Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Prílohy

 • vzor príloha č. 1 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92 súvaha (súvaha úč pod 1) / 181 kB
 • vzor príloha č. 2 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92 výkaz ziskov a strát (výkaz ziskov a strát úč pod 2 - 01) / 108 kB
 • vzor príloha č. 3 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 1 k opatreniu č. 23586/2002-92 výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve (úč. fo 1-01) / 76 kB
 • vzor príloha č. 4 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 2 k opatreniu č. 23586/2002-92 výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve uč. fo 2-01 / 89 kB

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
 • 723/2002 Z. z.
 • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
 • 123/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierke pre podnikateľov - PÚ
 • 468/2003 Z. z. Oznámenie o opatrení pri prechode z JÚ do PÚ a PÚ do JÚ pre podnikateľov a SZČO

Prameň

Problematika

Číslo predpisu

 • 25167/2003-92

Strana od

 • 1821

Strana do

 • 1846

Referent

 • Ing. Horváthova Mária, tel. č. 02/59583232

Pdf verzia dokumentu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené