Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní prešla do druhého čítania

Zaviesť sa má koncepčná zmena delenia zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať.

Autori: SITA a.s.
Dátum publikácie: 12. 9. 2018


SITA | 11.9.2018

Zefektívnenie a zjednodušenie postupov verejného obstarávania je cieľom návrhu veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania. Zaviesť sa má koncepčná zmena delenia zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať. Platiť by nemal ani pre zákazky, ktoré zadávajú tzv. dotované subjekty, v prípadoch, ak je podiel dotácie do 50 % hodnoty zákazky. Novelu pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), po schválení v parlamente by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019.

Novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zavádza nové jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek, umožňuje fakultatívne zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk či predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti. "Ďalej sa zavádza nové znenie právnej úpravy pri dynamickom nákupnom systéme. Nastáva rozšírenie výnimky na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmlúv na zmluvy uzavreté v rámci dynamického nákupného systému, ako aj rozšírenie dôvodov na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky v rámci tohto systému. V súvislosti s podávaním určovacej žaloby sa navrhuje zníženie výšky súdneho poplatku," povedal v parlamente pri uvedení novely podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).

Zároveň sa vo verejnom obstarávaní úplne odstráni predkladanie ponúk v dvoch obálkach, keďže sa podľa ÚVO neosvedčilo, spôsobovalo najmä väčšiu administratívnu záťaž pre obstarávateľov, čím sa priebeh verejného obstarávania zbytočne predlžoval. Návrh tiež prehodnocuje úpravu revíznych postupov v spojitosti s dvojobálkovým predkladaním ponúk. V rámci koncepčných zmien predložená novela upravuje podmienky používania elektronického trhoviska, a síce vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác prostredníctvom elektronického trhoviska.

Revízne postupy by mali byť efektívnejšie a jednoduchšie, s obmedzeným obsahom a úpravou lehôt žiadosti o nápravu. Úprava sa týka aj výšky a výpočtu kaucie, zavedie sa koncentračná zásada v konaní o námietkach. "Nová právna úprava zároveň prináša možnosť uznať spáchaný správny delikt, čo bude mať za následok rozhodovanie úradu v tzv. skrátenom konaní a uloženie zníženej sankcie," dodal ÚVO s tým, že sa zjednoduší úprava správnych deliktov pri porušení zákona o verejnom obstarávaní.

Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) sa v spojitosti so zvýšením limitov pre zákazky bez súťaže zaujímal o to, ako bude zabezpečená hospodárnosť pri ich zadávaní. "Ako bude zabezpečené pri zjednodušení a zefektívnení to, že verejné obstarávanie bude aj hospodárne, pretože to je cieľom nakladania s verejnými zdrojmi. Preto sme zaviedli hodnotu za peniaze, aby sme zabezpečili, že peniaze občanov vo forme daní sú míňané efektívne a zároveň hospodárne," povedal Heger.

Vicepremiér Raši uviedol, že dôvodom novely je aj to, že verejné obstarávania trvajú dlhšie ako v iných krajinách. "Stále máme problémy pri čerpaní eurofondov, dĺžka obstarávania bola niekedy až päťkrát dlhšia ako v okolitých krajinách. Po konzultácii so ZMOS-om sa limity dvihli. Kontrola verejnosti v obci je nastavená tak, že nemôžete nakúpiť ceruzku za dve eurá, keď stojí jedno euro," tvrdí Raši. Starostovia budú mať podľa neho šancu ukázať, že novela umožní rýchlejšie obstarávanie a riešenie problémov v obciach. "Som presvedčený, že verejná kontrola pomocou tretieho sektora, ale najmä vlastných občanov bude mimoriadne silná," dodal Raši.

Súťaž nebude povinná pri tovaroch a službách do 70 tis. eur bez DPH (teraz do 50 tis. eur), pri stavebných prácach do 180 tis. eur (150 tis. eur) a pri hotelových, kultúrnych či sociálnych službách do 260 tis. eur (200 tis. eur). Väčšinu zákaziek v takej hodnote doteraz zadávali práve mestá a obce alebo ich organizácie.

 

© 2018, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Autor: SITA a.s.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené