Psychické vypätie a stres v právnickej praxi? Odbúrajte ho v kúpeľoch! | Inzercia

Právnická profesia patrí medzi celkovo najnáročnejšie. Stúpajúci tlak na výkon nie je iba krátkodobý a má preto v mnohých prípadoch negatívne zdravotné vyústenia.

Nárast stresu o celú štvrtinu!

siteIcon_375x250

Veľmi často sa objavujú prejavy depresie, smútku a sklamania, patologická únava chronického typu, poruchy spánku, podráždenosť i problémy s pamäťou či potenciou.

V posledných dvadsiatych rokoch sa zvýšil počet ľudí, ktorí pociťujú nadmerný stres, takmer o dvadsaťpäť percent.

Stúpa riziko vzniku srdcového i mozgového infarktu, hrozí trvalé zvýšenie krvného tlaku, cukrovka, obezita. Napriek tomu, že svoj zdravotný stav považujú títo ľudia subjektívne za dobrý, lekárske vyšetrenia ukazujú, že je to tak v necelých dvadsiatich percentách!

Sedenie na „doživotie“

Duševne pracujúci ľudia sú navyše často odkázaní na celodenné vysedávanie v automobile, za stolom a pri práci s počítačom. Postihnuté telo v lepšom prípade reaguje na takýto typ jednostranného nadmerného zaťažovania bolesťami zhrbeného chrbta a pálením očí. Sem-tam sa objaví tlak, mravčenie a pálenie za hrudnou kosťou. Ale veľmi často sa situácia zvrháva na trvalé poškodenie pohybového i srdcovo-cievneho aparátu, mentálnu nestálosť, nespavosť, stratu chuti do jedla a do práce, ale aj do života vôbec.

Ako von z bludného kruhu?

Východiskom je zmena životného štýlu. Je vedecky dokázané, že asi z 80% môžeme stav svojho zdravia, teda stav psychickej  a fyzickej pohody ovplyvniť spôsobom života a životosprávou. Pri zmene životného štýlu sú dôležité:

 • kontrola telesnej hmotnosti
 • optimálna zdravá výživa
 • pohybová aktivita 
 • eliminácia a kontrola stresu.

Preventívne, regeneračné, relaxačné, či dovolenkové pobyty v kúpeľoch poskytujú všetky služby, ktoré účinne pôsobia na elimináciu stresu, ale aj zvyšovanie telesnej i duševnej výkonnosti. Prinášajú kvalitný odpočinok a aktívnu starostlivosť o zdravie.

Znovu získajte pohodu v Zlatých kúpeľoch

Medzi jedny z najznámejších kúpeľov - nielen na Slovensku - sa radia Zlaté kúpele Turčianske Teplice. Unikátna minerálna voda v týchto kúpeľoch je svojimi účinkami predurčená pre liečbu celého radu ochorení a využíva sa na celkové i čiastočné liečebné a relaxačné či rekondičné kúpele, ale aj k pitným kúram.  

Zlaté kúpele sú vybavené kompletným balneoterapeutickým zariadením a ponúkajú: 

 • kúpele v liečivej minerálnej termálnej vode
 • masáže
 • teploliečbu – elektroliečbu - svetloliečbu
 • vodoliečebnú rehabilitáciu
 • uhličitú terapiu
 • fitness centrum
 • procedúry relaxačného charakteru a kozmetické služby

photoGallery_103_199px photoGallery_300px

K dispozícii pre relax a rekondíciu je okrem kvalitného ubytovania a gastronómie aj komplex Spa & Aquapark.

Zlaté kúpele Turčianske Teplice sa pre svoje unikátne vlastnosti ukázali so svojimi liečebnými, relaxačnými a regeneračnými účinkami ako jedna z najvhodnejších ciest k prevencii civilizačných ochorení a k znovuzískaniu psychickej i fyzickej pohody.

Tip pre Vás: Klasik Gold – luxusný liečebný pobyt v Zlatých kúpeľoch s nadštandardnými bonusmi.

logoZlaté kúpele Turčianske Teplice sú jedny z najstarších termálnych kúpeľov na Slovensku a v Európe. Ležia v južnej časti Turčianskej kotliny, na úpätí výbežkov Veľkej Fatry, ktoré spolu s Kremnickým pohorím a pohorím Žiar tvoria prekrásne okolie mesta Turčianske Teplice. Tunajšia liečivá minerálna voda je svojím jedinečným zložením predurčená pre liečbu ochorení pohybového aparátu, neurologických ochorení, ochorení obličiek a močových ciest a ochorení tráviaceho ústrojenstva. Za posledných 10 rokov sa v kúpeľoch investovali značné prostriedky do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale aj do ubytovania a gastronómie. Ústretový a odborne školený personál vám poskytne širokú škálu kvalitných kúpeľných služieb. Krásna Turčianska kotlina a celý región Turca ponúka pestré možnosti pre aktívne trávenie voľného času počas celého roka.

MUDr. Marián Markech, MPH

Riaditeľ úseku liečebnej starostlivosti - Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.


Dátum publikácie

 • 18. 5. 2016

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené