Registrácia a povinnosť podania daňového priznania občianskeho združenia

K daňovým povinnostiam občianskeho združenia.

Autori: Ing. Martina Oravcová
Dátum publikácie: 11. 3. 2019


Otázka: 

Má občianske združenie, ktoré má príjmy iba zo „základnej“ činnosti, povinnosť registrovať sa na daňovom úrade a podávať daňové priznanie k dani z príjmov?

Odpoveď:

Občianske združenie okrem hlavnej činnosti vymedzenej stanovami (tzv. základná činnosť) môže ako vedľajšiu činnosť vykonávať aj činnosť podnikateľskú, ktorá by však mala mať podporný charakter pre rozvíjanie primárneho účelu občianskeho združenia, na ktorý bolo založené. Občianske združenie, ktoré chce podnikať, musí na túto podnikateľskú činnosť získať aj príslušné oprávnenie (živnosť).

Registračná povinnosť k dani z príjmov je upravená v § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP). Z tohto ustanovenia vyplýva, že občianske združenie, ktoré získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinné požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získalo povolenie alebo oprávnenie na podnikanie.

Celé znenie odpovede nájdete v produkte Príklady z praxe:

Registrácia a povinnosť podania daňového priznania občianskeho združenia

 

Autor: Ing. Martina Oravcová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené