Autoprevádzka

Na pozemných komunikáciách sa smú používať len vozidlá, ktoré svojou konštrukciou, vyhotovením a technickým stavom spĺňajú požiadavky bezpečnej a plynulej premávky, neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, neznečisťujú a nepoškodzujú pozemné komunikácie, neznehodnocujú životné prostredie nad prípustnú mieru. Sedem dní po nadobudnutí musí byť vozidlo prihlásené do evidencie a opatrené evidenčným číslom (EČV).

Autori: Ing. Adela Poliaková Mgr. Zdenko Podhradský
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 19. 5. 2018
Dátum publikácie: 14. 7. 2016
Oblasti práva:
Správne právo / Doprava / Cestná doprava; Dopravné prostriedky; Pozemné komunikácie
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Adela Poliaková, Mgr. Zdenko Podhradský

Prílohy

 • Autoprevádzka - vzor / 325 kB
 • Vzor č. 1 - Zmluva o zverení motorového vozidla zamestnancovi na používanie pre služobné účely / 49 kB
 • Vzor č. 2 - Dohoda o hmotnej zodpovednosti / 41 kB
 • Vzor č. 3 - Protokol o prehliadke sluzobneho motoroveho vozidla a jeho odovzdani do pouzivania / 37 kB
 • Vzor č. 4 - Zmluva o poskytnutí motorového vozidla zamestnancovi / 59 kB
 • Vzor 5 - Určenie limitu najazdených kilometrov / 30 kB
 • vzor č. 6 / 700 kB
 • vzor č. 7 / 1,00 MB
 • vzor č. 8 / 391 kB
 • Vzor č. 9 - Dohoda o použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste / 45 kB
 • Vzor č. 10 - Vyúčtovanie mesačnej spotreby pohonných látok / 30 kB

Aktuálne verzie

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené