Zamestnávatelia dostali viac času na splnenie niektorých povinností voči SP

Od začiatku roka 2018 sa zamestnávateľom predĺžili niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 4. 1. 2018


SITA | 3.1.2018

Od začiatku roka 2018 sa zamestnávateľom predĺžili niektoré lehoty na splnenie si povinností voči Sociálnej poisťovni (SP). Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia sa predĺžila z troch dní na osem dní a lehota na odhlásenie zamestnanca zo SP je po novom taktiež osem dní namiesto jedného dňa. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára tohto roka.

Do konca minulého roka mal zamestnávateľ povinnosť odhlásiť zamestnancov z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia v zásade bezprostredne po skončení právneho vzťahu. "Nakoľko tento moment nemá konkrétny dopad na zisťovanie nelegálneho zamestnávania a je pre zamestnávateľov zaťažujúci, navrhuje sa v rámci zlepšenia podnikateľského prostredia predĺžiť túto lehotu zamestnávateľovi na osem dní od ukončenia právneho vzťahu," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Lehota na prihlásenie zamestnávateľa do registra zamestnávateľov sa od začiatku tohto roka zosúlaďuje s lehotou na prihlásenie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedených Sociálnou poisťovňou. Zamestnávateľ mal do konca vlaňajška povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Povinnosť zamestnávateľa prihlásiť svojho zamestnanca do registra poistencov však vznikala už pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. "Uvedené v praxi znamená, že pri prihlásení prvého zamestnanca zamestnávateľ nemusí byť zaregistrovaný v registri zamestnávateľov," upozorňuje rezort práce. Zamestnávateľ tak po novom má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov v rovnakej lehote ako aj prvého zamestnanca.

Sadzba poistného na úrazové poistenie zostáva aj od začiatku tohto roka na jednotnej výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnávateľa. Zákon pritom od roku 2004 počítal s tým, že sa zamestnávatelia budú zaraďovať do tzv. nebezpečnostných tried s diferencovanou sadzbou na úrazové poistenie v závislosti od nebezpečnostného rizika. Mali sa tak zaviesť prirážky a zľavy k sadzbe poistného. Tieto ustanovenia zákona sa však v praxi nikdy neuplatnili, keďže ako dočasné riešenie sa do konca roka 2017 zaviedla jednotná 0,8-percentná sadzba na úrazové poistenie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

 

Autor: SITA a.s.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené