Superodpočet na výskum by sa mal od budúceho roka zvýšiť

Podľa predloženého návrhu novely zákona o dani z príjmov od budúceho roka by sa superodpočet mal zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

SITA | 27.6.2017

Superodpočet na výskum a vývoj by sa mal od budúceho roka zvýšiť. Počíta s tým návrh novely zákona o dani z príjmov, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania. Od budúceho roka by sa tak superodpočet mal zvýšiť zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj.

Okrem toho by malo byť možné superodpočet navýšiť o ďalšiu sumu zodpovedajúcu prírastku výdavkov daňovníka na výskum a vývoj oproti predchádzajúcim daňovým obdobiam. Ministerstvo v návrhu toto navýšenie určilo ako 100 % kladného rozdielu spriemerovaných výdavkov na výskum za posledné dve zdaňovacie obdobia a priemeru výdavkov na výskum za predchádzajúce dve zdaňovacie obdobia. Návrh zároveň rozširuje možnosť uplatniť odpočet aj na náklady na licencie za počítačový softvér využívaný pri realizácii výskumného projektu, ak nejde o softvéry z tzv. kancelárskych balíkov.

Superodpočet na výskum a vývoj, ktorý funguje ako dodatočný odpočet výdavkov na výskum a vývoj od základu dane, bol na Slovensku do zákona o dani z príjmov zavedený s účinnosťou od začiatku roka 2015. Súčasťou tohto opatrenia je aj povinnosť finančnej správy zverejňovať firmy, ktoré superodpočty využili a aj sumy týchto odpočtov. Vlani túto možnosť využilo zhruba 8 desiatok spoločností, ktoré si dodatočne z daňového základu odpísali od desiatok až po státisíce eur. Vôbec najviac spoločnosť BSH Drives and Pumps, ktorej superodpočet za tri realizované projekty dosiahol vyše 700 tis. eur.

 

© 2017, Autorské práva SITA a.s. a zmluvné agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a zmluvných agentúr je výslovne zakázané.

Súvisiace odborné články

Súvisiace aktuality


Autori

  • SITA a.s.

Dátum publikácie

  • 28. 6. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené