Pracovníkov na aktivačných prácach kontroluje obec odtlačkami prstov | Inzercia

V obci Mýtna pracovníci na aktivačných prácach evidujú svoju dochádzku prostredníctvom odtlačkov prstov. Zamestnanci obecného úradu sa zase prihlasujú pomocou identifikačných kariet na multifunkčnom zariadení, ktoré už používajú na tlač, kopírovanie a skenovanie. 

Moderná technológia tak vyriešila dlhodobý problém s evidenciou dochádzky. Unikátne riešenie je nominované do súťaže IT projekt roka 2017.

Obec Mýtna, vďaka príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zamestnala 12 dlhodobo nezamestnaných na aktivačné práce. Náplňou práce týchto osôb je údržba verejných priestranstiev a drobné stavebné práce. Ich dochádzku však obec nie je schopná vo svojich kapacitách overiť. „Mýtna, podobne ako iné obce na Slovensku, nemá kapacitu kontrolovať príchod, odchod alebo dĺžku obeda pracovníkov na aktivačných prácach. Kontrola dochádzky prostredníctvom odtlačkov prstov nám tento dlhodobý problém vyriešila“, vysvetľuje Pavel Greksa, starosta obce Mýtna.

Obec dala na chodbu úradu namontovať externú biometrickú čítačku. Tá eviduje každý príchod, odchod či práceneschopnosť pracovníka. Stačí, aby pracovník priložil prst na čítačku. Spracovanie dochádzky prebieha automaticky a všetky údaje má obecný úrad okamžite k dispozícii. „Starosta obce vo svojom smartfóne môže kedykoľvek a kdekoľvek vidieť štatistiky konkrétnych pracovníkov, ktorí sú v práci a koľkí sú práceneschopní,“ vysvetľuje Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia, ktorá stojí za dochádzkovým systémom. Výsledkom je dodržiavanie pracovného času, ako aj náprava zlých pracovných návykov. Súčasne všetky zozbierané osobné údaje sú bezpečne uchované a chránené. Potvrdzuje to aj potvrdenie z Úradu na ochranu osobných údajov SR o osobitnej registrácii informačného systému pre obec Mýtna.

Dochádzka aj pre zamestnancov

Súčasťou riešenia je aj dochádzkový systém zamestnancov obecného úradu. Tí sa prihlasujú jednoducho cez panel na multifunkčnom zariadení rozšírenom o modul dochádzkového systému, a to buď priložením kartičky zamestnanca alebo zadaním PIN kódu. Označiť svoj príchod alebo odchod pritom môžu na ktoromkoľvek multifunkčnom zariadení pripojenom na dochádzkový systém. Hlavnou výhodou tohto riešenia je aj to, že systém nepotrebuje zdĺhavé inštalácie, nevyžaduje žiadne dodatočné investície do servera alebo sieťovej infraštruktúry. Obec tak s riešením nemá vysoké prevádzkové náklady. Celý projekt dochádzkového systému vyjde obecný úrad na niekoľko desiatok eur mesačne. „Celé riešenie je postavené na využití cloudových služieb. Tie garantujú pravidelné zálohy, včasné aktualizácie a najmä garanciu dostupnosti služieb, či ste v úrade alebo na služobnej ceste“, uvádza Pavol Puskeiler zo spoločnosti Konica Minolta Slovakia.

Každý obecný úrad ocení pridanú hodnotu dochádzkového systému v podobe automatického importu dát do mzdového a ekonomického systému. Zaznamenaná dochádzka tvorí presný podklad pre mzdové oddelenie. Zamestnanci nestrácajú čas ručným vyplňovaním dochádzky. Výrazne sa tak zrýchlila doba spracovania podkladov, znížila sa vyťaženosť pracovníkov a tým sa ušetria finančné náklady spojené so spracovaním miezd.

Projekt integrovanej dochádzky na Obecnom úrade v Mýtnej je prvým riešením svojho druhu na Slovensku. Podarilo sa ním vyriešiť dlhodobý problém s evidenciou dochádzky a súčasne ide o efektívne a cenovo dostupné riešenie pre mestské a obecné úrady či školy. Preto je projekt prihlásený do celosvetovej súťaže Konica Minolta Awards 2017, ako aj do slovenskej súťaže o IT projekt roku 2017.

Výhody integrovaného riešenia dochádzky na Obecnom úrade v Mýtnej:

  • Unikátne prihlasovanie pomocou panelu multifunkčného zariadenia
  • Dostupnosť dochádzkového systému 24 hodín denne
  • Nastavenie pracovných dôb, prerušení, tarifných intervalov s následným exportom do mzdových systémov
  • Intuitívny prehľad aktuálneho stavu
  • Prívetivé a jednoduché používateľské rozhranie
  • Prihlásenie pomocou karty, PINu či odtlačku prsta, prípadne cez webové rozhranie
  • Možnosť prístupu do dochádzkového systému odkiaľkoľvek a kedykoľvek
  • Import údajov z personálneho systému a rôzne stupne oprávnení prístupov k dátam
  • Sledovanie denných či mesačných prehľadov v prehľadných reportoch

Dátum publikácie

  • 26. 9. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené