Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku

Smernicu Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku by mala vypracovať každá účtovná jednotka, ktorá má v majetku alebo vo svojej správe dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok. Smernicu by mala vypracovať podľa konkrétnych podmienok aj tá účtovná jednotka, ktorá má vo vlastníctve napríklad len jeden druh majetku, napríklad automobil. Pri rozhodovaní o majetku a posudzovaní, či ide o dlhodobý majetok, ktorý sa bude odpisovať, dochádza v praxi k chybám, preto vypracovaniu internej účtovnej smernice je potrebné venovať dostatočnú pozornosť.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 18. 5. 2015
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Prílohy

  • Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (vzor IS) / 73 kB
  • Príloha č. 1 - Zaraďovací protokol / 34 kB
  • Príloha č. 2 - Zápis o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho dokončenej časti / 38 kB
  • Príloha č. 3 - Návrh na vyradenie dlhodobého majetku z používania a evidencie / 35 kB
  • Príloha č. 4 - Inventúrny súpis / 34 kB
  • Príloha č. 5 - Inventarizačný zápis / 28 kB

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené