pondelok 3. augusta 2015, Jerguš

Autori

Právny stav od

01.05.2008

Právny stav do

31.12.2013

Právne oblasti

Technické normy
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pracovno - právne vzťahy

Archívny dokument

Zobrazený je archívny článok. Aktuálne články sú dostupné len pre používateľov so zakúpeným prístupom do produktu EPI Odborné články.Prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne

Anotácia:

Kotolňa je priestor, v ktorom sú umiestnené teplovodné kotly s najvyššou pracovnou teplotou vody do 110 oC vrátane, parné kotly s konštrukčným pretlakom kotlov do 0,05 MPa vrátane alebo kvapalinové kotly, ktorých pracovná teplota kvapaliny neprevyšuje bod varu pri pretlaku 0,05 MPa. Prevádzkovateľ je povinný určiť v kotolni trvalú alebo dočasnú obsluhu s prihliadnutím na výkon kotolne, spôsob signalizácie, rozsah automatizácie, druh paliva a návody dodávateľa na prevádzku, obsluhu a údržbu.

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Prílohy

prevádzkový poriadok nízkotlakovej kotolne – vzor / 575 kB