Za staré elektro zo škôl vo vašich mestách a obciach získajte športové potreby pre žiakov | Inzercia

Počuli ste už o projekte Vymeňte elektroodpad za lopty? Od roku 2014 sa doň zapojilo 402 škôl z celého Slovenska, ktoré odovzdali viac ako 265 ton elektroodpadu a za vyzbierané kilogramy dostali takmer 787 športových lôpt a 139 iných športových potrieb.

Dátum publikácie: 8. 11. 2018


Od januára sa systém odmeňovania rozšíril o ďalšie bonusy. K loptám teraz môžu školy získať lietajúce taniere, švihadlá či volejbalovú sieť.

Povinnosti zriaďovateľa pri ekologickej recyklácii elektrozariadení

Každá škola má vo svojom majetku evidované množstvo elektrozariadení – od kalkulačiek a magnetofónov cez počítače, tlačiarne až po televízory a rôzne veľké spotrebiče. Keď doslúžia,   zriaďovateľ je povinný postarať sa o ich ekologickú recykláciu a v prípade kontroly sa preukázať príslušným potvrdením.

Nové odmeny pre školy

Začiatkom tohto roka sa systém odmeňovania rozšíril. Školy môžu spolu s vyradeným elektrom odovzdávať aj použité prenosné batérie. „Ak škola odovzdá staré elektrozariadenia v objeme do 150 kg, získa dva lietajúce taniere. Po dosiahnutí hranice 151 kilogramov k nim dostane aj futbalovú loptu. Ak škola odovzdá  viac ako 401 kg elektroodpadu, získa navyše dve švihadlá a pri dosiahnutí hranice 601 kg pribudne k odmenám volejbalová lopta. Ak sa škole podarí prekročiť hranicu 1 200 kg elektroodpadu, darujeme jej ako bonus volejbalovú sieť. V prípade, že nám škola spolu s elektroodpadom odovzdá aj 100 kg prenosných batérií, získa navyše jednu futbalku,“ dodáva. L. Burzová.

Vymeňte elektroodpad za lopty

Už od roku 2014  bezplatne odváža vyradené elektrozariadenia zo škôl a školských zariadení organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA, a.s. Okrem zabezpečenia samotného odvozu škole vystaví aj príslušné potvrdenia a za odmenu poskytne  športové potreby pre žiakov. „Do projektu Vymeňte elektroodpad za lopty sa od začiatku roka 2018 zapojilo 72 škôl a školských zariadení – internátov, detských domovov či centier voľného času, ktoré spolu odovzdali takmer 51 ton elektroodpadu. Za to od nás dostali 89 lietajúcich tanierov, 62 futbalových lôpt, 40 švihadiel, 25 volejbalových lôpt a 10 volejbalových sietí,“ hovorí Lívia Burzová zo spoločnosti SEWA, a.s. Každá zapojená škola automaticky získa aj sériu audio nahrávok Nehádžme všetko do jedného vreca! určenú pre školský rozhlas, z ktorých sa žiaci a študenti dozvedia, ako a prečo je dôležité triediť odpad. Po ukončení každého kalendárneho roka, v ktorom škola odovzdala elektroodpad, získa Zelený certifikát. Ten jej SEWA zašle v marci v nasledujúcom roku.

Odvoz vyradenej IT techniky a elektra zdarma aj pre úrady a kancelárie

SEWA už niekoľko rokov realizuje projekt E-deratizácia. Ten má pomáhať firmám, inštitúciám a úradom, ktoré sa chcú ekologicky a v súlade so zákonom zbaviť vyradenej IT techniky a iného elektra. Stačí zadať požiadavku cez webový formulár a SEWA sa postará o odvoz vyradených spotrebičov, IT techniky, ale aj batérií a akumulátorov zdarma a priamo z priestorov úradu či inštitúcie. SEWA im takto ušetrí čas, starosti a tiež financie potrebné na prepravu a recykláciu. Záujem o túto službu medziročne rastie, čo je dobrým signálom toho, že aj verejná správa začína brať túto otázku vážne.

O bezplatný odvoz a likvidáciu elektroodpadu môžu školy požiadať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.sewa.sk.

Infografika


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené