Prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne

Kotolňa je priestor, v ktorom sú umiestnené teplovodné kotly s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110 oC vrátane, parné kotly s konštrukčným pretlakom kotlov do 0,05 MPa vrátane alebo kvapalinové kotly, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu pri pretlaku 0,05 MPa. Prevádzkovateľ je povinný určiť v kotolni trvalú alebo dočasnú obsluhu s prihliadnutím na výkon kotolne, spôsob signalizácie, rozsah automatizácie, druh paliva a návody dodávateľa na prevádzku, obsluhu a údržbu.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

 

Ročný prístup do našich právnych systémov alebo jednotlivých produktov si môžete objednať v našom e-shope: OBJEDNAŤ ROČNÝ PRÍSTUP

 

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Súvisiace právne predpisy

Prílohy

  • prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne – vzor / 562 kB

Oblasti práva

Autori

  • Ing. Miroslav Podhradský

Právny stav od

  • 1. 5. 2008

Právny stav do

  • 31. 12. 2013

Dátum publikácie

  • 6. 10. 2008

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené