Dôvodová správa k zákonu č. 313/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

Cieľom zákona je zabezpečiť odstránenie nedostatočnej transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/98/ES o odpade a zrušení určitých smerníc. Európska komisia v rámci prípadu EÚ pilot č. 5699/2013/ENVI upozornila SR na možné prípady nesúladu nového zákona o odpadoch a vykonávacích predpisov s rámcovou smernicou o odpade. SR z uvedeného dôvodu vypracovala návrh novely zákona o odpadoch, prostredníctvom ktorej sa zabezpečí odstránenie transpozičného nedostatku. Transpozičný nedostatok sa týka absencie osobitých kritérií, ktoré sa musia splniť v záujme dosiahnutia stavu konca odpadu.

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz: PRIHLÁSENIE

 notebook-epi-pravny-system

Pozrite si výhody
EPI Právnych systémov

 

V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Oblasti práva

Právny stav od

  • 18. 8. 2016

Dátum publikácie

  • 28. 11. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené