Účtovníctvo občianskych združení

Ako má občianske združenie postupovať pri vedení účtovníctva a pri podávaní daňového priznania?

Autori: Ing. Iveta Kolenová
Dátum publikácie: 3. 4. 2018


Odpoveď:

Občianske združenie, ak nepodniká a jeho príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Ak túto podmienku občianske združenie nespĺňa alebo sa tak rozhodne, účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Znenie odpovede je krátené, jej celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Účtovníctvo občianskych združení

Autor: Ing. Iveta Kolenová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené