Zmena vlastníka vo firme

Dňa 1. 1. 2015 spoločnosť zmenila majiteľa - 100 % vlastníka, ktorý je fyzickou osobou. Ak by došlo k rozhodnutiu odpredať obchodný podiel v tomto čase, aké daňové povinnosti firmu čakajú? 

Autori: Ing. Nadežda Cígerová
Dátum publikácie: 9. 7. 2018


Alternatíva č. 1

Za predpokladu, že obchodný podiel predáva fyzická osoba (spoločník v dcérskej spoločnosti), potom firme nevznikajú žiadne daňové povinnosti. Obchodný podiel si vyrovná fyzická osoba vo svojom daňovom priznaní typu B. Príjem z prevodu obchodného podielu je totiž zaradený do § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pričom § 8 ods. 7 ZDP dopĺňa, že za výdavok sa považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu. (Je možné uplatniť i oslobodenie podľa § 9 ZDP).

 

Celé znenie odpovede nájdete v Zmena vlastníka vo firme

Autor: Ing. Nadežda Cígerová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené