Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.

Sledované štádium legislatívneho procesu
Vláda SR1. čítanie (NR SR)2. čítanie (NR SR)3. čítanie (NR SR)prezident SR

Vláda Slovenskej republiky na vykonanie § 166d ods. 4 a § 167o ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2016 Z. z. schválila s účinnosťou od 1. marca 2017, že nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka je 10000 eur a dlžník je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do 250 eur.

 

Zdroj: rokovania.sk


Autori

  • Redakcia

Dátum publikácie

  • 16. 2. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené