Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/604 z 11. apríla 2019, ktorým sa menia prílohy I a III k rozhodnutiu 2010/472/EÚ, pokiaľ ide o zahrnutie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a niektorých z jeho závislých území Britskej koruny do zoznamov tretích krajín alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje dovoz zásielok spermy, vajíčok a embryí oviec a kôz do Únie [oznámené pod číslom C(2019) 2838] (Text s významom pre EHP)

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.


Autori: Európska komisia, Ostatní
Celexové číslo: 32019D0604
Dátum dokumentu: 11. 4. 2019
Dátum uverejnenia: 12. 4. 2019
Dátum nadobudnutia učinnosti: 11. 4. 2019
Dátum ukončenia učinnosti: ?
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené