Potrebujete informácie k protischránkovému zákonu?

Od 1. februára nadobúda účinnosť zákon o registri parterov verejného sektora, tzv. „protischránkový“ zákon. Ministerstvo spravodlivosti SR informuje o zriadení emailovej informačnej linky.

Ministerstvo spravodlivosti SR informuje o zriadení emailovej adresy, prostredníctvom ktorej budú poskytované odpovede na otázky k tzv. protischánkovému zákonu. Keďže nová právna úprava zákonom č. 315/2016 Z. z. kladie na subjekty, ktoré chcú obchodovať so štátom isté nároky a požiadavky, z ktorých môžu vyplynúť aj otázky, bola zriadená e-mailovú adresu RPVS.sk@justice.sk, na ktorú je možné zasielať otázky súvisiace s novou právnou úpravou. Na základe otázok bude vytvorená sekcia otázok a odpovedí, teda súhrnu najčastejšie kladených otázok, ktorý bude následne zverejnený na webe registra partnerov verejného sektora a prispeje k užívateľskému komfortu používateľov.

zdroj: justice.gov.sk

K danej problematike pozri aj článok uverejný v produkte Odborné články:

Nový register partnerov verejného sektora vytvára vlastné podmienky pre verejné zákazky

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


Autori

  • Ministerstvo spravodlivosti SR

Dátum publikácie

  • 16. 1. 2017

S-EPI, s.r.o. © 2010-2018, všetky práva vyhradené