Súdny dvor EÚ: K právnej ochrane počítačových programov

Pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie môže predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, vec č. C-166/15.

A. Ranks a J. Vasiļevičs sú v Lotyšsku trestne stíhaní najmä pre nezákonný predaj predmetov chránených autorským právom prostredníctvom nezákonného spolčenia a pre úmyselné nezákonné použitie ochrannej známky inej osoby. V roku 2004 totiž prostredníctvom internetového obchodu predávali záložné kópie rôznych počítačových programov vytvorených spoločnosťou Microsoft a chránených autorským právom (ako najmä verzie programov Microsoft Windows a kancelársky balík Microsoft Office). Keďže počet vyhotovení predaných programov sa odhadoval na viac ako 3 000, hodnota majetkovej ujmy, ktorá bola spoločnosti Microsoft spôsobená činnosťami A. Ranksa a J. Vasiļevičsa, sa stanovila na 265 514 eur.

V tomto kontexte sa Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Špeciálne zloženie trestného senátu Regionálneho súdu v Rige, Lotyšsko), ktorý rozhoduje vo veci, spýtal Súdneho dvora, či sa má právo EÚ vykladať v tom zmysle, že nadobúdateľ záložnej rozmnoženiny počítačového programu nahratej na fyzickom nosiči, ktorý nie je pôvodný, môže na základe pravidla vyčerpania práva na verejné rozširovanie stanoveného smernicou predať takúto rozmnoženinu, ak na jednej strane pôvodný fyzický nosič tohto programu vydaný pôvodnému nadobúdateľovi bol poškodený a ak na druhej strane tento pôvodný nadobúdateľ vymazal svoje vyhotovenie tejto rozmnoženiny alebo ju už nepoužíva.

Súdny dvor tak konštatoval, že smernica sa má vykladať v tom zmysle, že aj keď je pôvodný nadobúdateľ rozmnoženiny počítačového programu s licenciou na neobmedzené používanie oprávnený predať túto použitú rozmnoženinu a jej licenciu ďalšiemu nadobúdateľovi, naopak nemôže, ak je pôvodný fyzický nosič pôvodne dodanej rozmnoženiny poškodený, zničený alebo stratený, poskytnúť tomuto ďalšiemu nadobúdateľovi svoju záložnú rozmnoženinu tohto programu bez povolenia majiteľa práva.

 

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. C-166/15.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Dátum publikácie

  • 30. 11. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené