkom je najvyššie poistné doplatené do Sociálnej poisťovne.

celý článok

Ochota nemeckých firiem prijímať zamestnancov sa zlepšila

30.08.2016 / SITA a.s.

Napriek menej priaznivej perspektíve ekonomiky sa ochota prijímať nových zamestnancov v odvetviach nemeckého hospodárstva v auguste mierne zlepšila. Prijať ďalších nových zamestnancov plánuje predovšetkým priemysel napriek tomu, že Európsku úniu znepokojuje rozhodnutie Veľkej Británie vystúpiť z tohto bloku.

celý článok

Vyše polovica odmeny zamestnanca smeruje na dane a poplatky

25.08.2016 / SITA a.s.

Vyše 60 % z priemernej hrubej odmeny zamestnanca skončí v rukách verejnej správy či súkromných spoločností vo forme daní, odvodov a rôznych administratívnych poplatkov.

celý článok

Balík zákonov MF poškodzuje ekonomiku, tvrdia podnikatelia

24.08.2016 / SITA a.s.

Slovenská obchodná a priemyselná komora a Klub 500 majú výhrady k balíku návrhov noviel daňových a odvodových zákonov, ako aj zákonu o správnych poplatkoch. Séria navrhovaných opatrení v novele daňových odvodov okrem iného zavádza daň z dividend so sadzbou 15 percent.

celý článok

Miera nezamestnanosti v júli nepatrne klesla na 9,44 %

22.08.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júla tohto roka 9,44 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

celý článok

Vláda schválila zmeny vo výmene informácií pri správe daní

18.08.2016 / SITA a.s.

Nadnárodné korporácie budú musieť predkladať správy o svojom pôsobení v každej krajine Európskej únie, kde podnikajú. Predpokladá to návrh novely zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý schválila vláda.

celý článok

Tzv. protischránkový zákon prešiel pripomienkovým konaním

17.08.2016 / SITA a.s.

Balík troch návrhov zákonov z dielne Ministerstva spravodlivosti SR prešiel pripomienkovým konaním a je pripravený na prerokovanie vládou. Ide o zákon o registri verejného sektora, tzv. protischránkový zákon, zákon o upomínacom konaní a novela zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní EÚ.

celý článok

Tripartita sa na daniach a osobitnom odvode nedohodla

16.08.2016 / SITA a.s.

Tripartita nedospela k zhode pri návrhu novely zákona o dani z príjmov, novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach, ani pri návrhu novely zákona o správnych poplatkoch.

celý článok

Sociálni partneri sa na novej minimálnej mzde nedohodli

16.08.2016 / SITA a.s.

Kým minister práce a sociálnych vecí Ján Richter prišiel na rokovanie tripartity s návrhom zvýšiť najnižšie zárobky o 30 eur na 435 eur, odborári presadzujú nárast minimálnej mzdy na 442 eur a zamestnávatelia nesúhlasia ani s jedným z týchto návrhov

celý článok

Dávku v nezamestnanosti dostalo v júli 33,6 tisíc osôb

16.08.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila minulý mesiac dávku v nezamestnanosti takmer 33,6 tisíc osobám. V porovnaní s júnom tohto roka ide o pokles o 424 osôb, medziročne sa počet poberateľov nezamestnaneckej dávky v júli znížil o 377 ľudí.

celý článok

Vklady rástli v júni najrýchlejšie za posledné tri štvrťroky

15.08.2016 / SITA a.s.

Vklady rástli v júni najrýchlejšie za posledné tri štvrťroky. Vklady súkromného sektora vzrástli medzimesačne o 0,2 %. Nárast vkladov v druhom štvrťroku potiahli okrem domácností aj nefinančné spoločnosti.

celý článok

Priemerná starobná penzia dosahuje takmer 416 eur

12.08.2016 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci júla tohto roka predstavoval 415,92 eura. V porovnaní s koncom júla vlaňajška ide o nárast o 6,83 eura.

celý článok

Boj proti daňovej trestnej činnosti sa zefektívnil

11.08.2016 / SITA a.s.

Nové kontrolné mechanizmy a výrazná spolupráca orgánov činných v trestnom konaní napomáhajú k väčšej efektivite pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti, hlavne neoprávnených nadmerných odpočtov DPH a prispievajú k ochrane verejných zdrojov.

celý článok

SR má záujem o využívanie eurofondov aj po roku 2020

11.08.2016 / SITA a.s.

Slovensko má záujem o využívanie eurofondov aj po skončení súčasného programového obdobia 2014 - 2020. Počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie začne diskusiu o budúcej podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020.

celý článok

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 435 eur

05.08.2016 / SITA a.s.

Ministerstvo práce navrhuje zvýšiť od začiatku budúceho roka minimálnu mzdu zo súčasných 405 eur na 435 eur. Išlo by o nárast o 7,4 %. O tomto návrhu má rokovať 15. augusta tohto roka Hospodárska a sociálna rada SR.

celý článok

Slovenské firmy opúšťajú daňové raje

04.08.2016 / SITA a.s.

Počet slovenských firiem v daňových rajoch za druhý štvrťrok 2016 klesol. Podľa najnovšej analýzy Slovensko opustilo daňovo zvýhodnené destinácie 118 spoločností. V súčasnosti sa v daňových rajoch nachádza 4 601 firiem.

celý článok

Zamestnávatelia robia podľa SP stále vo výkazoch chyby

04.08.2016 / SITA a.s.

Zamestnávatelia majú stále problémy so správnym vypĺňaním registračných listov i mesačných výkazov poistného, ktoré sú povinní zasielať Sociálnej poisťovni. Dokazuje to rastúci počet chýb, ktoré pri kontrolách odhalia zamestnanci poisťovne.

celý článok

Počet dôchodkov, ktoré SP kráti pre exekúcie, stúpa

03.08.2016 / SITA a.s.

Počet dôchodkov, ktoré Sociálna poisťovňa kráti z dôvodu exekučných dávok, stále rastie. Sociálna poisťovňa v júli vykonala 33 249 zrážok z dôchodku, kým v januári 2016 to bolo 32 046 dôchodkov s exekúciami.

celý článok

Živnostníci platia do SP za júl nové poistné

02.08.2016 / SITA a.s.

Živnostníkom a ostatným SZČO ostáva týždeň do zaplatenia nového poistného za mesiac júl tohto roka. Nové poistné je potrebné zaplatiť do 8. augusta.

celý článok

MF dostalo k novele o dani z príjmov 123 zásadných pripomienok

02.08.2016 / SITA a.s.

Návrhy rezortu financií na zmeny v zákone o dani z príjmov sa s prílišným pochopením v rámci medzirezortného pripomienkového konania nestretli. Najkritizovanejším opatrením v rámci návrhu je zrušenie zdravotných odvodov z dividend a ich nahradenie daňou.

celý článok

Firmy predĺženie a zvýšenie osobitného odvodu odmietajú

02.08.2016 / SITA a.s.

Ministerstvo financií dostalo k návrhu novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach viac ako 40 zásadných pripomienok. Väčšina z nich žiada návrh novely úplne zrušiť.

celý článok

Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa spomalilo

01.08.2016 / SITA a.s.

V druhom štvrťroku hospodárstvo eurozóny medzikvartálne posilnilo o 0,3 % po raste o 0,6 % v predošlom štvrťroku.

celý článok

Úspory z druhého piliera si bude môcť vybrať viac sporiteľov

29.07.2016 / SITA a.s.

Výber úspor z druhého piliera štát umožní pod podmienkou, že súčet všetkých doživotných dôchodkov sporiteľa bude vyšší, ako priemerný starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne.

celý článok

Slovenským bankám sa zavedú prísnejšie kapitálové požiadavky

28.07.2016 / SITA a.s.

Národná banka Slovenska (NBS) rozhodla o určení miery proticyklického kapitálového vankúša na úrovni 0,5 %, a to od 1. augusta 2017.

celý článok

Štát má podľa šéfa McROY prijať opatrenia na pracovnom trhu

27.07.2016 / SITA a.s.

Podľa šéfa personálno-poradenskej spoločnosti McROY Group Ľuboša Sirotu by pomohlo napríklad zrušenie možnosti privyrábať si na dohodu popri poberaní dávok v nezamestnanosti, obmedzenie možnosti odmietať prácu bez hrozby vyradenia z evidencie nezamestnaných, či zlepšenie kontroly čiernej práce.

celý článok

Schäuble hovoril o dani z finančných transakcií aj na G20

26.07.2016 / SITA a.s.

Hoci v Európskej únii sa dohodu na dani z finančných transakcií dosiahnuť zatiaľ nedarí, nemecký minister financií tému nastolil na globálnom fóre G20.

celý článok

Počet cudzincov pracujúcich v SR presiahol 30 tisíc

25.07.2016 / SITA a.s.

V porovnaní s júnom minulého roka ide o nárast takmer o 7,4 tisíc osôb.

celý článok

Regulačný úrad upravil licenciu Slovenskej pošte

22.07.2016 / SITA a.s.

Od 1. októbra bude možné uhrádzať poštovné nielen hotovosťou, ale aj bezhotovostne platobnými kartami všetkých bánk. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb tak vychádza v ústrety potrebám občanov, pričom preferuje postupné zavedenie bezhotovostnej úhrady pri viacerých typoch služieb, vrátane podaja listových a balíkových zásielok.

celý článok

Miera nezamestnanosti v júni zostala na úrovni 9,45 %

21.07.2016 / SITA a.s.

V porovnaní s koncom júna minulého roka sa miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku znížila o 2,10 percentuálneho bodu.

celý článok

SP oznámila živnostníkom novú sumu sociálnych odvodov

20.07.2016 / SITA a.s.

Novú sumu poistného treba zaplatiť za júl tohto roka so splatnosťou do 8. augusta 2016.

celý článok

Na upomienku zo SP reagovalo takmer 60 % zamestnávateľov

19.07.2016 / SITA a.s.

Výsledkom toho je podľa hovorcu Sociálnej poisťovne Petra Višvádera obratom doplatené poistné v sume 6,6 mil. eur.

celý článok

EÚ a Monako podpísali zmluvu o výmene daňových informácií

15.07.2016 / SITA a.s.

Európska únia podpísala zmluvu s Monackým kniežactvom o výmene informácií na daňové účely. Zmluva by mala prispieť k boju proti daňovým únikom, lebo zavádza povinnú automatickú výmenu informácií o finančných účtoch medzi EÚ a Monakom.

celý článok

Osobitný odvod pre regulované firmy sa má zdvojnásobiť

14.07.2016 / SITA a.s.

Podnikateľské subjekty v regulovaných odvetviach budú platiť osobitný odvod aj naďalej, jeho sadzba sa má dokonca zvýšiť. Vyplýva to z predloženého návrhu novely zákona o osobitnom odvode v regulovaných odvetviach.

celý článok

Korporátna daň má klesnúť, dividendy sa zdania

13.07.2016 / SITA a.s.

Rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o dani z príjmov. Hlavnými bodmi návrhu je zníženie korporátnej dane na 21 %, dividendy sa majú namiesto platenia zdravotných odvodov zdaniť.

celý článok

Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa zvýši

13.07.2016 / SITA a.s.

Dane z tabakových výrobkov sa budú zvyšovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.

celý článok

Systém poplatkov za zápis vozidiel sa má zmeniť

13.07.2016 / SITA a.s.

Podľa predloženej novely zákona o správnych poplatkoch by mali menej platiť vlastníci automobilov pri prvej registrácii vozidla, zvýšiť by sa však mali sadzby pri ďalších registráciách.

celý článok

Proces aktivácie elektronických schránok začne od augusta

11.07.2016 / SITA a.s.

Povinný proces aktivácie elektronických schránok pre všetky právnické osoby na Slovensku, cez ktoré budú komunikovať so štátnymi úradmi, sa začne od prvého augusta.

celý článok

Čerpanie eurofondov koncom mája dosiahlo takmer 96 percent

08.07.2016 / SITA a.s.

Čerpanie finančných prostriedkov Európskej únie v jedenástich operačných programoch v programovom období 2007 - 2013 dosiahlo k 31. máju tohto roka 10,978 mld. eur, čo predstavuje 95,61 % z celkovej alokácie európskych zdrojov.

celý článok

Británia chce znížiť korporátnu daň pod 15 %

04.07.2016 / SITA a.s.

Britský minister financií sľúbil, že zredukuje korporátnu daň s cieľom povzbudiť firmy, aby investovali vo Veľkej Británii napriek referendu, ktoré rozhodlo o odchode krajiny z Európskej únie. Korporátnu daň chce znížiť zo súčasnej úrovne 20 % pod úroveň 15 %.

celý článok

Starobné dôchodky sa majú od januára zvýšiť o vyše 8 eur

04.07.2016 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa dôchodky zvýšia najmenej o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí do pripomienkového konania.

celý článok

Pre SZČO s odloženými daňami sa odvody od júla nemenia

30.06.2016 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činným osobám, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, sa v platení poistného na sociálne poistenie od 1. júla tohto roka nič nemení. Poistné platia v rovnakej výške ako doteraz až do 30. septembra 2016.

celý článok

Viac ako štyri roky je bez práce 68,7 tis. nezamestnaných

29.06.2016 / SITA a.s.

Úrady práce na Slovensku evidovali ku koncu mája tohto roka 68,7 tisíca osôb, ktoré boli bez práce viac ako štyri roky. Medziročne ide o pokles o 7 tis. osôb.

celý článok

Banky musia podľa FATCA poslať daniarom údaje o účtoch

27.06.2016 / SITA a.s.

Finančné inštitúcie sú do 30. júna povinné prvýkrát zaslať finančnej správe FATCA report za rok 2014 a 2015. Ide o automatickú výmenu informácií na daňové účely o príjmoch na finančných účtoch rezidentov zmluvných štátov.

celý článok

Väčšie firmy už musia posielať evidenčné listy elektronicky

27.06.2016 / SITA a.s.

Zamestnávatelia, ktorí majú nad 20 zamestnancov, musia od 1. júla tohto roka posielať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia svojich zamestnancov elektronicky.

celý článok

SZČO dostanú list o vzniku, zániku a zmene poistného do SP

22.06.2016 / SITA a.s.

Ak SZČO od začiatku júla tohto roka vznikne alebo zanikne povinné sociálne poistenie, alebo sa jej zmení vymeriavací základ na platenie poistného na základe vlaňajších príjmov z podnikania, Sociálna poisťovňa jej to do 21. júla tohto roka oznámi listom.

celý článok

Miera nezamestnanosti v máji klesla na 9,45 %

21.06.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci mája tohto roka 9,45 %. Miera nezamestnanosti tak zostala na najnižšej úrovni od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

celý článok

Centrálny register exekúcií bude prístupný od 1. júla

20.06.2016 / SITA a.s.

Verejnosť sa už od 1. júla bude môcť dozvedieť konkrétne údaje o aktuálnych exekučných konaniach. Slovenská komora exekútorov sprístupní občanom Centrálny register exekúcií, v ktorom si budú môcť napríklad zistiť, či je voči nim vedená exekúcia.

celý článok

Aktivita podnikateľov v SR bola vlani na úrovni 5,7 %

20.06.2016 / SITA a.s.

Podnikateľská aktivita etablovaných podnikateľov na Slovensku, teda tých, čo podnikajú dlhšie ako tri a pol roka, dosiahla vlani úroveň 5,7 %. Aktivita bola nižšia ako päťročný slovenský priemer 7 % nižšia ako priemer Európy na úrovni 6,6 %.

celý článok

Príspevok na zamestnanie mladých vlani využilo 3,3 tis. osôb

15.06.2016 / SITA a.s.

Nový príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní, ktorý bývalá vláda zaviedla od začiatku januára minulého roka, vlani využilo 3 315 nezamestnaných vo veku do 29 rokov.

celý článok

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti od júla stúpne

14.06.2016 / SITA a.s.

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti za mesiac, ktorý má 31 dní, od začiatku júla tohto roka stúpne o 25,50 eura na 900 eur. Najvyššia možná dávka v nezamestnanosti sa od júla zvyšuje vzhľadom na rast priemernej mzdy na Slovensku.

celý článok

Taliansko podporí slovenské úsilie v oblasti daňových únikov

14.06.2016 / SITA a.s.

Jednou z kľúčových tém slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie bude v nasledujúcom polroku aj boj proti daňovým únikom. Potvrdili to po vzájomnom stretnutí minister financií Peter Kažimír a jeho taliansky kolega Pier Carlo Padoan.

celý článok

Zahraničným zamestnávateľom pribudnú povinnosti

14.06.2016 / SITA a.s.

Zahraniční zamestnávatelia, ktorí vysielajú svojich zamestnancov pracovať na Slovensko, musia od 18. júna tohto roka oznámiť Národnému inšpektorátu práce údaje súvisiace s vysielaním zamestnancov na Slovensko, budú musieť v mieste výkonu práce uchovávať pracovnú zmluvu, viesť a uchovávať evidenciu pracovného času vyslaného zamestnanca....

celý článok

Zamestnanosť v priemysle pokračovala v raste aj v apríli

13.06.2016 / SITA a.s.

Zamestnanosť v priemysle sa v apríli tohto roka medziročne zvýšila o 3,8 %. Medziročne tak vzrástla už 31. mesiac po sebe.

celý článok

Odvodová úľava v 12 okresoch pomohla 58 nezamestnaným

09.06.2016 / SITA a.s.

Od polovice decembra minulého roka do konca februára tohto roka sa v dvanástich najmenej rozvinutých okresoch vďaka odvodovej úľave zamestnalo 58 nezamestnaných. Zamestnávateľ za takýchto zamestnancov platí poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac dvanástich mesiacov.

celý článok

Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa zníži

08.06.2016 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od júla zníži takmer o 116 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bude do 1 127,1 eura v hrubom.

celý článok

Zamestnanosť v SR v 1. kvartáli medziročne stúpla o 2,9 %

08.06.2016 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa v prvom štvrťroku tohto roka medziročne zvýšila o 2,9 % na viac ako 2,46 mil. pracujúcich. Počet pracujúcich v januári až marci tohto roka medziročne stúpol o 69,6 tisíc.

celý článok

EUROFONDY: Zo zdrojov EÚ 2007-2013 sa do apríla vyčerpalo 94,21 %

07.06.2016 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 29. februáru tohto roka v štrnástich operačných programoch 10,713 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 92,21 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Prezident odvolal ďalších sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov

06.06.2016 / SITA a.s.

Prezident Andrej Kiska odvolal z funkcie päť sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. Na zmenu ústavy, ktorá by presne stanovila vek odchodu sudcu do dôchodku, sa v minulom volebnom období nenašla politická vôľa.

celý článok

Slováci pracujú v tomto roku pre štát o deň dlhšie

03.06.2016 / SITA a.s.

Slováci pracujú v tomto roku pre štát 106 pracovných dní, čo je o jeden pracovný deň viac ako vlani. Deň daňovej slobody v tomto roku pripadol na 2. júna a vlani na 4. júna.

celý článok

Počet slovenských firiem v daňových rajoch stúpol na 4 719

03.06.2016 / SITA a.s.

Počet slovenských spoločností so sídlom v daňových rajoch v prvom kvartáli tohto roku stúpol na 4 719. V porovnaní s koncom minulého roka je to o 18 spoločností viac. Najviac firiem v daňových rajoch podniká v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu.

celý článok

Priemerná dočasná PN bola na Slovensku v apríli 3,31 %

31.05.2016 / SITA a.s.

Najnižšiu dočasnú PN vykázal v minulom mesiaci Bratislavský kraj, a to 2,11 %, nasleduje Banskobystrický kraj s 2,97 %. Priemerné obdobie trvania PN na Slovensku v apríli predstavovalo vyše 44 dní.

celý článok

Odvodová úľava v 12 okresoch pomohla 58 nezamestnaným

31.05.2016 / SITA a.s.

Od polovice decembra 2015 do konca februára 2016 sa v dvanástich najmenej rozvinutých okresoch vďaka odvodovej úľave zamestnalo 58 nezamestnaných. Zamestnávateľ za zamestnancov s nárokom na odvodovú úľavu platí poistné len na úrazové poistenie a garančné poistenie za obdobie najviac 12 mesiacov.

celý článok

Virtuálnu pokladnicu bude môcť využívať viac podnikateľov

30.05.2016 / SITA a.s.

Od začiatku júla bude môcť virtuálnu registračnú pokladnicu využívať väčší okruh podnikateľov. Po novom ju budú môcť používať všetci podnikatelia, ktorí mesačne vydajú maximálne tri tisíc pokladničných bločkov.

celý článok

Odborári navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu na 442 eur

27.05.2016 / SITA a.s.

Konfederácia odborových zväzov SR navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka o 37 eur na 442 eur. Takýto návrh odborári minulý týždeň zaslali zástupcom zamestnávateľov.

celý článok

Poslanci nepodporili opozičný návrh novely zákona o DPH

26.05.2016 / SITA a.s.

Parlament neposunul do ďalšieho legislatívneho procesu opozičný návrh novely zákona o DPH. Legislatívny návrh mal skrátiť lehotu na vrátenie nadmerného odpočtu na štyri mesiace od začatia daňovej kontroly.

celý článok

Liberáli neuspeli s návrhom na zmenu pri verejnom obstarávaní

25.05.2016 / SITA a.s.

Parlament neschválil v prvom čítaní návrh poslancov za SaS na zmenu zákona o verejnom obstarávaní. Liberáli navrhovali upraviť jednu z podmienok osobného postavenia pri verejnom obstarávaní.

celý článok

Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa opäť nestúpnu

24.05.2016 / SITA a.s.

Viaceré rodinné dávky, ktorých nárast je naviazaný na zvýšenie životného minima, od začiatku budúceho roka nestúpnu. Suma rodičovského príspevku zostane na úrovni 203,20 eura a prídavok na dieťa na sume 23,52 eura.

celý článok

Miera nezamestnanosti v apríli klesla na 9,64 %

23.05.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci apríla tohto roka 9,64 %. Miera nezamestnanosti tak klesla na najnižšiu úroveň od januára 2009, kedy predstavovala 9,03 %.

celý článok

Umelci budú naďalej platiť dvojpercentný odvod

23.05.2016 / SITA a.s.

Parlament neschválil novelu zákona o umeleckých fondoch, ktorou poslanci za SaS a OĽaNO-NOVA navrhovali zrušiť povinný dvojpercentný odvod umelcov. Národná rada neschválila ani ďalších päť návrhov zo 40-bodového balíka, ktorým chce SaS zjednodušiť podnikateľské prostredie a zlepšiť život občanov.

celý článok

Kažimír avizuje úroky pri skúmaní nadmerných odpočtov

20.05.2016 / SITA a.s.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra je totiž potrebné popri opatreniach na zlepšovanie výberu daní zlepšovať aj prístup k poctivým daňovníkom. Jedným z týchto opatrení má byť napríklad platenie úrokov pri nadmerných odpočtoch, ak sa skúma ich pôvod.

celý článok

Štvrtina firiem v daňových rajoch je podľa Bisnode riziková

20.05.2016 / SITA a.s.

Z celkového počtu 4 479 slovenských spoločností, ktoré majú momentálne sídlo v niektorom z daňových rajov, je 1 035 hodnotených ako extrémne rizikových. Tieto firmy spadajú do najhoršieho céčkového ratingu, a preto s nimi nemusí byť bezpečné obchodovať.

celý článok

V zozname daňových dlžníkov budú aj nedoplatky od 170 eur

20.05.2016 / SITA a.s.

Daňovníci, ktorí majú menšie dlžoby voči daňovým úradom, sa už onedlho môžu ocitnúť na zozname daňových dlžníkov. Podľa novej legislatívy bude totiž zoznam dlžníkov zverejňovať na mesačnej báze a objavia sa na ňom aj dlžníci, ktorých výška daňových nedoplatkov presiahla už 170 eur.

celý článok

Odmeňovanie súdnych exekútorov sa nezmení

19.05.2016 / SITA a.s.

Parlament neschválil novelu zákona o odmenách a náhradách súdnych exekútorov, ktorú navrhovali poslanci za stranu SaS a hnutie OĽaNO-NOVA. Nebola schválená ani novela zákona o sociálnom fonde, ktorou sa mala zdobrovoľniť tvorba sociálneho fondu.

celý článok

Minister financií si vie predstaviť zrušenie gastrolístkov

18.05.2016 / SITA a.s.

Minister financií Peter Kažimír si vie predstaviť, že by sa stravné lístky zrušili. Vie si predstaviť aj digitalizáciu gastrolístkov, pričom zdôraznil, že podporuje zníženie ziskových marží pre niekoľko firiem, ktoré sa zaoberajú emitovaním gastrolístkov.

celý článok

SP dostala po upomienkach od zamestnávateľov 3,2 mil. eur

18.05.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa v apríli a máji tohto roka prvýkrát odoslala upozornenia na aktuálny nedoplatok na poistnom zamestnávateľom. Výsledkom je doplatené poistné vo výške 3,2 mil. eur, čo znamená veľmi vysokú 28,65 % úspešnosť.

celý článok

Absolventi nemajú voči SP žiadne povinnosti

17.05.2016 / SITA a.s.

Ak budúci absolventi stredných a vysokých škôl nie sú dobrovoľne poistení, po ukončení štúdia nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Ich budúce povinnosti závisia od ich konkrétneho rozhodnutia a životnej situácie, v ktorej sa po škole ocitnú.

celý článok

Penzie sa majú v januári 2017 zvýšiť po novom

16.05.2016 / SITA a.s.

Rezort práce a sociálnych vecí pripraví v tomto roku aj návrh novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorým sa majú zmierniť podmienky tzv. programového výberu z druhého piliera.

celý článok

Korupcia ročne odčerpá zo svetovej ekonomiky do 2 bil. USD

12.05.2016 / SITA a.s.

Korupcia vo verejnom sektore ročne zo svetovej ekonomiky odčerpáva od 1,5 do 2 bil. USD vo forme podplácania a nákladov, ktoré plynú zo spomaleného hospodárskeho rastu, straty daňových príjmov a pretrvávajúcej chudoby.

celý článok

Podnikateľské prostredie sa zhoršuje miernejšie, tvrdí PAS

12.05.2016 / SITA a.s.

Vývoj podnikateľského prostredia na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka hodnotili podnikatelia stále negatívne, ale o niečo miernejšie. Za negatívne hodnotenie môžu predovšetkým trvajúce problémy v oblasti súdnictva, či byrokracie, ale aj kauzy, ktoré sa pred voľbami medializovali.

celý článok

Priemerná starobná penzia dosahuje 415 eur

11.05.2016 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci apríla tohto roka predstavoval 414,70 eura. V porovnaní s koncom apríla vlaňajška ide o nárast o 6,78 eura.

celý článok

Sociálna poisťovňa prekračuje plán výberu poistného

09.05.2016 / SITA a.s.

Príjmy Sociálnej poisťovne z poistného od ekonomicky aktívneho obyvateľstva za január až apríl tohto roka podľa predbežných údajov dosiahli 2,21 mld. eur. Znamená to plnenie plánu na 104,56 %.

celý článok

Limit počtu blokov na virtuálnu pokladnicu sa má zvýšiť na 3 000

06.05.2016 / SITA a.s.

Podľa návrhu vyhlášky Ministerstva financií virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť od júla tohto roka využívať aj subjekty a podnikatelia, ktorí za mesiac vystavia viac ako 3 000 pokladničných dokladov.

celý článok

Nezamestnanosť v EÚ bola v marci najnižšia od apríla 2009

02.05.2016 / SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v marci klesla na 10,2 % z februárových 10,4 % a znížila sa aj medziročne, keďže v marci minulého roka bola na úrovni 11,2 %.

celý článok

Tab: Úrokové sadzby účtov v cudzej mene

02.05.2016 / SITA a.s.

Tabuľka úrokových sadzieb účtov v cudzej mene vo vybraných bankách.

celý článok

Priemerná dočasná PN bola v marci 3,52 %

02.05.2016 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v marci tohto roka na úrovni 3,52 %. V porovnaní s februárom je to menej o 0,32 percentuálneho bodu, medziročne priemerná PN minulý mesiac klesla o 0,26 percentuálneho bodu.

celý článok

Prezident podpísal novelu o preukazoch poistenca

29.04.2016 / SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska podpísal novelu zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve. Právna úprava, ktorú schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní, posúva vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom o rok.

celý článok

Vydávanie zdravotných preukazov s čipom sa posunie

28.04.2016 / SITA a.s.

Vydávanie preukazov poistenca s elektronickým čipom sa posúva o rok. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení a poisťovníctve, ktorú parlament schválil v skrátenom legislatívnom konaní.

celý článok

Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v Európe

27.04.2016 / SITA a.s.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku vo výške 405 eur je v Európe siedma najnižšia. Nižšiu minimálnu mzdu ako na Slovensku v prepočte na eurá majú zamestnanci v Bulharsku (214 eur), v Luxembursku pritom minimálna mzda dosahuje 1 923 eur.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci marca päť okresov

25.04.2016 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci marca tohto roka vyššia ako 20 % v piatich okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava, Revúca a Poltár.

celý článok

Nedostatok pracovnej sily v SR by mohli riešiť imigranti

22.04.2016 / SITA a.s.

Väčšie otvorenie dverí kvalifikovaným pracovným migrantom a zahraničným študentom môže byť jedným z najrýchlejších a najefektívnejších opatrení na riešenie nedostatku voľnej pracovnej sily na Slovensku.

celý článok

Miera nezamestnanosti v marci klesla pod 10 %

21.04.2016 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci marca tohto roka 9,89 %, čím zostala na najnižšej úrovni od februára 2009. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci marca tohto roka 317 681 osôb.

celý článok

Počet dočasných PN vlani medziročne vzrástol

19.04.2016 / SITA a.s.

Denne bolo v uplynulom roku práceneschopných priemerne 87 803 poistencov. Oproti roku 2014, kedy denne vymeškalo z práce 82 707 práceneschopných, to predstavuje nárast o 5 096.

celý článok

Štát pošle preplatky na daniach vyše 163 mil. eur

19.04.2016 / SITA a.s.

Preplatky na daniach posiela finančná správa tým, ktorí v priznaní vyplnili žiadosť o ich vrátanie. Poukazovať na účty daňovníkov ich musí podľa zákona do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania, teda do 10. mája 2016. Prvých 30 tisíc daňovníkov už svoje preplatky dostalo.

celý článok

Živnostníci chcú výrazné zvýšenie limitu na paušálne výdavky

15.04.2016 / SITA a.s.

Slovenský živnostenský zväz bude presadzovať zavedenie možnosti uplatniť si paušálne výdavky na úrovni 40 % a pre remeselníkov 60 % do výšky obratu 49 790 eur.

celý článok

Čas na rozhodnutie o 2 % z daní sa zamestnancom kráti

14.04.2016 / SITA a.s.

Zamestnanci môžu o darovaní 2 % zo svojich daní za minulý rok rozhodnúť do konca apríla. Vlani neziskovky cez asignáciu dane získali takmer 57 mil. eur.

celý článok

Korporátne dane majú klesnúť, daň z tabaku naopak vzrásť

14.04.2016 / SITA a.s.

Nový vládny kabinet vo svojom programovom vyhlásení avizuje aj úpravy v daniach. Daň z príjmov právnických osôb sa má znížiť, spotrebné dane z tabaku sa majú naopak zvyšovať.

celý článok

Francúzsko chce väčšie sankcie za umožnenie daňových únikov

13.04.2016 / SITA a.s.

Francúzsko bude v rámci EÚ žiadať tvrdšie sankcie pre osoby, ktoré umožňujú daňové úniky a taktiež hovorí o čiernom zozname krajín na úrovni zoskupenia G20, ktorý by obsahoval zoznam krajín, ktoré sú daňovými rajmi a nespolupracujú.

celý článok

V krajinách OECD sa daňové a odvodové zaťaženie stabilizovalo

13.04.2016 / SITA a.s.

Priemerné daňové a odvodové zaťaženie zamestnancov v členských štátoch OECD sa po sérii medziročných prírastkov v rokoch 2011 až 2014 vlani stabilizovalo na úrovni 35,9 %. Na Slovensku priemerné daňové a odvodové zaťaženie vlani dosahovalo 41,3 %.

celý článok

Schäuble predstavil plán týkajúci sa daňových rajov

11.04.2016 / SITA a.s.

Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble predstavil detaily plánu na riešenie situácie súvisiacej s daňovými rajmi. Plán zahŕňa aj vytvorenie registrov, ktoré budú obsahovať mená vlastníkov firiem.

celý článok

Pracujúcim dôchodcom sa zvyšujú dôchodky

07.04.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa už posiela pracujúcim dôchodcom rozhodnutia o zvýšení dôchodku a vo výplatnom termíne v apríli im vyplatí zvýšený dôchodok za obdobie, ktoré odpracovali v minulom roku. Robí tak bez žiadosti, automaticky, na základe svojich vlastných údajov.

celý článok

Počet vyplatených dávok z garančného poistenia vlani klesol

06.04.2016 / SITA a.s.

Počet vyplatených dávok z garančného poistenia na Slovensku medziročne klesol, keď minulý rok Sociálna poisťovňa evidovala 2 353 poberateľov, ktorým vyplatila celkovú výšku dávok v hodnote 3,6 mil. eur.

celý článok

Nemecko pripravuje nový zákon namierený na offshore firmy

05.04.2016 / SITA a.s.

Nemecko plánuje nový národný transparentný register, ktorý uloží offshore spoločnostiam povinnosť odhaľovať identitu vlastníkov. Nemecká vláda plánuje doplniť zákon o praní špinavých peňazí tak, že vlastníci offshore firiem nebudú môcť ostať anonymní.

celý článok

SP odporúča dôchodcom informovať sa o vyrovnávacom príplatku

05.04.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa od januára do marca tohto roka registrovala viac ako 1 500 žiadostí o vyrovnávací príplatok. Ide o novú dôchodkovú dávku, na ktorú môže vzniknúť nárok od 1. januára 2016 a jej účelom je kompenzovať negatívne dôsledky rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dôchodky niektorých poistencov.

celý článok

SP začína zasielať zamestnávateľom upomienky k odvodom

04.04.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začína od apríla zasielať zamestnávateľom upomienky o tom, že za aktuálne splatné obdobie nezaplatili alebo len čiastočne zaplatili sociálne odvody za svojich zamestnancov. Upomienka formou SMS a emailu bude brať do úvahy rôzne dátumy splatnosti poistného, bude zasielaná raz týždenne.

celý článok

Virtuálnu pokladnicu využíva vyše 22 tisíc podnikateľov

04.04.2016 / SITA a.s.

Virtuálnu registračnú pokladnicu začali používať zubári, veterinári, hotelieri, taxikári, psychológovia či opravári, ktorí mesačne nevydávajú viac ako 1 000 pokladničných dokladov. K nim od 1. januára tohto roka pribudli ďalší, keďže sa možnosť využívania virtuálnej pokladnice rozšírila pre všetkých podnikateľov.

celý článok

Do daňových rajov odišlo za desať rokov 4 701 firiem

31.03.2016 / SITA a.s.

V roku 2015 v porovnaní s rokom 2005 narástol počet slovenských spoločností, ktoré sídlia v daňových rajoch o 211 %. Do krajín s priaznivým daňovým prostredím odišlo za desať rokov 4 701 spoločností z 231 tisíc právnických subjektov registrovaných na Slovensku.

celý článok

Sadzby ECB nebudú absurdne nízke, tvrdí Coeuré

30.03.2016 / SITA a.s.

Európska centrálna banka nepošle úrokové sadzby do "absurdne" zápornej oblasti. Podľa nej nie sú záporné sadzby hlavným nástrojom ECB, ďalšie znižovanie sadzieb však nie je vylúčené. ECB v úvode marca zredukovala úrokové sadzby s cieľom podporiť ekonomiku eurozóny.

celý článok

Na zaplatenie dane z príjmu zostávajú posledné dni

29.03.2016 / SITA a.s.

Na podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2015 zostávajú posledné dni. V prípade, ak daňovník nepožiada o odklad, musí totiž daňové priznanie podať a tiež zaplatiť daň do konca marca. Pri platbe je pritom rozhodujúcim termínom, kedy peniaze odídu z účtu daňovníka.

celý článok

Slovensko vo výdavkoch na výskum a vývoj zaostáva

29.03.2016 / SITA a.s.

Podľa najnovších dostupných údajov Eurostatu za rok 2014 totiž dosiahli výdavky na výskum a vývoj na Slovensku 0,89 % hrubého domáceho produktu, čo je výrazne za cieľom vynaložiť do roku 2020 na výskum a vývoj 3 % výkonu ekonomiky.

celý článok

Priemerná dočasná PN bola vo februári 3,84 %

24.03.2016 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola vo februári tohto roka na úrovni 3,84 %. V porovnaní s januárom tohto roka je to viac o 0,30 percentuálneho bodu, medziročne však priemerná PN minulý mesiac klesla o 0,53 percentuálneho bodu.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu februára presiahlo 92 %

22.03.2016 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 29. februáru tohto roka v štrnástich operačných programoch 10,713 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 92,21 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci februára päť okresov

22.03.2016 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci februára tohto roka vyššia ako 20 % v piatich okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava, Revúca a Poltár. Naopak, mieru nezamestnanosti pod 5 % mali na konci minulého mesiaca okresy Bratislava V, Bratislava I a Galanta.

celý článok

Poplatok za skoršie splatenie úveru na bývanie bude najviac 1 %

21.03.2016 / SITA a.s.

Od 21. marca nadobudne účinnosť nový zákon o úveroch na bývanie. Ten prináša maximálny poplatok za predčasné splatenie úveru aj mimo výročia fixácie vo výške jedného percenta. Doteraz bol tento poplatok aj na úrovni 5 % zo zostatku istiny úveru.

celý článok

Cena práce na Slovensku rastie rýchlejšie ako priemer EÚ

21.03.2016 / SITA a.s.

Na Slovensku cena práce v rámci Európskej únie v štvrtom kvartáli 2015 medziročne vzrástla piatym najrýchlejším tempom, a to o 5,3 %. Hodinové mzdy a platy na Slovensku stúpli o 5,8 % a ostatné zložky ceny práce vzrástli o 3,8 %.

celý článok

Hranica príjmu pri odvodovej úľave je 575 eur

17.03.2016 / SITA a.s.

Hranica mesačného príjmu pri odvodovej úľave pre pôvodne dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je v tomto roku na úrovni 574,86 eura.

celý článok

Zamestnanosť v priemysle v januári stúpla o 3,3 %

16.03.2016 / SITA a.s.

Podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom zamestnanosť v priemysle sa v januári tohto roka medziročne zvýšila o 3,3 %. Zamestnanosť medziročne najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní, a to o 6,9 %.

celý článok

Výdavky na nemocenské dávky vlani medziročne vzrástli

16.03.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vynaložila v minulom roku na výplatu dávok nemocenského poistenia celkovo 415,1 mil. eur. Medziročne je to viac o 34,3 mil. eur. Najväčšia suma smerovala na vyplácanie nemocenských dávok, medziročne sa vlani zvýšili aj výdavky poisťovne na vyplácanie ošetrovného.

celý článok

Daňové úrady budú mať predĺžené úradné hodiny

15.03.2016 / SITA a.s.

Daňové úrady, vrátane pobočiek a kontaktných miest, budú pre verejnosť otvorené 22. až 24. marca od ôsmej hodiny ráno do 17:00, ďalej 29. marca až 30. marca od ôsmej hodiny ráno do 18:00 a 31. marca budú hodiny predĺžené do 19:00 hod. Zároveň bude posilnená aj dostupnosť call centra.

celý článok

Finančná správa odhalila úniky, škody odhaduje na štyri milióny

14.03.2016 / SITA a.s.

Finančná správa v spolupráci s políciou odhalila v rámci akcie Copperfield úniky na DPH a dani z príjmu cez modifikáciu softvéru elektronických registračných pokladníc. Podvody na DPH sa prejavujú v podobe nadmerných odpočtov, krátenia vlastnej daňovej povinnosti a podvodov na elektronických registračných pokladniciach.

celý článok

Deň daňovej slobody v roku 2016 pripadne na 28. máj

11.03.2016 / SITA a.s.

Na zaplatenie daní sa musí na Slovensku pracovať v priemere 148 dní, kým priemer únie je 176 dní. Deň daňovej slobody na Slovensku teda pripadá na 28. máj, čo je takmer o mesiac skôr ako v Českej republike.

celý článok

Minimálne odvody pre SZČO od januára stúpnu o 5,9 eura

09.03.2016 / SITA a.s.

Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre SZČO od začiatku budúceho roka stúpnu o 5,9 eura na 208,16 eura. Najnižšie možné odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od januára 2017 zvýšia z terajších 142,20 eura na 146,35 eura.

celý článok

Štáty EÚ si budú vymieňať informácie o daniach veľkých firiem

09.03.2016 / SITA a.s.

Ministri financií EÚ podporili pravidlá, na základe ktorých si krajiny Európskej únie budú vymieňať informácie o daňových záležitostiach týkajúcich sa nadnárodných spoločností. Veľké firmy budú povinné poskytnúť úradom všetkých krajín EÚ, v ktorých pôsobia, údaje o tržbách, ziskoch a daniach.

celý článok

V minulom roku bola priemerná mzda na Slovensku 883 eur

09.03.2016 / SITA a.s.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve, vrátane odhadu za zamestnancov u živnostníkov, dosiahla v štvrtom kvartáli minulého roka 956 eur. Medziročne sa tak zvýšila o 4,1 %.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ z obdobia 2007 - 2013 presiahlo 92 %

08.03.2016 / SITA a.s.

Slovensko malo na dočerpanie eurofondov na roky 2007 až 2013 dva roky navyše do konca oprávneného obdobia 31. decembra 2015. Úroveň čerpania v závere oprávneného obdobia, teda vlaňajška, dosiahla necelých 90 % a stále zostala vysoká rezerva na doúčtovanie zvyšných peňazí.

celý článok

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa odvody neplatia

04.03.2016 / SITA a.s.

Predsedovia volebných komisií, členovia a ani zapisovatelia volebných komisií nemajú na účely sociálneho poistenia postavenie zamestnanca. Obec ich z dôvodu vyplatenia odmeny neprihlasuje do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a z odmeny neodvádza poistné na sociálne poistenie.

celý článok

Firmy môžu do konca marca poukázať 2 % alebo 1 % z daní

03.03.2016 / SITA a.s.

Pokiaľ firma za uplynulé obdobie nepreukáže dar z vlastných zdrojov, môže asignovať pre tretí sektor namiesto 2 % už iba 1 % svojej dane. Výška finančného daru je pritom stanovená na minimálne 0,5 % daňovej povinnosti firmy za rok 2015.

celý článok

Dávku v nezamestnanosti dostávalo v januári menej ľudí

01.03.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v januári tohto roka dávku v nezamestnanosti takmer 34 tisíc osobám. V porovnaní s decembrom minulého roka ide o pokles o 547 osôb.

celý článok

Brusel upozornil na problémy pri využívaní eurofondov

01.03.2016 / SITA a.s.

Európska komisia v správe o Slovensku poukázala na dlhodobé problémy krajiny v oblasti finančného hospodárenia a kontroly pri využívaní eurofondov. Implementácia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v SR sa v minulom roku napriek pozastaveniu platieb v roku 2014 výrazne zvýšila.

celý článok

SZČO po upozornení SP za január zaplatili 301,5 tis. eur

29.02.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa odoslala vo februári živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám 19,8 tisíc esemesiek a e-mailov, v ktorých upozornila na meškajúcu platbu poistného za január tohto roka.

celý článok

Priemerná dočasná PN bola v januári 3,54 %

24.02.2016 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v januári tohto roka na úrovni 3,544 %. V porovnaní s decembrom vlaňajška je to viac 0,186 percentuálneho bodu. Najnižšiu dočasnú PN vykázal v januári tohto roka Bratislavský kraj, a to mierne nad 2 %.

celý článok

Počet ľudí v hmotnej núdzi v januári klesol

23.02.2016 / SITA a.s.

Dávky v hmotnej núdzi na konci januára tohto roka na Slovensku dostávalo 114,6 tis. osôb. Oproti koncu minulého roka išlo o pokles o 1,7 tis. ľudí, medziročne sa počet poberateľov týchto dávok znížil o 28,7 tisíc.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci januára päť okresov

22.02.2016 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci januára tohto roka vyššia ako 20 % v piatich okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava, Revúca a Poltár. Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu januára dosiahlo 90,51 %

22.02.2016 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. januáru 2016 v štrnástich operačných programoch takmer 10,515 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 90,51 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

SAMP navrhla dvanásť opatrení na zlepšenie podnikania

19.02.2016 / SITA a.s.

Kľúčovým problémom podnikateľského prostredia je podľa asociácie byrokratická záťaž, ktorá súvisí s častou zmenou legislatívy. Asociácia navrhuje zaviesť systém živnostenských licencií, zrušenie daňových licencií pre právnické osoby a sústredenie platenia daní a odvodov na jednom mieste a v jednom termíne.

celý článok

Občania môžu oznámenie o zásielke dostať esemeskou a e-mailom

17.02.2016 / SITA a.s.

Občania si od februára 2016 môžu na všetkých poštách vybaviť Elektronické oznamovanie zásielok. Pošta prináša inováciu aj v rámci platobného systému E-KOLOK. Súdne a správne poplatky bude možné uhradiť už aj cez mobilný telefón.

celý článok

Analytici MF navyšujú odhad príjmov z daní a odvodov

16.02.2016 / SITA a.s.

Príjmy z daní a odvodov budú v nasledujúcich rokoch oproti pôvodným očakávaniam vyššie o zhruba 400 mil. eur ročne. Vyplýva to z novej daňovej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií.

celý článok

Priemerná starobná penzia presahuje 413 eur

15.02.2016 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci januára tohto roka predstavoval 413,20 eura. V porovnaní s koncom januára vlaňajška ide o nárast o 7,70 eura.

celý článok

Zamestnanosť na Slovensku vo štvrtom kvartáli rástla

15.02.2016 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku vo štvrtom kvartáli minulého roka rástla. Celková zamestnanosť v uvedenom období dosiahla 2,286 mil. osôb. V porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2014 tak vzrástla o 2 %.

celý článok

Systém poukazovania 2 % z daní sa v tomto roku mení

10.02.2016 / SITA a.s.

Po 31. decembri 2015 môžu po prvýkrát právnické osoby poukázať na osobitné účely celé 2 % zo zaplatenej dane iba v prípade, ak zároveň poskytnú ako dar sumu zodpovedajúcu 0,5 % zaplatenej dane.

celý článok

Vklady domácnostiam aj podnikom v decembri rástli

10.02.2016 / SITA a.s.

Medziročný rast vkladov súkromného sektora sa zrýchlil o 0,5 percentuálneho bodu na 9 %. Úvery súkromnému sektoru v decembri vzrástli medzimesačne o 0,6 %, stav úverov podnikom sa v decembri nezmenil. V sektore domácností sa medzimesačný rast úverov nepatrne zrýchlil na 1,1 %.

celý článok

Prídavok na dieťa vypláca štát na čoraz menší počet detí

08.02.2016 / SITA a.s.

Za ostatných desať rokov, teda od konca roka 2005 do konca roka 2015, počet poberateľov prídavku na dieťa klesol o 93,3 tisíca na 650,5 tisíc. Prídavok na dieťa od 1. januára 2014 dosahuje 23,52 eura.

celý článok

SZČO a dobrovoľným poistencom rastú minimálne odvody

04.02.2016 / SITA a.s.

Minimálne odvody na sociálne poistenie pre SZČO sa od začiatku tohto roka zvýšili zo 136,57 eura na 142,20 eura, vyššiu sumu minimálnych odvodov treba zaplatiť na účet Sociálnej poisťovne najneskôr 8. februára tohto roka.

celý článok

Nezamestnanosť v SR aj v celej eurozóne klesla

03.02.2016 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti v rámci celej Európskej únie sa v decembri oproti novembru stabilizovala na hodnote 9 %, čo je najmenej od júna 2009. Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v decembri klesla na 10,4 %, kým v decembri 2014 bola vo výške 11,4 %.

celý článok

Firmy spolupracujúce s EK by mohli dostať nižšie pokuty

02.02.2016 / SITA a.s.

Spoločnosti, ktoré priznajú, že porušovali pravidlá, by mohli platiť nižšiu pokutu. To by pomohlo zrýchliť vyšetrovanie v oblasti porušovania princípov hospodárskej súťaže.

celý článok

SZČO a samoplatitelia, nezabudnite si zmeniť výšku preddavku

01.02.2016 / SITA a.s.

Od 1. 1. 2016 platí nová minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie pre SZČO a samoplatiteľov vo výške 60,06 eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného, je to 30,03 Eur). Preddavok na poistné za január 2016 je potrebné zaplatiť do 8. 2. 2016.

celý článok

Slovensko podpísalo ďalšiu dohodu v boji proti daňovým únikom

29.01.2016 / SITA a.s.

Slovensko podpísalo spolu s ďalšími 31 krajinami dohodu, ktorá zlepší spoluprácu v odhaľovaní daňových únikov. Správcovia dane dostanú k dispozícii ďalšie informácie, ktoré im pomôžu odhaliť, či nadnárodné spoločnosti umelo neznižujú základ dane presúvaním ziskov do iných krajín.

celý článok

SR je na 40. mieste v hodnotení ekonomickej výkonnosti

28.01.2016 / SITA a.s.

V hodnotení dlhodobých vyhliadok ekonomickej výkonnosti sa Slovensko umiestnilo na 40. mieste zo 181 krajín. Najsilnejšou stránkou slovenskej ekonomiky je podľa autorov štúdie otvorenosť ekonomiky, ktorá zohľadňuje ukazovatele ako výkonnosť v zahraničnom obchode a prílev priamych zahraničných investícií.

celý článok

Znevýhodneným nezamestnaným má pomôcť šesť projektov

27.01.2016 / SITA a.s.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo realizovať šesť projektov na podporu zamestnanosti na Slovensku. Ide o projekty orientované na nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov, na dlhodobo nezamestnaných a na nezamestnaných vo veku nad 50 rokov.

celý článok

Vo verejných súťažiach sa vlani zvýšila konkurencia

26.01.2016 / SITA a.s.

Vo verejnom obstarávaní sa zvýšila miera konkurencieschopnosti medzi dodávateľmi. Priemerný počet firiem súťažiacich o zákazky stúpol z 3,1 uchádzača na tender v roku 2014 na 3,6 uchádzača na tender v minulom roku, čo je najviac od roku 2009.

celý článok

Čína rozširuje daňovú reformu, DPH nahradí daň z príjmu

26.01.2016 / SITA a.s.

Čína rozšíri daňové reformy a v tomto roku nahradí daň z príjmov právnických osôb daňou z pridanej hodnoty. Najvyšší čínski predstavitelia už sľúbili v tomto roku znížiť dane a zvýšiť schodok verejných financií. Tieto kroky sú určené na podporu ekonomiky.

celý článok

Daň z nehnuteľnosti treba priznať do 1. februára

25.01.2016 / SITA a.s.

Združenie miest a obcí Slovenska upozorňuje, že sa blíži termín, dokedy treba podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Priznať daň treba do 1. februára. Daňové priznanie je potrebné doručiť na mestský, resp. obecný úrad.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % mali na konci vlaňajška 4 okresy

25.01.2016 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci minulého roka vyššia ako 20 % v štyroch okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava a Poltár. Najvyššiu mieru nezamestnanosti má dlhodobo okres Rimavská Sobota s mierou nezamestnanosti 27,42 %.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti stúpol

22.01.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v poslednom mesiaci minulého roka dávku v nezamestnanosti vyše 34,5 tisíc osobám. V porovnaní s novembrom išlo o nárast o 696 ľudí, medziročne sa počet poberateľov dávky za december zvýšil o 1 184 ľudí.

celý článok

Na daň z motorových vozidiel zostáva už len niekoľko dní

21.01.2016 / SITA a.s.

Pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel existuje množstvo noviniek. Tou najpodstatnejšou sú sadzby dane, ktoré sú jednotné za celé Slovensko podľa objemu motora. Výslednú sadzbu dane však ešte ovplyvňuje vek vozidla.

celý článok

Miera nezamestnanosti v decembri klesla na 10,63 %

20.01.2016 / SITA a.s.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 286 825 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. Oproti koncu novembra vlaňajška ide o pokles o 3 687 ľudí. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci minulého roka 10,63 %.

celý článok

SP pošle živnostníkom informácie o zvýšení odvodov

20.01.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa v najbližších dňoch oznámi živnostníkom a ostatným SZČO nárast ich platby poistného v súvislosti so zvýšením minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu od januára 2016. Ide o ústretový krok z jej strany v záujme nezvyšovania počtu dlžníkov a nedoplatkov.

celý článok

Do duálneho vzdelávania sa zapojí 298 nových zamestnávateľov

19.01.2016 / SITA a.s.

Do systému duálneho vzdelávania sa v školskom roku 2016/2017 zapojí 298 nových zamestnávateľov, ktorí už prešli výberovým konaním certifikačných komisií. Žiaci budú mať v novom školskom roku na výber celkovo 84 učebných a študijných odborov s počtom 2 763 učebných miest.

celý článok

SP vlani zintenzívnila kontrolu zamestnávateľov

19.01.2016 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vykonala v roku 2015 celkovo 17 427 kontrol zamestnávateľov, čo predstavuje medziročný nárast o 19,3 %. Sociálna poisťovňa získala na základe intenzívnych kontrol spolu 8,483 mil. eur.

celý článok

Dane a odvody na Slovensku rovnako ako v rámci EÚ stúpli

18.01.2016 / SITA a.s.

Podiel daní a odvodov na HDP oproti roku 2013 sa v roku 2014 zvýšil vo väčšine krajín EÚ. Suma daní a sociálnych odvodov v pomere k hrubému domácemu produktu bola v Európskej únii v roku 2014 vo výške 40 %.

celý článok

Sociálna poisťovňa vyplatila menej garančných dávok

15.01.2016 / SITA a.s.

Dávku garančného poistenia dostávalo počas desiatich mesiacov minulého roka priemerne mesačne 219 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 ide o pokles o 60 ľudí. Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa.

celý článok

Zmena podmienok podávania sťažností na ESĽP

14.01.2016 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Od 1. januára 2016 bolo zmenené pravidlo 47 Rokovacieho poriadku ESĽP upravujúce podmienky podávania sťažností na ESĽP.

celý článok

Štatistické výkazy sú od nového roka elektronické

14.01.2016 / SITA a.s.

Od 1. januára 2016 platia nové pravidlá predkladania štatistických výkazov. Podnikateľské subjekty zaradené do štatistického zisťovania (spravodajské jednotky) poskytujú údaje Štatistickému úradu SR prostredníctvom online formulárov.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu roka 2015 dosiahlo 89,47 %

14.01.2016 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí EÚ v programovom období 2007 až 2013 k 31. decembru 2015 v štrnástich operačných programoch takmer 10,395 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 89,47 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Minimálne zdravotné odvody SZČO sú 60,06 eura mesačne

13.01.2016 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činným osobám a samoplatiteľom sa od začiatku tohto roka zdvihla suma minimálnych zdravotných odvodov. Z minuloročných 57,68 eura vzrástli na aktuálnych 60,06 eura mesačne. Od januára si tak poistenci priplatia mesačne o 2,38 eura viac.

celý článok

Rast minimálnej mzdy má podľa IFP malý vplyv na zamestnanosť

13.01.2016 / SITA a.s.

Zvyšovanie minimálnej mzdy má podľa Inštitútu finančnej politiky malý vplyv na zamestnanosť na Slovensku. Medziročný nárast minimálnej mzdy o 5 percent by zvýšil riziko straty práce pre zamestnancov blízko minimálnej mzdy o 1 percentuálny bod oproti zamestnancom nad úrovňou minimálnej mzdy.

celý článok

Brusel požiadame o povolenie na samozdanenie pri obchode s mäsom

12.01.2016 / SITA a.s.

Ministri financií českej republiky a Slovenska avizujú spoločnú iniciatívu, ktorou chcú v Bruseli dosiahnuť povolenie na zavedenie samozdanenia pri obchode s mäsom. Dôvodom sú vysoké identifikované daňové podvody v tejto oblasti.

celý článok

MV zaviedlo nové elektronické služby v oblasti evidencie vozidiel

12.01.2016 / SITA a.s.

Ministerstvo vnútra spustilo pre verejnosť tri nové elektronické služby v oblasti evidencie vozidiel. Po novom je možné podať žiadosť o oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla, žiadosť o zápis vlastníka vozidla po oznámení ukončenia predchádzajúceho vlastníctva a žiadosť o zrušenie oznámenia ukončenia vlastníctva vozidla aj elektronicky.

celý článok

Daniari budú elektronicky komunikovať aj smerom k subjektom

11.01.2016 / SITA a.s.

Finančná správa bude komunikovať elektronicky už aj smerom k daňovým subjektom. Zatiaľ sa to bude týkať platiteľov spotrebných daní. Obojsmernú komunikáciu na spotrebných daniach daniari spúšťajú od 11. januára 2016.

celý článok

Maximálny príspevok na starostlivosť o dieťa sa zvyšuje

11.01.2016 / SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od začiatku tohto roka zvyšuje z pôvodných 230 eur na 280 eur. Ide o maximálnu výšku príspevku v prípade, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti.

celý článok

Používanie virtuálnej pokladnice sa rozširuje

11.01.2016 / SITA a.s.

Od 1. januára 2016 môžu virtuálnu registračnú pokladnicu vyžívať všetci podnikatelia. Virtuálna registračná pokladnica je adekvátnou náhradou elektronickej registračnej pokladnice. Stále platí obmedzenie 1 000 vydaných pokladničných blokov mesačne.

celý článok

Daňový poriadok zavádza nové povinnosti v elektronickom obchode

07.01.2016 / SITA a.s.

Od nového roku nadobúda účinnosť novela daňového poriadku, ktorá zadefinovala aj ďalším skupinám podnikateľov povinnosť poskytnúť údaje finančnej správe. Ide o ďalší z nástroj boja proti čiernej ekonomike a odhaľovaniu nepriznaných príjmov.

celý článok

Príjmová hranica na zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

07.01.2016 / SITA a.s.

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o niečo vyše 20 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bude 1 119,30 eura v hrubom.

celý článok

Sadzba za poistencov štátu dosiahla 4,30 %

07.01.2016 / SITA a.s.

Sadzba za poistencov štátu dosiahne v tomto roku 4,3 percenta z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od začiatku roka. V minulom roku platba za poistencov štátu dosiahla 4,13 % a na posledné dva mesiace roka stúpla na 5,85 % z priemernej mzdy.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpli

05.01.2016 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 5,63 eura na 142,20 eura mesačne. Prvýkrát sa zaplatia za január 2016 do 8. februára 2016. Vyšší minimálny vymeriavací základ sa vzťahuje aj na dobrovoľne poistené osoby.

celý článok

Samosprávam už putuje celý výnos dane z príjmov fyzických osôb

05.01.2016 / SITA a.s.

Daň z príjmov fyzických osôb si už budú deliť iba samosprávy. Od 1. januára 2016 totiž nadobúda účinnosť novela zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, podľa ktorého už štát nebude prijímateľom výnosov dane z príjmov fyzických osôb.

celý článok

Znížená DPH na potraviny sa môže v budúcnosti rozšíriť

04.01.2016 / SITA a.s.

Podľa premiéra ak sa po roku fungovania zníženej DPH na základné potraviny preukážu pozitívne efekty na producentov potravín a ich spotrebu, bude možné diskutovať o rozšírení zníženej sadzby DPH.

celý článok

Z dávky bude musieť po exekúcii zostať 100 % životného minima

04.01.2016 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa mení výplata dávok sociálneho poistenia zaťažených exekúciou. Od 1. januára 2016 musí poberateľovi dávky sociálneho poistenia zaťaženej exekúciou zostať 100 % sumy životného minima, čo na rok 2016 predstavuje 198,09 eura na mesiac.

celý článok

Zaviedol sa príspevok na podporu mobility za prácou

04.01.2016 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka sa na Slovensku zaviedli nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Ide o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov.

celý článok

Minimálna mzda sa od januára zvýši na 405 eur

02.01.2016 / SITA a.s.

Minimálna mzda na Slovensku sa od 1. januára 2016 zvýši z 380 eur na 405 eur. Ide o nárast sumy minimálnej mzdy o 6,58 %. Najnižší možný hrubý hodinový zárobok v roku 2016 tak dosiahne 2,328 eura.

celý článok

Príjmy z dane z príjmov pôjdu celé samosprávam

02.01.2016 / SITA a.s.

Daň z príjmov fyzických osôb bude od 1. januára 2016 výlučne príjmom samospráv. Vyplýva to z novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve z dielne rezortu financií. Obciam a samosprávnym krajom táto zmena do rozpočtov prinesie dodatočných niekoľko desiatok miliónov eur.

celý článok

Nový autorský zákon reaguje na moderné trendy

02.01.2016 / SITA a.s.

Moderné pravidlá do autorského práva vnáša nový autorský zákon, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Zákon reaguje na výraznú zmenu týkajúcu sa používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorú prinieslo posledné desaťročie, zohľadňuje tiež súvislosti s digitalizáciou chránených obsahov.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci novembra päť okresov

22.12.2015 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci novembra tohto roka vyššia ako 20 % v piatich okresoch na Slovensku. Ide o okresy Rimavská Sobota, Kežmarok, Rožňava, Poltár a Revúca.

celý článok

Miera nezamestnanosti v novembri najnižšia od marca 2009

21.12.2015 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci novembra tohto roka 10,77 %, čo predstavuje najnižšiu mieru nezamestnanosti od marca 2009. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 290 512 disponibilných uchádzačov o zamestnanie.

celý článok

Cena práce na Slovensku rastie rýchlejšie ako priemer EÚ

18.12.2015 / SITA a.s.

Hodinová cena práce v eurozóne v treťom kvartáli 2015 medziročne vzrástla o 1,1 % a v rámci celej Európskej únie sa zvýšila o 1,8 %. V rámci eurozóny sa hodinové mzdy a platy v treťom štvrťroku medziročne zvýšili o 1,4 % a ostatné zložky ceny práce stúpli o 0,1 %.

celý článok

Dávku v nezamestnanosti dostáva menej ľudí ako vlani

18.12.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila za január až november tohto roka dávku v nezamestnanosti priemerne mesačne 34,6 tisíc osobám, čo predstavuje medziročný pokles o 1,1 tisíc osôb.

celý článok

Na alkohole a tabaku už je takmer 500 miliónov nových kolkov

18.12.2015 / SITA a.s.

Finančná správa za rok fungovania nového systému kontrolných známok vyexpedovala takmer 500 mil. nových kontrolných známok. Predpisy upravujúce používanie kontrolných známok sa zmenili k 1. októbru 2014 a nové kolky si prví odberatelia prevzali v novembri minulého roka.

celý článok

Pokuty za prekročenú rýchlosť sa zvýšia

17.12.2015 / SITA a.s.

Pokuty pre vodičov za prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti sa od decembra zvýšia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú podpísal prezident.

celý článok

Sadzba za poistencov štátu sa zníži na 4,30 %

16.12.2015 / SITA a.s.

Sadzba poistného za poistencov štátu bude v budúcom roku vo výške 4,30 % z vymeriavacieho základu. Vyplýva to z novely zákona o zdravotnom poistení, ktorú podpísal prezident.

celý článok

Odvodová úľava sa v dvanástich okresoch rozširuje

16.12.2015 / SITA a.s.

Na odvodovú úľavu má od polovice decembra tohto roka nárok viac pôvodne nezamestnaných. Od polovice decembra majú na ňu nárok pôvodne nezamestnaní, ktorí majú trvalý pobyt v jednom z dvanástich okresov s najvyššou mierou nezamestnanosti na Slovensku.

celý článok

Kiska podpísal zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní

16.12.2015 / SITA a.s.

Prezident podpísal zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií. Ministerstvo školstva na základe neho vytvorí spoločný legislatívny rámec pre uznávanie dokladov a kvalifikácií, čím chce zjednotiť podmienky uznávania, terminológiu, lehoty a všetky súvisiace skutočnosti s ohľadom na medzinárodné dokumenty.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo skoro 83 %

15.12.2015 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. novembru tohto roka v štrnástich operačných programoch 9,62 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 82,81 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

NR SR nepovolila pálenie alkoholu v domácnostiach

14.12.2015 / SITA a.s.

Slováci si naďalej nebudú môcť pálenku legálne páliť v domácnostiach. Parlament neschválil novelu zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorou povolenie pálenia alkoholu v domácnostiach navrhovali nezaradení opoziční poslanci.

celý článok

Japonsko chystá zníženie sadzby dane pre firmy

14.12.2015 / SITA a.s.

Japonská vládna strana potvrdila plány na zníženie dane pre firmy pod hranicu 30 % s platnosťou od 1. apríla. Následne by mala daň klesnúť opäť. Zároveň stupňuje tlak na spoločnosti, aby zvyšovali mzdy a viac investovali. To by malo podporiť hospodársky rast krajiny.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona k zvýšeniu materskej dávky

10.12.2015 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa zvýši suma materskej dávky zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby.

celý článok

Prezident podpísal trestnú zodpovednosť právnických osôb

10.12.2015 / SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb zavádza trestnú zodpovednosť na vybrané kategórie trestných činov. Okrem iného sú to trestné činy prijímania úplatku, podplácania a nepriamej korupcie.

celý článok

V januári začne finančná správa komunikovať obojsmerne

09.12.2015 / SITA a.s.

Podnikatelia, ktorí sú platiteľmi DPH, musia s finančnou správou povinne elektronicky komunikovať od januára 2014. Elektronicky začne s nimi finančná správa komunikovať od 11. januára 2016.

celý článok

SP vydá pri exekúcii potvrdenie o vianočnom príspevku

09.12.2015 / SITA a.s.

Dôchodcovi, ktorému Sociálna poisťovňa vykonáva exekučné zrážky z dôchodku, exekútor nemôže siahnuť na vianočný príspevok. Penzista v takomto prípade môže potrebovať potvrdenie pre exekútora, že časť jeho príjmu na bankovom účte v decembri je práve takouto sociálnou dávkou.

celý článok

Niektoré banky postupne prechádzajú na bezpapierové zmluvy

08.12.2015 / SITA a.s.

Banky na Slovensku postupne pristupujú k elektronickému vybavovaniu zmlúv. Pre niektoré z bánk je digitalizácia samozrejmosť, iné na využití možností digitálnej identifikácie klienta ešte len pracujú.

celý článok

Zamestnanosť v SR za tri kvartály medziročne stúpla o 2,6 %

07.12.2015 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa za prvé tri kvartály tohto roka medziročne zvýšila o 2,6 % na viac ako 2,41 mil. pracujúcich. Nové pracovné príležitosti vznikali najmä v priemysle a vo vybraných odvetviach služieb. Vekové zloženie trhu práce sa zmenilo vďaka prírastkom pracujúcich vo všetkých vekových kategóriách.

celý článok

Sociálna poisťovňa prekračuje plán výberu poistného

07.12.2015 / SITA a.s.

V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška vybrala Sociálna poisťovňa viac o 353,23 mil. eur, čo je nárast o 6,38 %. Tieto výsledky dosahuje Sociálna poisťovňa vďaka organizačným zmenám a následnému zvýšeniu kontrolnej činnosti zamestnávateľov pri odvádzaní poistného, ale aj osvetovej a vzdelávacej činnosti vo vzťahu k podnikateľským subjektom.

celý článok

Odvodová úľava sa od polovice decembra rozšíri

04.12.2015 / SITA a.s.

Rozšírenie odvodovej úľavy sa týka novej skupiny zamestnancov, ktorí boli evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov pred vznikom pracovného, resp. štátnozamestnaneckého pomeru a majú trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov.

celý článok

Prezident podpísal zákon o lacnom bankovom účte

04.12.2015 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o platobných službách, ktorou sa mení aj zákon o bankách. Cieľom je zaviesť platobný účet so základnými funkciami pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Výška poplatku za základný balík služieb by mala byť najviac tri eurá mesačne.

celý článok

Pravidlá doručovania poštových zásielok sa nezmenia

03.12.2015 / SITA a.s.

Poslanec Hlina neúspešne navrhoval zaviesť novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov, v zmysle ktorej, ak si adresát zásielku počas jej uloženia nevyzdvihne, považuje sa deň, keď bola zásielka vrátená správnemu orgánu za deň doručenia, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

celý článok

Od januára stúpne maximálna výška nemocenských dávok

03.12.2015 / SITA a.s.

Od 1. januára 2016 sa zvýši maximálna výška dávok nemocenského poistenia. Dôvodom nárastu najvyššej možnej výšky nemocenských dávok je, že maximálny denný vymeriavací základ sa od začiatku budúceho roka zvýši zo sumy 40,6357 eura na 42,3124 eura.

celý článok

Verejné obstarávanie už bude mať elektronickú podobu

02.12.2015 / SITA a.s.

Celý proces verejného obstarávania už bude elektronický. Nový zákon o verejnom obstarávaní prevzal už skôr schválené opatrenia proti schránkovým firmám. V registri konečných užívateľov výhod za mesiac od jeho zriadenia pribudli údaje o takmer dvoch tisíckach firiem.

celý článok

Sociálna poisťovňa už začína vyplácať vianočné príspevky

02.12.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začína vyplácať dôchodcom vianočné príspevky. Urobí tak v decembrových výplatných termínoch dôchodkov automaticky, bez žiadosti, a to rovnakým spôsobom, ako sa vypláca dôchodok, teda buď na bankový účet penzistu alebo v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty.

celý článok

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia čerpá Slovensko na 90 %

01.12.2015 / SITA a.s.

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Slovensko aktuálne čerpá na takmer 90 %. Minister vyslovil presvedčenie, že finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, budú vyčerpané v plnej výške.

celý článok

Združenie podnikateľov kritizuje selektívnu podporu štátu

30.11.2015 / SITA a.s.

Podľa Združenia podnikateľov Slovenska najzásadnejším problémom slovenského podnikateľského prostredia je nerovnaký prístup vlády k podnikom a firmám a selektívne zvýhodňovanie vybraných, prevažne zahraničných investorov.

celý článok

O zmene zákona o obstarávaní nebudú poslanci ďalej rokovať

30.11.2015 / SITA a.s.

Parlament nebude rokovať v druhom čítaní o zmene zákona o verejnom obstarávaní na návrh opozičného poslanca Ľudovíta Kaníka. Podľa jeho návrhu by počas verejného obstarávania a pred vyhodnocovaním ponúk mali účastníci verejného obstarávania aj verejnosť dostupné údaje o cenovej úrovni obstarávaných výrobkov alebo služieb na dostupnom trhu.

celý článok

Prezident odobril vyšší príspevok na starostlivosť o dieťa

27.11.2015 / SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 230 eur na 280 eur. Pôjde o maximálnu výšku príspevku v prípade, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti.

celý článok

Prezident podpísal príspevok na podporu mobility za prácou

27.11.2015 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedú nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Pôjde o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov, pre znevýhodnených uchádzačov o prácu aj ďalších šesť mesiacov, a to v sume najviac 125 eur mesačne.

celý článok

Europarlament volá po spoločných daňových základoch pre firmy

26.11.2015 / SITA a.s.

Europarlament požaduje zmeny v zdaňovaní podnikov v EÚ. V schválenom uznesení odporúča okrem iného spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v únii.

celý článok

Parlament schválil zvýšenie materskej dávky

26.11.2015 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa zvýši suma materskej dávky zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú schválil parlament.

celý článok

Sadzba za poistencov štátu sa zníži na 4,30 %

26.11.2015 / SITA a.s.

Sadzba poistného za poistencov štátu v budúcom roku bude vo výške 4,30 % z vymeriavacieho základu. Vyplýva to zo schválenej novely zákona o zdravotnom poistení. Od začiatku tohto roka pritom platba za poistencov štátu dosiahla 4,13 % a na posledné dva mesiace tohto roka stúpla na 5,85 % z priemernej mzdy na Slovensku.

celý článok

Podiel SZČO s minimálnymi sociálnymi odvodmi klesá

25.11.2015 / SITA a.s.

Podiel samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré platia sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, medziročne klesol zo 70 % na 64 %. Ide o pozitívny trend, pretože minimálny vymeriavací základ znamená aj minimálne dávky - najmä nemocenskú a zápočet na dôchodok.

celý článok

Register konečných užívateľov výhod má vyše tisíc záznamov

25.11.2015 / SITA a.s.

Register konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov spoločností s účasťou vo verejnom obstarávaní, obsahoval k 24. novembru spolu 1 184 záznamov o firmách. Úrad pre verejné obstarávanie zriadil tento register v súvislosti s účinnosťou novely zákona o verejnom obstarávaní 1. novembra.

celý článok

Osobitný príspevok pre baníkov sa zmení

25.11.2015 / SITA a.s.

Osobitný príspevok pre baníkov sa od budúceho roka zmení. V navrhovanom zvýšení príspevku sa výhodnejšie zohľadňuje obdobie zamestnania presahujúce minimálnu lehotu potrebnú na vznik nároku na osobitný príspevok vykonávané vo vybraných zamestnaniach.

celý článok

DANE: Boj s únikmi podľa MF priniesol do rozpočtu takmer 1 % HDP

24.11.2015 / SITA a.s.

Boj proti daňovým únikom priniesol verejným financiám v roku 2015 oproti roku 2012 dodatočný výnos 0,9 % hrubého domáceho produktu. Vyššia úspešnosť výberu dane z pridanej hodnoty sa pozitívne prejavila aj na výnose dane z príjmov právnických osôb, ktorej efektívna daňová sadzba v roku 2014 rástla.

celý článok

Odmena pracujúcim väzňom sa opäť nebude valorizovať

24.11.2015 / SITA a.s.

Odmena pracujúcim väzňom sa nebude valorizovať ani v budúcom roku a zostane na úrovni roku 2014. Hodinová odmena v závislosti od započítaných rokov praxe a stupňa pracovného zaradenia zostane od 0,891 do maximálne 1,860 eura.

celý článok

Mimoriadna kontrola nelegálnej práce začne 23. novembra

23.11.2015 / SITA a.s.

Inšpektoráty práce začnú 23. novembra mimoriadnu celoslovenskú kontrolu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce pod krycím názvom Istota. Skontrolovaných bude asi 1 500 podnikateľských subjektov, a to najmä pohostinstvá, jedálne a reštaurácie, maloobchod.

celý článok

Z dávky bude musieť po exekúcii zostať 100 % životného minima

23.11.2015 / SITA a.s.

Od 1. januára 2016 sa mení výplata dávok sociálneho poistenia zaťažených exekúciou. Poberateľovi dávky sociálneho poistenia zaťaženej exekúciou bude musieť zostať 100 % sumy životného minima, čo na rok 2016 predstavuje 198,09 eura na mesiac.

celý článok

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti klesol

20.11.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v októbri tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 35,1 tisíc osobám. V porovnaní so septembrom ide o pokles o 420 ľudí. Medziročne sa pritom počet poberateľov dávky minulý mesiac zvýšil o 1 088 ľudí.

celý článok

Slovensko si v rebríčku systému platenia daní polepšilo

20.11.2015 / SITA a.s.

Slovensko obsadilo vlani 73. priečku v celkovom hodnotení systému platenia daní a polepšilo si tak oproti predchádzajúcemu roku o 27 priečok. Elektronizácia daňovej správy sa stala najčastejšou reformou daňových systémov vo svete v uplynulom roku.

celý článok

Poslanci schválili vznik elektronickej Zbierky zákonov

19.11.2015 / SITA a.s.

Na Slovensku bude od budúceho roka fungovať oficiálna záväzná elektronická Zbierka zákonov, ktorá bude rovnocenná s papierovou podobou. Počíta s tým nový zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov SR.

celý článok

Parlament schválil nový zákon o verejnom obstarávaní

19.11.2015 / SITA a.s.

Nový zákon o verejnom obstarávaní preberie tri európske smernice o verejnom obstarávaní z minulého roka. Smernice zavádzajú niekoľko nových inštitútov, napríklad preformulovanie kritérií na vyhodnotenie ponúk kompletnej elektronizácie alebo zavedenie nového postupu zadávania zákazky - inovatívneho partnerstva.

celý článok

Poslanci chcú legalizovať pálenie alkoholu pre vlastnú spotrebu

18.11.2015 / SITA a.s.

Pálenie alkoholu z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu by malo byť legálne. Navrhujú to v novele zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh niektorí opoziční poslanci. Vypálený destilát by mal byť tiež oslobodený od spotrebnej dane.

celý článok

Priemerná dočasná PN bola v septembri pod 3 %

18.11.2015 / SITA a.s.

Priemerná dočasná práceneschopnosť na Slovensku bola v septembri tohto roka na úrovni 2,831 %. Priemerné obdobie trvania PN v septembri tohto roka predstavovalo vyše 41 dní.

celý článok

NR SR schválila trestnú zodpovednosť právnických osôb

16.11.2015 / SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Vyplýva to z návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý schválil parlament.

celý článok

Obmedzenie počtu blokov pre virtuálnu pokladnicu stanoví MF

16.11.2015 / SITA a.s.

Poslanci odsúhlasili návrh, podľa ktorého bude počet blokov, do ktorého je možné využívať virtuálnu registračnú pokladnicu, stanovovať Ministerstvo financií SR všeobecne záväzným právnym nariadením.

celý článok

SP vyberá od ekonomicky aktívnych vyššie odvody

16.11.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa pokračuje v trende prekračovania plánu pri výbere poistného. Za január až október tohto roka podľa predbežných údajov príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva v objeme 5,3 mld. eur, čo je medziročný nárast o 6,03 %.

celý článok

Na podporu startupov by mal vzniknúť nový typ spoločností

13.11.2015 / SITA a.s.

Na Slovensku by mal vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti, a to jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Predpokladá to návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý schválil parlament. Cieľom právnej úpravy je komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností.

celý článok

Chránenú obeť trestného činu ochránia aj v EÚ

13.11.2015 / SITA a.s.

Ak v rámci trestného konania bola na Slovensku osobe poskytnutá ochrana, tak jej bude poskytnutá aj v ostatných členských krajinách EÚ. Pravidlá upravuje nový zákon o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach, ktorý schválil parlament.

celý článok

Parlament schválil príspevok na podporu mobility za prácou

12.11.2015 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa na Slovensku zavedú nové podmienky poskytovania príspevku na podporu mobility za prácou. Pôjde o príspevok vo výške 80 % preukázaných výdavkov na bývanie, maximálne 250 eur mesačne počas šiestich mesiacov.

celý článok

Maximálny príspevok na starostlivosť o dieťa stúpne na 280 eur

12.11.2015 / SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 230 eur na 280 eur. Pôjde o maximálnu výšku príspevku v prípade, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti.

celý článok

Príjmy z dane z príjmov pôjdu celé samosprávam

11.11.2015 / SITA a.s.

Daň z príjmov fyzických osôb bude od budúceho roka výlučne príjmom samospráv. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve z dielne rezortu financií, ktorý schválil parlament.

celý článok

Zdroje z EÚ budú mať nové možnosti využitia

11.11.2015 / SITA a.s.

Zdroje z rozpočtu Európskej únie majú v novom programovom období rokov 2014 až 2020 nové možnosti využitia. Okrem priamej nenávratnej podpory projektov sa budú môcť od 1. decembra 2015 použiť aj ako súčasť návratnej finančnej pomoci.

celý článok

Údaje o bankových účtoch sa budú vymieňať so zahraničím

11.11.2015 / SITA a.s.

Poslanci schválili návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní z dielne ministerstva financií, podľa ktorej sa údaje o finančných účtoch zahraničných osôb na Slovensku budú automaticky odosielať partnerom v zahraničí.

celý článok

Slovensko využilo z peňazí EÚ ku koncu októbra vyše 80 %

10.11.2015 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. októbru tohto roka v štrnástich operačných programoch 9,305 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 80,10 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Maximálne sumy úrazových dávok stúpnu

10.11.2015 / SITA a.s.

Od začiatku budúceho roka sa zvýšia maximálne sumy niektorých úrazových dávok. Napríklad maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela, resp. manželky v tomto roku dosahuje 52 213,90 eura, budúci rok to bude 52 454,10 eura.

celý článok

Počet priznaní k dani z príjmu za rok 2014 prevýšil 1,2 milióna

10.11.2015 / SITA a.s.

Daňové úrady v porovnaní s predchádzajúcim rokom spracovali o 57 640 daňových priznaní k dani z príjmov viac. Právnické osoby podali 241 509 daňových priznaní a fyzické osoby 974 483 daňových priznaní. Počet elektronicky podaných daňových priznaní stúpol medziročne o 11,4 %.

celý článok

Priemerná starobná penzia je pod 410 eur

09.11.2015 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku na konci októbra predstavoval 409,65 eura. V porovnaní s koncom októbra vlaňajška ide o nárast o 9,9 eura. Medziročne išlo o nárast o 5,45 eura.

celý článok

Daňové licencie napriek ústavnosti podľa Švejnu škodia podnikom

06.11.2015 / SITA a.s.

Podľa Švejnu daňové licencie síce nie sú po verdikte Ústavného súdu SR v rozpore s Ústavou SR, ale daňové licencie poškodzujú podnikateľské prostredie a majú tak aj nepriaznivý vplyv na vývoj zamestnanosti.

celý článok

Právnické osoby bude možné trestne stíhať za úžeru

05.11.2015 / SITA a.s.

Právnické osoby sa budú dať trestne stíhať za trestné činy úžery, poškodzovanie spotrebiteľa a nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.

celý článok

Prezident potvrdil dohodu s USA o zlepšení kontroly daní

05.11.2015 / SITA a.s.

Prezident SR podpísal ratifikačnú listinu k dohode medzi SR a USA na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA. Podpísal aj ratifikačné listiny k dohodám o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Arménskou republikou a tiež medzi SR a vládou Malajzie.

celý článok

Novelou chce MK SR definovať profesionálneho umelca

04.11.2015 / SITA a.s.

Nové pravidlá pre dotácie v kultúre, nový pojem profesionálny umelec aj snahu evidovať umelcov prináša návrh novely zákona o poskytovaní dotácií umelcov. Evidenciu slobodných umelcov by mal viesť nový Fond na podporu umenia.

celý článok

Rast minimálnej mzdy prinesie aj vyššie pracovné príplatky

04.11.2015 / SITA a.s.

Zvýšením minimálnej mzdy na budúci rok o 25 eur na 405 eur stúpne aj príplatok za nočnú prácu a pracovnú pohotovosť. Hodinová minimálna mzda sa od začiatku budúceho roka zvýši z 2,184 eura na 2,328 eura. Zvýši sa aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a príplatok za pracovnú pohotovosť.

celý článok

Bez IBAN-u už prevody peňazí od februára nebudú možné

03.11.2015 / SITA a.s.

Vo februári budúceho roka končí dvojročné prechodné obdobie, v rámci ktorého bolo možné využívať staré aj nové označenie čísla účtu. Od februára 2016 budú banky akceptovať už iba medzinárodný formát čísla účtu tzv. IBAN, ktorý je súčasťou platieb v SEPA oblasti.

celý článok

Nezamestnanosť nad 20 % malo na konci septembra 7 okresov

03.11.2015 / SITA a.s.

Miera nezamestnanosti bola na konci septembra tohto roka vyššia ako 20 % v siedmich okresoch na Slovensku. Oproti koncu septembra minulého roka sa počet okresov presahujúcich 20-percentnú nezamestnanosť znížil o päť. Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota.

celý článok

Možnosť využívania virtuálnej registračnej pokladnice sa rozšíri

02.11.2015 / SITA a.s.

Virtuálna registračná pokladnica bude od 1. januára budúceho roku k dispozícii všetkým podnikateľom, ktorí doteraz využívali elektronickú registračnú pokladnicu. Treba vyplniť žiadosť cez internetové stránky finančnej správy a následne ju doručiť daňovému úradu.

celý článok

Miera nezamestnanosti v EÚ v septembri klesla na 9,3 %

02.11.2015 / SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v septembri klesla na 10,8 % z augustovej úrovne 10,9 %. Medziročne sa tiež znížila, keďže v septembri 2014 bola vo výške 11,5 %. V rámci celej Európskej únie septembrová nezamestnanosť klesla na 9,3 %, keď v auguste predstavovala 9,4 %.

celý článok

O registráciu malých OZE je záujem

30.10.2015 / SITA a.s.

Zoznam malých obnoviteľných zdrojov energií, na ktoré sa poskytne domácnostiam finančná podpora, sa neustále rozširuje. Najväčší záujem o registráciu podporeného obnoviteľného zdroja majú výrobcovia fotovoltických panelov.

celý článok

Kabinet schválil poskytnutie stimulov vo výške 18,6 mil. eur

29.10.2015 / SITA a.s.

Vláda schválila poskytnutie investičnej pomoci pre štyroch investorov v celkovej sume 18,6 mil. eur. Vďaka investičným stimulom by malo do roku 2020 na Slovensku vzniknúť spolu 861 nových pracovných miest.

celý článok

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od januára stúpnu

29.10.2015 / SITA a.s.

Minimálne sociálne odvody pre samostatne zárobkovo činné osoby od začiatku januára budúceho roka stúpnu o 5,63 eura na 142,20 eura mesačne. Od 1. januára 2016 pôjde nahor aj maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, a to zo 4 120 eur na 4 290 eur.

celý článok

EP prijal súhlasné stanovisko k dohode proti daňovým únikom

28.10.2015 / SITA a.s.

Ukrývanie hotovosti na švajčiarskych kontách s cieľom vyhnúť sa platbe daní v Európskej únii bude pre občanov EÚ zložitejšie. Dohoda od roku 2018 umožní automatickú výmenu informácií medzi EÚ a Švajčiarskom o bankových účtoch svojich občanov.

celý článok

Nástupný plat absolventa SOŠ rastie po 5 rokoch o 50 percent

27.10.2015 / SITA a.s.

Absolventi stredných odborných škôl si päť rokov po ukončení štúdia platovo prilepšia v porovnaní s nástupnou mzdou až o 50 percent. Najpomalšie tempo rastu mzdy majú absolventi SOŠ na strednom Slovensku, najrýchlejšie rastie ich mzda na východnom Slovensku.

celý článok

Úspešnosť SP pri výbere poistného medziročne stúpla

26.10.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vykázala za január až august tohto roka úspešnosť výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na úrovni 99,73 %. Ide o pomer uhradeného predpísaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pokút a penále voči ich predpisu.

celý článok

Slovensko má druhú najvyššiu dlhodobú nezamestnanosť v EÚ

26.10.2015 / SITA a.s.

Slovensko má druhú najvyššiu dlhodobú nezamestnanosť spomedzi krajín EÚ. Na prvom mieste bolo za druhý kvartál tohto roka Grécko, kde podiel dlhodobo nezamestnaných predstavuje až 73,1 % z celkového počtu ľudí bez práce. Na Slovensku bolo v druhom štvrťroku tohto roka 68,4 % nezamestnaných dlhodobo bez práce.

celý článok

Dane: Devätnásťkusové balenia cigariet na Slovensku skončia

23.10.2015 / SITA a.s.

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1 080 eur za hektoliter čistého alkoholu. Uplatnená môže byť aj znížená sadzba spotrebnej dane 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, ale len do 43 litrov za jedno výrobné obdobie na jednu osobu a jeho domácnosť.

celý článok

Exekútori: Vymožiteľnosť práva sa výrazne zníži

22.10.2015 / SITA a.s.

Nariadenie vlády o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré schválila vláda, podľa Slovenskej komory exekútorov výrazne zníži vymožiteľnosť práva na Slovensku. Podľa nich budú musieť súdni exekútori siahať k iným spôsobom výkonu exekúcie, napr. k predaju hnuteľných vecí.

celý článok

SP začala posielať rozhodnutia o minimálnych dôchodkoch

22.10.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa začala zasielať písomné rozhodnutia tým dôchodcom, ktorým hromadne zvýšila dôchodok na sumu minimálneho dôchodku. Od začiatku júla sa na Slovensku zaviedol minimálny dôchodok. Podmienkou pre nárok naň je trvanie dôchodkového poistenia najmenej 30 rokov.

celý článok

Podnikateľov pri dani z motorových vozidiel čakajú zmeny

21.10.2015 / SITA a.s.

Od budúceho roka nebudú musieť podnikatelia pri správe dane z motorového vozidla komunikovať s daňovými úradmi podľa miesta evidencie ich vozidiel, ale postačí daň riešiť s daňovým úradom v mieste ich trvalého bydliska alebo sídla.

celý článok

Firmy na Slovensku tento rok zvyšovali mzdy o 2,8 %

21.10.2015 / SITA a.s.

Firmy na Slovensku v tomto roku zvyšovali mzdy o 2,8 %. Pôvodne pritom plánovali nárast miezd o 3,2 %. Najvyšší nárast miezd bol v tomto roku podľa štúdie v poisťovníctve a automobilovom priemysle a najmenej sa mzdy zvýšili v energetike.

celý článok

EUROFONDY: Čerpanie peňazí EÚ presiahlo 80 percent

20.10.2015 / SITA a.s.

Využívanie európskych peňazí v končiacom sa programovom období 2007 - 2013 v posledných mesiacoch roka výrazne stúpa. Na základe posledných údajov ministerstva financií k 16. októbru miera čerpania eurofondov už dosiahla 80 %.

celý článok

Miera nezamestnanosti v septembri stúpla na 11,38 %

20.10.2015 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci septembra tohto roka 11,38 %. V porovnaní s koncom augusta ide o nárast o 0,06 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,06 percentuálneho bodu.

celý článok

Penzie sa majú v rokoch 2017 a 2018 zvyšovať výraznejšie

19.10.2015 / SITA a.s.

Dôchodky na Slovensku by sa mali v rokoch 2017 a 2018 zvýšiť výraznejšie, ako tomu bude od začiatku budúceho roka. Počíta s tým návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018.

celý článok

Finančná správa zruší dve kontaktné miesta v Žilinskom kraji

16.10.2015 / SITA a.s.

Zmeny v štruktúre pracovísk finančnej správy pocítia aj daňovníci v Žilinskom kraji. Od 1. novembra tohto roku sa totiž zrušia dve kontaktné miesta Daňového úradu v Žiline, a to kontaktné miesto v Bytči a v Kysuckom Novom Meste.

celý článok

Eurofondy: Z peňazí EÚ zostáva do konca roka minúť vyše 2,6 mld. eur

16.10.2015 / SITA a.s.

Slovensko má zo zdrojov Európskej únie do konca tohto roka podľa stavu koncom septembra vyčerpať ešte 22,5 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Štát má v rámci spolufinancovania projektov zaplatiť ešte 469,63 mil. eur, čiže 23,86 % zo záväzku.

celý článok

Starobní penzisti si od januára prilepšia o 1,9 eura

16.10.2015 / SITA a.s.

Poberatelia starobných dôchodkov aj predčasní starobní penzisti si od januára budúceho roka mesačne prilepšia o 1,9 eura. Poisťovňa zvýši dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku.

celý článok

Kiska podpísal vyvlastňovací zákon aj stavebnú novelu

15.10.2015 / SITA a.s.

Vyvlastnenie pozemku alebo stavby bude možné len pri súčasnom splnení štyroch podmienok. Novela stavebného zákona má zase urýchliť prípravu významných investícií a zjednodušiť príchod strategických investorov.

celý článok

Prezident podpísal zníženie sadzby DPH na vybrané potraviny

15.10.2015 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorej súčasťou je aj zníženie sadzby dane na vybrané potraviny z 20 % na 10 % od začiatku budúceho roka. Po novom menší podnikatelia s ročným obratom do 100 tis. eur. dostanú možnosť uhrádzať daň z pridanej hodnoty štátu až po prijatí platby za svoje tovary alebo služby.

celý článok

Deti do 15 rokov budú povinne jazdiť na svahoch s prilbou

15.10.2015 / SITA a.s.

Podľa podpísanej novely zákona o Horskej záchrannej službe budú prilby povinné pre mladých lyžiarov aj snoubordistov. Deti do 15 rokov, ktoré budú v lyžiarskej škôlke, budú musieť mať na sebe reflexný odev alebo reflexné prvky.

celý článok

SP pripravuje pre zamestnávateľov novú službu

14.10.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa pripravuje od januára budúceho roka nový spôsob preberania evidenčných listov dôchodkového poistenia. Od 4. januára 2016 budú môcť zamestnávatelia zasielať evidenčné listy dôchodkového poistenia Sociálnej poisťovni elektronicky.

celý článok

Exekútor nebude môcť od nového roka siahnuť na životné minimum

14.10.2015 / SITA a.s.

Suma, ktorá musí zostať mesačne osobe, voči ktorej je vedená exekúcia, sa zvýši. V súčasnosti je to 60 percent zo sumy životného minima, čo je teraz 118 eur. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje, aby sa suma zvýšila na 100 percent životného minima pre plnoletú fyzickú osobu, čo predstavuje 198 eur.

celý článok

Zástupcovia krajín V4 podpísali memorandum o podpore startupov

13.10.2015 / SITA a.s.

Slovensko je od 12. októbra 2015 súčasťou významnej dohody, ktorá posilní spoluprácu v rámci V4 v oblasti inovácií a podnikania. Krajiny Vyšehradskej štvorky podpísali memorandum o porozumení, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu krajín v oblasti podpory inovácií a inovatívnych firiem (startupov).

celý článok

Znížená sadzba dane na alkohol platí len do 43 litrov

12.10.2015 / SITA a.s.

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1 080 eur za hektoliter čistého alkoholu. Uplatnená môže byť aj znížená sadzba spotrebnej dane 540 eur za hektoliter čistého alkoholu, ale len do 43 litrov za jedno výrobné obdobie na jednu osobu a jeho domácnosť.

celý článok

Priemerná starobná penzia dosahuje 409,4 eura

09.10.2015 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu septembra predstavoval 409,39 eura. V porovnaní s koncom septembra vlaňajška ide o nárast o 10 eur. Predčasný starobný dôchodok dosahoval v priemere 391,73 eura, čo predstavuje medziročný nárast o 3,82 eura.

celý článok

Minimálna mzda nakoniec od januára stúpne na 405 eur

08.10.2015 / SITA a.s.

Minimálna mzda na Slovensku sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 380 eur na 405 eur. Od začiatku budúceho roka pritom odpočítateľná položka na zdravotné poistenie zostane vo výške 380 eur, a preto v plnej miere nepokryje sumu najnižších zárobkov.

celý článok

Prezident podpísal novelu zákona o ochrane vkladov

08.10.2015 / SITA a.s.

Prezident podpísal novelu zákona o ochrane vkladov, ktorá preberá eurosmernicu s cieľom zjednotenia podmienok. Ochrana bankových vkladateľov bude v Európskej únii jednotná, teda do výšky 100 tis. eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky.

celý článok

Prezident podpisoval daňové zákony z dielne rezortu financií

08.10.2015 / SITA a.s.

Medzi zákonmi, ktoré prezident podpísal, bola aj novela zákona o dani z príjmov, novela daňového poriadku a novely zákonov o spotrebných daniach z alkoholu a tabakových výrobkov. Novela daňového poriadku napríklad umožní daňovníkovi podať dodatočné daňové priznanie do 15 dní po oznámení daňovej kontroly, pričom pri zníženej sankcii môže túto chybu odstrániť aj po začiatku daňovej kontroly.

celý článok

Deň pracovného voľna za účasť na voľbách nebude

07.10.2015 / SITA a.s.

Parlament zamietol novelu Zákonníka práce a novelu Zákona o podmienkach výkonu volebného práva, v ktorej opoziční poslanci navrhovali, aby sa voľby nekonali v sobotu, ale v pracovný deň. Každý, kto by sa na voľbách zúčastnil, mal dostať v práci jeden deň plateného voľna.

celý článok

Zamestnávanie v chránených dielňach sa nezlepší

07.10.2015 / SITA a.s.

Parlament nepodporil novelu zákona o službách a zamestnanosti a zákona o peňažných príspevkoch, ktorou chcel nezaradený poslanec Daniel Lipšic zlepšiť podmienky pre zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím v chránených dielňach.

celý článok

Fakturácia bez DPH medzi stavbármi má zmierniť záťaž firiem

06.10.2015 / SITA a.s.

Zlepšenie ekonomickej situácie firiem, zníženie administratívnej náročnosti a tiež zamedzenie daňovým únikom očakáva premiér od zavedenia fakturácie bez DPH medzi dodávateľmi v stavebníctve. Túto daň budú štátu na rozdiel od súčasnosti odvádzať až firmy, pre ktoré subdodávatelia vykonajú stavebné práce.

celý článok

Boj proti daňovým únikom pokračuje na medzinárodnej úrovni

06.10.2015 / SITA a.s.

Rada OECD schválila začiatkom októbra balík odporúčaní v rámci projektu proti narúšaniu základu dane a presunom ziskov. Projekt predstavuje koordinovaný postup v boji proti daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu.

celý článok

Poslanci neschválili Lipšicovu trestnú zodpovednosť právnických firiem

05.10.2015 / SITA a.s.

Parlament neschválil opozičný návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Návrh by postihoval právnické osoby napríklad za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, obchodovanie s ľuďmi, nevyplatenie mzdy a odstupného, ale aj prijímanie úplatku či podplácanie.

celý článok

Nemecko zvažuje daňové úľavy na príjmy z patentovaného výskumu

05.10.2015 / SITA a.s.

Nemecko nevylučuje, že zavedie daňové úľavy na tie príjmy spoločností, ktoré plynú z patentovaného, prípadne licencovaného výskumu. Vláda zvažuje zavedenie úprav v prípade, že na globálnej úrovni nenastane pokrok smerom k spravodlivému zdaňovaniu.

celý článok

Rodičov nebudú informovať, ak dieťa nepríde do školy

05.10.2015 / SITA a.s.

Parlament neschválil novelu školského zákona, ktorou chceli opoziční poslanci zaviesť povinnosť školského alebo predškolského zariadenia informovať rodičov o neospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa. Cieľom návrhu bolo zabrániť ďalším prípadom zabudnutia dieťaťa v aute, ktoré sa počas leta končia tragicky.

celý článok

Parlament rozhodol, chlieb bude lacnejší

02.10.2015 / SITA a.s.

Daň z pridanej hodnoty na vybrané potraviny sa zníži. Sadzba dane z pridanej hodnoty na mäso, ryby, mlieko, maslo a chlieb tak od 1. januára budúceho roku klesne zo súčasných 20 % na 10 %. Neúspešné pritom boli ďalšie podobné poslanecké návrhy opozície, ktoré smerovali predovšetkým k zníženiu dane na všetky potraviny.

celý článok

Štátni zamestnanci budú môcť pracovať aj po dosiahnutí 63 rokov

02.10.2015 / SITA a.s.

Parlament neschválil návrh novely zákona o štátnej službe, ktorým sa mal obmedziť vek zamestnancov vo verejnej správe na 63 rokov. Nadobudnutím 63 rokov veku sa podľa návrhu mal skončiť pracovný pomer zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme alebo štátnozamestnanecký pomer, a to priamo zo zákona.

celý článok

Prezident Kiska opäť nepodpísal protischránkový zákon

01.10.2015 / SITA a.s.

Prezident SR Andrej Kiska opäť nepodpísal novelu zákona o verejnom obstarávaní, tzv. protischránkový zákon. Zákon podľa neho nerieši túto problematiku komplexne, pretože upravuje register konečných užívateľov výhod len vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.

celý článok

Príjmy z daní a odvodov budú vyššie, ako sa očakávalo

01.10.2015 / SITA a.s.

Ministerstvo financií opäť navyšuje svoju prognózu výberu daní a odvodov. Verejná správa by tak mala mať daňové a odvodové príjmy o stovky miliónov eur vyššie, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte.

celý článok

Na zmenu zdravotnej poisťovne zostáva posledný deň

30.09.2015 / SITA a.s.

Prestúpiť k jednej z troch zdravotných poisťovní je možné do 30. septembra tohto roka. Prihlášku si môže poistenec podať iba v jednej zdravotnej poisťovni. Podľa všeobecných podmienok je prepoistenie možné vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka.

celý článok

Deti do 15 rokov budú mať na svahoch povinne prilby

30.09.2015 / SITA a.s.

Deti do 15 rokov by mali jazdiť na lyžiarskych svahoch iba s prilbou. Vyplýva to z prerokovávanej novely zákona o Horskej záchrannej službe. Prilby budú povinné pre mladých lyžiarov aj snoubordistov. Deti v lyžiarskej škôlke do šesť rokov budú musieť mať na sebe reflexný odev alebo reflexné prvky.

celý článok

Obce budú môcť uložiť miestny poplatok za rozvoj

30.09.2015 / SITA a.s.

Obce a mestá budú môcť na svojom území uložiť miestny poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením. Vyplýva to z návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, ktorý v parlamente prešiel do druhého čítania. Sadzbu poplatku za rozvoj ustanoví obec vo všeobecne záväznom nariadení od 10 do 45 eur na štvorcový meter.

celý článok

Cigarety so starými kolkami musia podnikatelia nahlásiť

28.09.2015 / SITA a.s.

Cigarety so starými kontrolnými známkami je možné uvádzať do daňového voľného obehu do 30. septembra 2015. Následne ich je možné predávať len do 30. novembra 2015. Podnikatelia, ktorí balenia cigariet do 30. novembra nepredajú, sú povinní oznámiť colnému úradu množstvo nepredaných cigariet a požiadať o ich zničenie.

celý článok

Na podporu startupov by mal vzniknúť nový typ spoločností

28.09.2015 / SITA a.s.

Na Slovensku by mal vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti - Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Predpokladá to návrh novely Obchodného zákonníka, ktorý parlament posunul do druhého čítania. Cieľom právnej úpravy je ponúknuť komplexné riešenie pre rizikové investovanie do obchodných spoločností.

celý článok

Upozorňovanie SZČO na nedoplatok prinieslo SP 444 tis. eur

28.09.2015 / SITA a.s.

Samostatne zárobkovo činné osoby po upozornení Sociálnej poisťovne na aktuálny nedoplatok na poistnom zaplatili za august tohto roka poisťovni nedoplatky v sume takmer 444 tisíc eur. Sociálna poisťovňa zaslala v septembri 21 540 SMS správ a e-mailov.

celý článok

Na tabakových výrobkoch by mali byť aj varovné obrázky

25.09.2015 / SITA a.s.

Tabakové výrobky by na svojich obaloch mali po novom obsahovať, okrem textových upozornení o škodlivosti fajčenia, aj obrázkové varovania. Vyplýva to z návrhu zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov, ktorý poslanci parlamentu posunuli do druhého čítania.

celý článok

Z likvidačného zostatku by sa nemali platiť odvody

25.09.2015 / SITA a.s.

Podnikateľské subjekty, ktoré ukončujú svoju činnosť a vyplácajú si vklady vložené do podnikania vo forme likvidačného zostatku, by od začiatku budúceho roka z likvidačného zostatku nemali platiť zdravotné odvody. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení.

celý článok

Obce budú zriaďovať nízkoemisné zóny podľa pravidiel EÚ

24.09.2015 / SITA a.s.

Obce a mestá si už čoskoro budú môcť zriadiť na svojom území nízkoemisné zóny a rozhodnúť tak, aké typy motorových vozidiel na svoje územie vpustia. Umožňuje to novela zákona o ovzduší, ktorú parlament posunul do druhého čítania a mala by platiť od 1. januára 2016.

celý článok

V platení faktúr sú Slováci stále pod európskym priemerom

24.09.2015 / SITA a.s.

Platobná morálka v Európe sa zlepšila. Kým minulý rok bolo v západoeurópskych krajinách neskoro zaplatených alebo vôbec nezaplatených 24 % faktúr, tento rok je to 20 %. Faktúry platí načas 74 % slovenských zákazníkov, v minulom roku to bolo 71 %. V podnikovom segmente sa takisto znižujú termíny splatnosti faktúr.

celý článok

Parlament schválil novelu zákona o správe daní

23.09.2015 / SITA a.s.

Národná rada SR schválila novelu zákona o správe daní, tzv. daňový poriadok. Novela napr. umožní daňovníkovi podať dodatočné daňové priznanie 15 dní po oznámení daňovej kontroly, takže daňovníci, ktorí zistia, že urobili chybu, budú môcť pri zníženej sankcii túto chybu odstrániť aj po začiatku daňovej kontroly.

celý článok

Vznikne register právnických osôb a podnikateľov

23.09.2015 / SITA a.s.

Poslanci schválili vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Právne subjekty evidované v registri právnických osôb budú jednoznačne identifikované prostredníctvom identifikátora, ktorého generovanie zostáva zodpovednosťou Štatistického úradu SR.

celý článok

Miera nezamestnanosti v auguste klesla na 11,32 %

22.09.2015 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci augusta tohto roka 11,32 %. Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie dosiahol na konci minulého mesiaca 305 187 osôb. Oproti koncu júla ide o pokles o 3 923 ľudí.

celý článok

Parlament schválil opätovný príplatok k vianočnému príspevku

22.09.2015 / SITA a.s.

Dôchodcovia s dôchodkom do 396,18 eura dostanú posledný mesiac tohto roka rovnako ako vlani aj príplatok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eura. Najvyššia suma vianočného príspevku spolu s príplatkom dosiahne 100 eur a budú mať na ňu nárok penzisti, ktorých dôchodok je do 198,09 eura.

celý článok

Exekútor nebude môcť siahnuť na životné minimum

21.09.2015 / SITA a.s.

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do pripomienkového konania návrh nariadenia vlády, podľa ktorého od novembra nebude možné zraziť z mesačnej mzdy alebo z iného príjmu sumu vo výške 100 percent životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. V súčasnosti to je 60 percent životného minima.

celý článok

Príjmy z dane z príjmov poputujú celé samosprávam

21.09.2015 / SITA a.s.

NR SR posunula do druhého čítania návrh, podľa ktorého by daň z príjmov fyzických osôb mala byť od budúceho roka výlučne príjmom samospráv. Obciam a samosprávnym krajom navrhovaná zmena do rozpočtov prinesie dodatočných niekoľko desiatok miliónov eur.

celý článok

Daňová kobra vyšetruje hotovostné podvody pri DPH

18.09.2015 / SITA a.s.

Podvody pri dani z pridanej hodnoty sa po zavedení kontrolného výkazu sústredili na odpočty z hotovostných transakcií. Vyšetrovatelia objavili aj takmer stovku schránkových firiem, ktoré takto žiadali nadmerné odpočty za milióny eur.

celý článok

Parlament schválil prezidentom vrátený protischránkový zákon

18.09.2015 / SITA a.s.

Novela zákona o verejnom obstarávaní umožňuje vznik registra konečných užívateľov výhod subjektov získavajúcich verejné zákazky. Úrad pre verejné obstarávanie bude viesť register s údajmi fyzických osôb, ktoré sú skutočnými a nie len formálnymi vlastníkmi firiem.

celý článok

Cena práce v SR rastie rýchlejšie ako priemer EÚ

17.09.2015 / SITA a.s.

Hodinová cena práce v eurozóne v druhom kvartáli 2015 medziročne vzrástla o 1,6 % a v rámci celej 28-člennej Európskej únie sa zvýšila o 1,9 %. Na Slovensku cena práce vzrástla výraznejšie v porovnaní s priemerom za celú eurozónu. Celkovo sa hodinová cena práce v druhom kvartáli 2015 medziročne zvýšila o 2,4 %.

celý článok

Majiteľov a správcov budov čaká nová povinnosť

17.09.2015 / SITA a.s.

Majitelia a správcovia budov, ktorí tak ešte neurobili, budú musieť zabezpečiť tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody vo svojich budovách do konca tohto roka. Vlastník dotknutej budovy však môže požiadať ministerstvo o odklad splnenia spomínanej povinnosti o dva roky.

celý článok

Platby za poistencov štátu vzrastú na 5,85 %

17.09.2015 / SITA a.s.

Platby za poistencov štátu v zdravotníctve vzrastú na 5,85 % zo súčasných 4,16 %. Podľa ministra zdravotníctva ide o navýšenie, ktoré presadzoval aj vzhľadom na akútnu potrebu riešiť pokrytie zvýšených nákladov v súvislosti so mzdovými nárokmi zdravotníckych pracovníkov.

celý článok

Dohoda o dani z finančných transakcií je blízko

14.09.2015 / SITA a.s.

Politická dohoda o dani z finančných transakcií je po rokovaní ministrov financií jedenástich krajín, ktoré ju chcú zaviesť, blízko. Medzi jedenástimi krajinami, ktoré plánujú zavedenie dane z finančných transakcií, je aj Slovensko. Po dosiahnutí politickej dohody potrvá deväť mesiacov až rok, kým daň začne fungovať.

celý článok

Firiem s vlastníkmi v daňových rajoch ubúda

14.09.2015 / SITA a.s.

Trend poklesu spoločností na Slovensku, ktoré si vyberú za svoje sídlo práve daňový raj, pokračuje. V prvom polroku tohto roka ich počet znížil o 114 na celkových 4 248.

celý článok

Úspešnosť SP pri výbere poistného medziročne stúpla

14.09.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vykázala za prvý polrok tohto roka úspešnosť výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie na úrovni 100,43 %. Ide o pomer uhradeného predpísaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pokút a penále voči ich predpisu.

celý článok

Stavebný zákon sa zmení pre významné investície

11.09.2015 / SITA a.s.

Ministerstvo chce cez krátku novelu stavebného zákona vytvoriť právny rámec na skvalitnenie, urýchlenie a efektívnosť stavieb tzv. významnej investície - majú sa zefektívniť povoľovacie procesy územného, stavebného konania a konania o odňatí pôdy z pôdneho fondu.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu augusta dosiahlo 74,74 %

09.09.2015 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 31. augustu tohto roka v štrnástich operačných programoch 8,683 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 74,74 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Priemerná mesačná mzda za druhý kvartál dosiahla 969 eur

09.09.2015 / SITA a.s.

Ľudia, ktorí na Slovensku pracovali na plný úväzok bez prerušenia, zarobili v druhom štvrťroku tohto roka v priemere 969 eur mesačne. Medziročne im príjem stúpol o 3,29 %.

celý článok

Priemerná starobná penzia dosahuje vyše 409 eur

08.09.2015 / SITA a.s.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu augusta predstavoval 409,27 eura, v porovnaní s koncom augusta vlaňajška ide o nárast o 10,07 eura. Predčasný starobný dôchodok dosahoval v priemere 390,87 eura.

celý článok

Zamestnanosť v SR za prvý polrok medziročne stúpla o 2,6 %

07.09.2015 / SITA a.s.

Zamestnanosť na Slovensku sa za prvý polrok tohto roka medziročne zvýšila o 2,6 % na vyše 2,40 mil. pracujúcich. V samotnom druhom kvartáli tohto roka sa počet pracujúcich oproti druhému štvrťroku vlaňajška zvýšil o 2,7 %.

celý článok

Vo výbere DPH sme boli stále medzi najhoršími v únii

07.09.2015 / SITA a.s.

Slovensko napriek znižovaniu daňových únikov na dani z pridanej hodnoty aj v roku 2013 patrilo medzi krajiny únie, kde bola efektivita výberu tejto dane najhoršia. Horší výsledok z 26 posudzovaných krajín EÚ vykázali iba Rumunsko a Litva.

celý článok

Poslanci navrhli zvýšiť limit na nový režim platenia DPH

04.09.2015 / SITA a.s.

Limit obratu na využívanie zjednodušeného režimu platenia DPH sa má zvýšiť z pôvodne navrhovaných 75 tis. eur na 100 tis. eur. Podnikatelia do tohto obratu by tak na základe dobrovoľnosti mohli uhrádzať štátu daň z pridanej hodnoty až po prijatí platby za svoje tovary alebo služby.

celý článok

Zmeniť poisťovňu je možné do konca septembra

03.09.2015 / SITA a.s.

Poistenci, ktorí chcú zmeniť zdravotnú poisťovňu, by sa mali poponáhľať. Prestúpiť k jednej z troch zdravotných poisťovní je možné do 30. septembra tohto roka. Prihlášku si môže poistenec podať iba v jednej zdravotnej poisťovni.

celý článok

Kaník navrhuje zmeniť poskytovanie dávok v hmotnej núdzi

02.09.2015 / SITA a.s.

Nízkopríjmové pracujúce rodiny chce opozičný poslanec podporiť opatrením, podľa ktorého by sa podiel príjmu zo závislej činnosti a materského, ktorý sa nezapočítava do príjmu pri posudzovaní nároku na dávky v hmotnej núdzi, zvýšil zo súčasných 25 % na 40 %.

celý článok

Nezamestnanosť v SR aj celej EÚ v júli klesla

02.09.2015 / SITA a.s.

Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne v júli klesla na 10,9 % z júnových 11,1 %. Znížila sa aj medziročne, keďže v júli 2014 bola vo výške 11,6 %. V rámci celej Európskej únie bola nezamestnanosť v siedmom mesiaci roka na nižšej úrovni ako v júni.

celý článok

Žitňanská chce riešiť neistotu pri platení júlových odvodov

02.09.2015 / SITA a.s.

Opozičná poslankyňa navrhuje zaviesť do zákona inštitút odpustenia predpísaného penále, resp. povinnosti ho platiť, ako aj upustenie od jeho predpísania. Navrhovaná novela zákona umožní Sociálnej poisťovni vyriešiť zákonným spôsobom neistotu SZČO pri platení sociálnych odvodov za júl tohto roka.

celý článok

Výdavky SP na nemocenské dávky medziročne stúpli

28.08.2015 / SITA a.s.

V prvom polroku 2014 vyplatila Sociálna poisťovňa 822 524 nemocenských dávok v celkovej výške 194 682 302 eur. Poisťovňa vypláca z nemocenského poistenia nemocenské dávky, ktorými sú nemocenské, ošetrovné, materské a vyrovnávacia dávka.

celý článok

Príspevok na starostlivosť o dieťa má stúpnuť na 280 eur

27.08.2015 / SITA a.s.

Maximálna suma príspevku na starostlivosť o dieťa by sa mala od začiatku budúceho roka zvýšiť zo súčasných 230 eur na 280 eur. Vládny kabinet schválil aj zvýšenie sumy materskej dávky od začiatku budúceho roka zo súčasných 65 % na 70 % z hrubej mzdy zamestnanca.

celý článok

Vláda odsúhlasila trestné stíhanie právnických osôb

27.08.2015 / SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Ide o okruh trestných činov, k prijatiu ktorého nás vyzývajú medzinárodné organizácie a zaväzujú viaceré dohovory. Vláda s týmto návrhom z dielne rezortu spravodlivosti súhlasila, na rade je teraz parlament.

celý článok

Kabinet schválil návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

27.08.2015 / SITA a.s.

Úrad pre verejné obstarávanie pripravil návrh zákona, ktorý preberá tri nové európske smernice o verejnom obstarávaní z roku 2014. Vláda schválila návrh nového zákona s pripomienkami. Novelou sa majú zefektívniť a urýchliť procesy verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, zvýšiť flexibilita a znížiť administratívna záťaž.

celý článok

Podnikateľské prostredie sa podľa PAS vyvíjalo negatívne

26.08.2015 / SITA a.s.

Už tradične prekáža slovenským podnikateľom administratívne zaťaženie. Negatívny vývoj podnikateľského prostredia pripisujú aj reštrukturalizácii spoločnosti Váhostav, čo sa odrazilo najmä v položkách „uplatňovanie princípu rovnosti pred zákonom“ a „vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva".

celý článok

Právnické osoby by mali byť stíhané za takmer 50 činov

25.08.2015 / SITA a.s.

Právnické osoby budú môcť byť trestne stíhané za približne 50 trestných činov. Navrhuje sa to v novom znení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý čaká na rokovanie vlády. Návrh zákona zavádza trestnú zodpovednosť právnických osôb na vybrané kategórie trestných činov, napr. prijímanie úplatku, podplácanie a nepriamu korupciu.

celý článok

Sociálni partneri sa na raste minimálnej mzdy nedohodli

25.08.2015 / SITA a.s.

Zástupcovia vlády, zamestnávatelia a odborári sa nedohodli na tom, na akú sumu sa od začiatku budúceho roka zvýši minimálna mzda na Slovensku, ktorá v súčasnosti dosahuje 380 eur. Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť od začiatku budúceho roka minimálnu mzdu zo súčasných 380 eur na 400 eur.

celý článok

Rezort financií pripravil zákon o automatickej výmene údajov

25.08.2015 / SITA a.s.

Ministerstvo financií už pripravilo návrh zákona o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, ktorým by sa mala zaoberať vláda. V praxi bude prijatie zákona znamenať poskytovanie informácií o finančných účtoch daňových rezidentov členských štátov Európskej únie, zmluvných štátov a špecifikovaných amerických osôb vedených finančnými inštitúciami na Slovensku.

celý článok

Poisťovne nebudú platiť do prevenčného fondu

24.08.2015 / SITA a.s.

Zdravotné poisťovne napokon nebudú musieť odvádzať peniaze z vybraného poistného do prevenčného fondu, ako pôvodne predpokladal návrh nového zákona o športe. Od poisťovní sa chcelo, aby zriadili prevenčný fond, do ktorého mali odvádzať 0,25 % z prijatého poistného.

celý článok

Sociálne odvody za júl majú SZČO dorovnať do 2. septembra

24.08.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa v týchto dňoch doručuje SZČO oznámenia o ich novej odvodovej povinnosti od júla tohto roka. Termín splatnosti odvodov za júl je 2. september 2015. Ak SZČO už zaplatili poistné za júl v nižšej sume, ako im oznámila Sociálna poisťovňa, zvyšnú čiastku majú doplatiť do 2. septembra tohto roka.

celý článok

V hmotnej núdzi bolo v júli 4,81 % ľudí na Slovensku

21.08.2015 / SITA a.s.

Dávky v hmotnej núdzi na konci minulého mesiaca na Slovensku dostávalo 124,8 tis. osôb. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi bol v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava, najmenej sociálne odkázaných ľudí je v bratislavských okresoch.

celý článok

Odpočty z bločkov žiadali podľa kontroly najmä schránkové firmy

20.08.2015 / SITA a.s.

Kontrolóri finančnej správy sa v poslednom období zamerali na firmy, ktoré si v kontrolnom výkaze dane z pridanej hodnoty uplatňovali vysokú sumy hotovostných bločkov. Preverili takmer 150 firiem, pričom sa preukázalo, že takmer tretina z nich boli iba schránkové firmy.

celý článok

Okresom s najvyššou nezamestnanosťou pomôžu automaty

20.08.2015 / SITA a.s.

Jedným z opatrení pomoci pre okresy s vysokou nezamestnanosťou by mali byť základné automaty na podporu zamestnávania, ktoré by sa mali naštartovať hneď, ako sa okres dostane na príslušnú hranicu nezamestnanosti. Momentálne ide o 20 percent, nie je vylúčený pokles, ktorý by sa týkal aj okresov s nižšou nezamestnanosťou.

celý článok

Kontrolóri zo SR a ČR sa spoločne pozrú na spotrebné dane

19.08.2015 / SITA a.s.

Kontrolóri zo Slovenska a Českej republiky sa spoločne zamerajú na správu spotrebných daní. Dohodli sa na tom šéfovia kontrolných úradov oboch krajín, pričom spolupráca by mala spočívať v paralelnej kontrole zameranej na správu spotrebných daní.

celý článok

PKS víta návrh na zníženie DPH na vybrané potraviny

18.08.2015 / SITA a.s.

Potravinárska komora Slovenska vníma plánované zníženie DPH na vybrané potraviny z 20 % na 10 % ako strategické rozhodnutie vlády SR, ktoré môže pozitívne ovplyvniť správanie spotrebiteľov. Komora však zastáva názor, že DPH na potraviny by mala byť znížená celoplošne s výnimkou alkoholických nápojov.

celý článok

Prepustenie zamestnanca je v SR lacnejšie ako na západe

18.08.2015 / SITA a.s.

Podľa štúdie sú náklady na prepustenie zamestnanca na Slovensku stále v priemere nižšie ako v krajinách západnej Európy, čo platí aj pre ostatné krajiny strednej a východnej Európy. Najdrahšie je podľa štúdie prepúšťanie v Taliansku, Švédsku, Belgicku a Luxembursku.

celý článok

Takmer všetky bratislavské daňové úrady presťahujú do Petržalky

18.08.2015 / SITA a.s.

Daňové úrady z bratislavských obvodov Ružinov, Nové Mesto, Dúbravka a Petržalka budú na jednom mieste. Finančná správa ich totiž všetky sťahuje do budovy daňového úradu na Ševčenkovej ulici v bratislavskej Petržalke.

celý článok

Rezort práce navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na 400 eur

17.08.2015 / SITA a.s.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť od začiatku budúceho roka minimálnu mzdu zo súčasných 380 eur na 400 eur. Išlo by o nárast o 5,26 %. Navrhnutý rýchlejší rast sumy minimálnej mzdy ministerstvo považuje za zodpovedajúci relatívne priaznivej makroekonomickej situácii.

celý článok

SP už odoslala oznámenia o odvodovej povinnosti SZČO

17.08.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyexpedovala posledné oznámenia o odvodovej povinnosti SZČO. Celkovo odoslala vyše 205 tisíc oznámení o odvodovej povinnosti, ktorej splatnosť poistného za júl tohto roka sa pre technické problémy finančnej správy posunula z 10. augusta na 2. september 2015.

celý článok

Lipšic opäť navrhuje trestnú zodpovednosť právnických firiem

14.08.2015 / SITA a.s.

Zákon, ktorý Lipšic predkladá do parlamentu, by postihoval právnické osoby napríklad za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, obchodovanie s ľuďmi, nevyplatenie mzdy a odstupného, nedovolené ozbrojovanie či obchodovanie so zbraňami, ale aj prijímanie úplatku či podplácanie.

celý článok

Žiadosti o likvidáciu čiernych skládok treba doplniť do piatka

14.08.2015 / SITA a.s.

Piatok 14. augusta je posledným dňom na doručenie doplnených žiadostí o dotácie na odstránenie čiernych skládok odpadu v katastroch miest a obcí Slovenska. Rozhodujúci je dátum doručenia žiadosti do podateľne, nie dátum jej odoslania.

celý článok

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky mierne klesol

13.08.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila v júli tohto roka dávku v nezamestnanosti vyše 33,9 tisíc osobám. V porovnaní s júnom ide o pokles o 69 ľudí, medziročný pokles predstavuje 401 ľudí. Dávka v nezamestnanosti dosahuje 50 % z hrubého príjmu poistenca.

celý článok

SP evidovala za polrok viac práceneschopností ako vlani

12.08.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa evidovala v prvom polroku tohto roka o 78 tisíc vyšší počet práceneschopností ako v rovnakom období minulého roka. Jedna dočasná pracovná neschopnosť v prvom polroku tohto roka trvala priemerne 40,74 dní.

celý článok

Od pondelka 10. augusta zarábame pre seba, nie na dane a poplatky

11.08.2015 / SITA a.s.

Slovenskí pracujúci od pondelka 10. augusta začali zarábať pre seba a nie na dane. Deň daňového odbremenenia vypočítal Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika podľa celkového daňového zaťaženia pracujúceho na Slovensku, ktoré za rok 2014 dosiahlo 60,34 % priemernej hrubej mzdy.

celý článok

Výrobcovia zelenej elektriny si musia splniť povinnosti

11.08.2015 / SITA a.s.

Výrobcom zelenej elektriny, ktorí chcú poberať podporu od štátu aj budúci rok, sa kráti čas na splnenie jednej zo zákonných povinností, ktoré sú predpokladom pre udelenie dotácie. Do 15. augusta musia oznámiť predpokladané množstvo dodanej elektriny v budúcom roku.

celý článok

Starobné penzie sa zrejme zvýšia o menej ako dve eurá

10.08.2015 / SITA a.s.

Starobné penzie by totiž mali podľa predpokladov Sociálnej poisťovne od januára vzrásť o 0,4 % z priemernej sumy starobného dôchodku vyplácanej k 30. júnu tohto roka, ktorá predstavovala 400,84 eura.

celý článok

Vláda štartuje realizáciu druhého sociálneho balíka

05.08.2015 / SITA a.s.

Ako prvý pôjde podľa premiéra Roberta Fica koncom augusta na rokovanie vlády návrh na zníženie dane z pridanej hodnoty na vybraný okruh základných potravín z 20 % na 10 %.

celý článok

Zdravotníci zvažujú, či sa pre mzdy obrátia na premiéra

04.08.2015 / SITA a.s.

Šesť stavovských organizácií v zdravotníctve neuspelo so svojimi pripomienkami k odmeňovaniu ani na rozporovom konaní k návrhu novely zákona.

celý článok

Sociálna poisťovňa podľa Mihála pri SZČO porušuje zákon

31.07.2015 / SITA a.s.

Ako upozornil na štvrtkovej tlačovej besede, Sociálna poisťovňa si nesplnila svoju zákonnú povinnosť zaslať samostatne zárobkovo činným osobám do 20. júla tohto roka informáciu o tom, či sú alebo nie sú sociálne poistené.

celý článok

SP predlžuje SZČO termín splatnosti júlových odvodov

30.07.2015 / SITA a.s.

Pre technické problémy Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) o ich odvodovej povinnosti, ktorú majú od 1. júla 2015.

celý článok

V júni na Slovensku pracovalo takmer 22,9 tis. cudzincov

27.07.2015 / SITA a.s.

Najpočetnejšie zastúpenie na slovenskom pracovnom trhu majú občania Rumunska, ktorých ku koncu prvého polroka tohto roka na Slovensku pracovalo takmer 5,8 tisíc.

celý článok

Členovia WTO dosiahli dohodu o zrušení ciel na IT produkty

24.07.2015 / SITA a.s.

Členovia Svetovej obchodnej organizácie dokončili dohodu o zrušení ciel na IT produkty v hodnote 1 bil. USD. Cieľom opatrenia je podporiť výrobcov. Dohoda rozšíri zoznam IT produktov, na ktoré sa nebudú vzťahovať clá, o 200 položiek. Ide pritom o rôzne produkty od hracích konzol po medicínske zariadenia.

celý článok

Kiska vrátil parlamentu tzv. protischránkový zákon

24.07.2015 / SITA a.s.

Prezident SR vrátil parlamentu novelu zákona o verejnom obstarávaní, tzv. protischránkový zákon a navrhol jeho schválenie s predloženými zmenami. Na základe zákona má vzniknúť register konečných užívateľov výhod, teda skutočných vlastníkov firiem zúčastňujúcich sa vo verejnom obstarávaní.

celý článok

Prezident podpísal novelu školského zákona

24.07.2015 / SITA a.s.

Podľa novely školského zákona budú môcť zriaďovatelia dvakrát po sebe odmietnuť kandidáta na riaditeľa školy, ktorého navrhla rada školy na základe výberového konania. Novela tiež mení termín zápisu detí do prvého ročníka v základných školách, zmeny nastanú pri kontrole škôl inšpekciou, zvyšuje sa počet hodín týždenného úväzku.

celý článok

Motivačné opatrenia pomáhajú

23.07.2015 / SITA a.s.

Od začiatku tohto roka platí súbeh poberania pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a príjmu z práce do výšky dvojnásobku minimálnej mzdy. Opatrenie má motivovať dlhšie neaktívnych ľudí hľadať si prácu aj za nižšiu mzdu a zvýšiť si príjem vlastným pričinením.

celý článok

DSS v druhom pilieri spravujú takmer 6,14 mld. eur

22.07.2015 / SITA a.s.

Sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri mali k 17. júlu tohto roka na svojich účtoch takmer 6,14 mld. eur. Čistá hodnota majetku sporiteľov tak medzitýždenne vzrástla o 64 mil. eur. V akciových fondoch dôchodkové správcovské spoločnosti evidovali 648,2 mil. eur, čo znamenalo nárast o 21,6 mil. eur.

celý článok

Počet poberateľov nezamestnaneckej dávky stúpol

21.07.2015 / SITA a.s.

Sociálna poisťovňa vyplatila počas minulého mesiaca dávku v nezamestnanosti vyše 34 tis. osobám. V porovnaní s májom ide o nárast o 222 ľudí. Medziročne sa pritom počet poberateľov dávky minulý mesiac znížil o 1 181 ľudí.

celý článok

V hmotnej núdzi bolo v júni menej ako 5 % ľudí

21.07.2015 / SITA a.s.

Dávky v hmotnej núdzi na konci minulého mesiaca na Slovensku dostávalo 128,5 tis. osôb. Oproti koncu mája išlo o pokles o 5,3 tis. ľudí, medziročne sa počet poberateľov znížil o 39,5 tisíca. Najväčší podiel ľudí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi na celkovom počte obyvateľov daného regiónu bol v okresoch Revúca, Rimavská Sobota a Rožňava.

celý článok

Miera nezamestnanosti v júni stúpla na 11,55 %

20.07.2015 / SITA a.s.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci júna tohto roka 11,55 %. V porovnaní s koncom mája ide o nárast o 0,07 percentuálneho bodu. Medziročne sa evidovaná miera nezamestnanosti minulý mesiac znížila o 1,23 percentuálneho bodu.

celý článok

Z peňazí Európskej únie zostáva využiť ešte 3,5 mld. eur

20.07.2015 / SITA a.s.

Slovensko má z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 využiť do konca tohto roka podľa stavu koncom júna ešte 3,505 mld. eur. Je to 30,17 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Ide o peniaze zo záväzkov na roky 2012 a 2013.

celý článok

Zrušené clá sa budú týkať vyššieho počtu IT produktov

20.07.2015 / SITA a.s.

Počas víkendových rokovaní sa zástupcovia 54 krajín dohodli, že zrušenie ciel na IT produkty sa bude týkať vyššieho počtu produktov. Zoznam takýchto produktov sa rozširuje na približne 200 položiek. Produkty na zozname majú ročnú obchodnú hodnotu približne 1 bil. USD.

celý článok

Dávka v hmotnej núdzi podmienená prácou neodporuje ústave

17.07.2015 / SITA a.s.

Ústavný súd SR zverejnil odôvodnenie nálezu, keď rozhodol, že nevyhovie návrhu skupiny 30 poslancov NR SR, ktorí žiadali o vyslovenie nesúladu ustanovení zákona o pomoci v hmotnej núdzi upravujúcich poskytovanie tejto dávky s Ústavou SR.

celý článok

AZZZ a odborári sa nedohodli na minimálnej mzde pre rok 2016

16.07.2015 / SITA a.s.

Zástupcovia zamestnávateľov sa zatiaľ s odborármi nedohodli na úprave výšky minimálnej mzdy pre budúci rok. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR od ministra práce žiada, aby zohľadnil ich stanovisko, ktoré hovorí v prospech nezvyšovania minimálnej mzdy, ktorá je pre rok 2015 vo výške 380 eur.

celý článok

Prví klienti VšZP dostanú ročné zúčtovanie už budúci týždeň

16.07.2015 / SITA a.s.

Prvých 60 000 zásielok s výsledkami ročného zúčtovania zdravotného poistenia môžu klienti Všeobecnej zdravotnej poisťovne očakávať už na budúci týždeň. VšZP totiž promptne spracovala výsledky ročných zúčtovaní z údajov, ktoré poskytla Finančná správa a momentálne tieto výsledky kompletizuje.

celý článok

Čerpanie peňazí EÚ ku koncu júna dosiahlo 69,83 %

15.07.2015 / SITA a.s.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 k 30. júnu tohto roku v štrnástich operačných programoch spolu 8,113 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 69,83 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

celý článok

Žiadosti o likvidáciu čiernych skládok už len do piatku

15.07.2015 / SITA a.s.

Piatok 17. júla je posledným dňom na predkladanie žiadostí o dotácie na odstránenie čiernych skládok odpadu v katastroch miest a obcí Slovenska. Na odstránenie jednej skládky môžu samosprávy získať dotáciu maximálne 100-tisíc eur, pričom štát financuje 95 percent nákladov, zvyšok zaplatí obec.

celý článok

Systém podávania colných vyhlásení sa pre firmy zmení

14.07.2015 / SITA a.s.

Zmena plánovaná budúci týždeň sa dotkne všetkých subjektov komunikujúcich s colnými orgánmi elektronicky v procesoch colného konania. Centrálny elektronický priečinok podľa colníkov prináša zjednodušenie viac než 380 procesov súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru.

celý článok

ZMOS pripravil manuál o dočasnom zamestnaní absolventov škôl

14.07.2015 / SITA a.s.

Združenie miest a obcí Slovenska pripravilo pre mestá, obce a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti manuál, v ktorom približuje možnosti dočasného zamestnania absolventov škôl. Absolventská prax je šanca na prvé zamestnanie a spája niekoľko výhod aj pre zamestnávateľov aj pre čerstvých absolventov.

celý článok

Novela zákona o cestnej premávke zmení aj pravidlá evidencie

13.07.2015 / SITA a.s.

Zámerom novely zákona o cestnej premávke je reagovať na prípady fiktívneho prehlásenia vozidiel na osoby, ktoré vozidlo reálne neodkúpili. Zavádza sa tiež zvýšenie pokút za prekročenie rýchlosti v obci.

celý článok

Zamestnanosť v priemysle v máji stúpla o 1,8 %

13.07.2015 / SITA a.s.

Zamestnanosť v priemysle v máji tohto roka medziročne stúpla o 1,8 %. V piatom mesiaci 2015 vzrástla medziročne zamestnanosť vo vybraných trhových službách o 11,3 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 1,9 %.

celý článok

Veľké podniky by mali mať nové informačné povinnosti

09.07.2015 / SITA a.s.

Veľké podniky a kótované spoločnosti by mali povinne zverejňovať výšku dosiahnutého zisku, zaplatených daní a získaných verejných dotácií v krajinách ich pôsobenia. Vyplýva to z návrhu novej smernice, ktorý schválil Európsky parlament.

celý článok

Kabinet odsúhlasil plán nových opatrení proti daňovým únikom

09.07.2015 / SITA a.s.

Vláda odsúhlasila návrh rozšírenia akčného plánu boja proti daňovým únikom o ďalšiu tridsiatku opatrení. Do praxe pri odhaľovaní daňovej trestnej činnosti by sa tak mali dostať aj krycie firmy, ktoré by mali v pozícii "agenta" vstupovať najmä do karuselových obchodných schém, zavádza sa trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb.

celý článok

Vypracuje sa nový návrh trestnej zodpovednosti právnických osôb

09.07.2015 / SITA a.s.

Nový návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb bude hotový do konca roka a bude obsahovať nevyhnutné minimum, ktoré od Slovenska vyžadujú medzinárodné organizácie. Norma by mala vzniknúť v spolupráci všetkých sociálnych partnerov.

celý článok

Počas dovolenky môžu listy doručovať aj na inú adresu

08.07.2015 / SITA a.s.

Slovenská pošta pripravila pre dovolenkárov niekoľko možností, ako sa vyhnúť preplnenej poštovej schránke. Dovolenkujúci na Slovensku môžu využiť službu Časové doposielanie zásielok. Zásielky bude pošta doposielať na oznámenú adresu počas obdobia, ktoré si dovolenkári určia.

celý článok

Z likvidačného zostatku sa nemajú platiť odvody

08.07.2015 / SITA a.s.

Podnikateľské subjekty, ktoré ukončujú svoju činnosť a vyplácajú si vklady vložené do podnikania vo forme likvidačného zostatku, by od začiatku budúceho roka z likvidačného zostatku nemali platiť zdravotné odvody. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení.

celý článok

Prezident podpísal narýchlo schválenú investičnú novelu

08.07.2015 / SITA a.s.

Prezident novelu zákona o významných investíciách, ktorá bola schválená v skrátenom legislatívnom konaní, podpísal. Cieľom zmien je zabezpečiť podmienky na efektívne využitie rozľahlých nevyužitých územných celkov na realizáciu ucelených hospodárskych činností, a to najmä v oblasti priemyslu, služieb, výskumu a vývoja.

celý článok

Nové pravidlá pre voľby už platia

03.07.2015 / SITA a.s.

Nové zákony, ktoré zjednotia základné pravidlá pre všetky druhy volieb vrátane vedenia volebnej kampane a zabezpečia väčšiu transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní, začali platiť v stredu 1. júla.

celý článok

Verejnosti je k dispozícii elektronický register adries

03.07.2015 / SITA a.s.

Verejnosť má od 2. júla k dispozícii elektronické služby registra adries. Register obsahuje informácie o všetkých adresách, adresných bodoch, bytových a nebytových budovách na celom území Slovenska. Register neposkytuje údaje o majiteľoch budov či pobytoch osôb v nich.

celý článok

Zmenu výšky odvodov SZČO oznámi Sociálna poisťovňa

03.07.2015 / SITA a.s.

Ak sa samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla 2015 na základe daňového priznania za rok 2014 mení výška sociálnych odvodov, Sociálna poisťovňa jej to v rámci proklientskeho prístupu oznámi listom. Poisťovňa má pritom zo zákona povinnosť oznamovať SZČO len vznik povinného poistenia.

celý článok

Kultúrno-osvetová činnosť dostane nové pravidlá

02.07.2015 / SITA a.s.

Parlament schválil návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti. Návrh zákona užšie špecifikuje pojem kultúrno-osvetová činnosť a vymedzuje kompetencie a povinnosti jednotlivých článkov v sieti kultúrno-osvetových zariadení.

celý článok

Nový autorský zákon reaguje na moderné trendy

02.07.2015 / SITA a.s.

Parlament schválil nový autorský zákon, ktorého cieľom je modernizácia, flexibilita, právna istota a prispôsobenie právnej úpravy európskym trendom tvorby, šírenia, používania a ochrany autorských diel, umeleckých výkonov, zvukových záznamov, vysielaní a databáz.

celý článok

Opozičným poslancom neprešla znížená DPH na potraviny

01.07.2015 / SITA a.s.

Parlamentom neprešiel návrh na zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny zo súčasných 20 % na 13 % tak, ako to navrhovala štvorica opozičných poslancov. Opatrenie sa malo týkať všetkých potravín okrem tabaku, tabakových výrobkov a alkoholu.

celý článok

Novela zákona o eGovernmente prešla do druhého čítania

01.07.2015 / SITA a.s.

Cieľom novely zákona o eGovernmente je upraviť platný právny stav v troch hlavných oblastiach, predovšetkým ide o úpravu podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie a úpravu týkajúcu sa platenia úhrad orgánom verejnej moci

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2017, všetky práva vyhradené