Zamestnanosť na Slovensku v druhom kvartáli medziročne stúpla o 1,4 %

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,4 %, resp. o 36 tisíc osôb na takmer 2,53 milióna pracujúcich.

SITA | 5.9.2017

Zamestnanosť na Slovensku sa v druhom kvartáli tohto roka medziročne zvýšila o 1,4 %, resp. o 36 tisíc osôb na takmer 2,53 milióna pracujúcich. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) na základe výberového zisťovania pracovných síl (VZPS).

Po odpočítaní osôb pracujúcich v zahraničí zamestnanosť na území Slovenska medziročne vzrástla o 2,2 % na takmer 2,38 milióna osôb. Sezónne očistená celková zamestnanosť v druhom kvartáli tohto roka oproti prvému štvrťroku tohto roka vzrástla o 0,2 %, resp. o 5,4 tisíca osôb na takmer 2,53 milióna osôb. V priemere za prvý polrok tohto roka vzrástla celková zamestnanosť na Slovensku o 1,8 % na takmer 2,52 milióna osôb.Vývoj celkovej zamestnanosti bol podľa ŠÚ SR v druhom polroku tohto roka ovplyvnený predovšetkým rastom počtu zamestnancov o 32,8 tisíca osôb na 2,14 milióna zamestnancov. Zvýšenie počtu podnikateľov o 4,6 tisíca na 382,7 tisíca osôb spôsobil rast počtu podnikateľov so zamestnancami o 5,6 tisíca na 81,5 tis. osôb. Počet podnikateľov bez zamestnancov klesol o 1,1 tisíca na 301,1 tisíca ľudí.

Podľa odvetvovej klasifikácie rast zamestnanosti bol ovplyvnený najmä nárastom počtu pracujúcich v stavebníctve o 26,9 tisíca osôb a v priemysle o 12,5 tisíca osôb. V sektore služieb sa počet pracujúcich zvýšil najmä v odvetví odborné, vedecké a technické činnosti, a to o 15,9 tisíca. Pokles zamestnanosti pokračoval v pôdohospodárstve (o 1,9 tisíca).

Miera zamestnanosti osôb vo veku 20 až 64 rokov v porovnaní s druhým štvrťrokom vlaňajška vzrástla o 1,2 percentuálneho bodu na 71,1 %. Miera zamestnanosti mužov sa zvýšila o 0,3 bodu na 77,5 % a žien o 2,1 bodu na 64,6 %. Z hľadiska vzdelanostnej úrovne na trhu práce pribudlo najviac osôb s vysokoškolským vzdelaním (32,2 tisíc) a úplným stredným odborným (učňovským) vzdelaním s maturitou (26,1 tisíc). Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenali pracujúci s úplným stredným odborným vzdelaním s maturitou o 24,6 tisíca.

Podľa vekového zloženia sa zamestnanosť zvýšila vo väčšine vekových kategórií. Najviac vzrástol počet pracujúcich vo vekovej skupine 60 a viac - ročných o 28,1 tisíca osôb a vo vekovej skupine 15 až 24 ročných o 10,8 tisíca osôb. Počet pracujúcich sa znížil najvýraznejšie vo vekovej kategórii 25 až 34 rokov, o 16,6 tisíca ľudí.

Počet pracujúcich osôb sa medziročne zvýšil vo všetkých krajoch, relatívne najviac v Nitrianskom (o 2,8 %) a Žilinskom kraji (o 2,4 %). Najvyššiu mieru zamestnanosti vykázal Bratislavský kraj (79,8 %), najrýchlejší rast zamestnanosti bol v Trenčianskom a Nitrianskom kraji (zhodne o 2,1 percentuálneho bodu).

Pokles počtu pracujúcich v zahraničí do jedného roka podľa VZPS pokračoval aj v druhom štvrťroku tohto roka, medziročne sa ich počet znížil o 15,2 tisíca na 149,9 tisíca osôb. Medzi pracujúcimi v zahraničí prevládali ľudia zamestnaní v stavebníctve (46,1 tisíca osôb), zdravotníctve a sociálnej pomoci (38,1 tisíca osôb) a v priemysle (28,8 tisíca osôb). Z európskych krajín najviac slovenských občanov pracovalo v Rakúsku (55,5 tisíca osôb) a v Českej republike (37,7 tisíca osôb). Z regionálneho hľadiska najviac osôb, ktoré si našli prácu v zahraničí, bolo z Prešovského kraja (38,8 tisíca).

Počet voľných pracovných miest sa v druhom štvrťroku tohto roka medziročne znížil v priemere o 203 na 20 117 miest. Absolútne najviac sa znížil v administratívnych službách (o 489 miest) a vo finančných a poisťovacích činnostiach (o 488). Ponuka voľných pracovných miest sa medziročne zvýšila najmä v priemyselnej výrobe (o 509) a v doprave a skladovaní (o 322).

 

© 2017, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

Súvisiace odborné články


Autori

  • SITA a.s.

Dátum publikácie

  • 5. 9. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené