Slovenské a České s. r. o. na predaj

Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

Máte v pláne expandovať do Českej republiky alebo ste sa rozhodli podnikať na Slovensku? Kúpa hotovej s.r.o. môže byť pre vás najvhodnejšou možnosťou ako začať aktívne s podnikaním.

Slovenské obchodné spoločnosti na predaj

Jedným z hlavných dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre kúpu/predaj hotovej s.r.o. namiesto zakladania novej obchodnej spoločnosti na Slovensku je úspora času a tým pádom aj nákladov. V prípade založenia s.r.o. je nutné vyhotoviť množstvo listín, navštíviť niekoľko úradov, banku a následne registrovať spoločnosť na daňovom úrade k dani z príjmu a v mnohých prípadoch aj k DPH. Práve kvôli týmto dôvodom sa mnohí podnikatelia rozhodnú pre kúpu hotovej ready-made s.r.o.

Ak nedisponujete dostatkom času a potrebujete spoločnosť ihneď, máme k dispozícií obchodné spoločnosti, ktoré sú riadne registrovanými platcami dane z príjmu (DIČ) či dokonca platcami dane z pridanej hodnoty (IČ DPH). Podrobnejšie informácie nájdete tu – predaj firiem.

České obchodné spoločnosti na predaj

Priaznivé podnikateľské prostredie je mnohokrát dôvodom expanzie obchodných spoločností na rôzne zahraničné trhy. Jedným z nich je aktuálne aj Česká republika. Založenie s.r.o. v ČR je pomerne náročný a zdĺhavý proces. Narozdiel od podmienok zakladania v SR je potrebné na územie ČR vycestovať osobne a pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným navštíviť notára z dôvodu spísania notárskej zápisnice. Kúpou s.r.o. by ste týmto krokom mohli predísť, čo sa v konečnom dôledku odzrkadlí na ušetrení času a finančných nákladov. Rozhodli ste sa podnikať v Českej republike? Predaj sro v Čechách je možné zariadiť do 10 pracovných dní.

Účtovníctvo a správa spoločnosti

Predajom spoločnosti s ručením obmedzeným sa naše služby nekončia. Povinnosťou každého podnikateľa je viesť účtovníctvo podľa platnej legislatívy. Účtovné služby na Slovensku a v Českej republike sú súčasťou služieb spoločnosti FONTIONNEL.

aix-logo-fonti

 


Dátum publikácie

  • 28. 7. 2014

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené