piatok 31. júla 2015, Ignác

Prameň

Problematika

účtovníctva

Číslo predpisu

25167/2003-92

Strana od

1821

Strana do

1846

Pdf verzia dokumentu

Referent

Ing. Horváthova Mária, tel. č. 02/59583232

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení

Vážený návštevník, prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu s predplateným prístupom.

Prihláste sa, prosím kliknutím na nasledovný odkaz: PRIHLÁSENIE.

V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný*, zaregistrujte sa.

Prílohy

vzor príloha č. 1 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2003-92 súvaha (súvaha úč pod 1) / 185 kB
vzor príloha č. 2 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 2 k opatreniu č. 4455/2003-92 výkaz ziskov a strát (výkaz ziskov a strát úč pod 2 - 01) / 111 kB
vzor príloha č. 3 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 1 k opatreniu č. 23586/2002-92 výkaz o príjmoch a výdavkoch v jednoduchom účtovníctve (úč. fo 1-01) / 78 kB
vzor príloha č. 4 k opatreniu č. 25167/2003-92 príloha č. 2 k opatreniu č. 23586/2002-92 výkaz o majetku a záväzkoch v jednoduchom účtovníctve uč. fo 2-01 / 91 kB