Dôvodová správa k zákonu č. 470/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.

V súčasnej dobe úprava ochrany zdravia ľudí pred účinkami ionizujúceho žiarenia je obsiahnutá v zákone NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona NR SR č. 290/1996 Z. z., ktorá však nevyhovuje súčasným požiadavkám na ochranu zdravia, naviac nerieši problematiku prírodnej rádioaktivity a problematiku používania zdrojov ionizujúceho žiarenia v medicíne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Právny stav od: 13. 9. 2000
Dátum publikácie: 5. 2. 2019
Oblasti práva:
Správne právo / Kontrola, kontrolný systém / Kontrolné orgány; Zdravotníctvo / Zdravotná a liečebná starostlivosť
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené