Plaťte dane tak, aby ste to ani nepocítili | Inzercia

Na podanie daňové priznania a zaplatenie daní máme už len mesiac. Podnikateľom sa preto kladie na srdce, aby sa poponáhľali a nenechávali si túto povinnosť na poslednú chvíľu. Avšak, pri pohľade na to ako sa štát ponáhľa so skvalitňovaním služieb, do ktorých by mali smerovať práve naše dane, sa do ich platenia nikomu veľmi nechce. Poštová banka prichádza s riešenie ako ich platiť tak, aby sme to ani nepocítili.

Dátum publikácie: 11. 3. 2019


„Nemôžeme povedať, že by na tomto svete bolo čokoľvek isté, okrem smrti a daní,“ povedal Benjamin Franklin pred vyše dvoma storočiami. A pravdivosť tohto výroku sa potvrdzuje každoročne v tomto období. Jednou vecou je dane priznať, tou druhou je zaplatiť ich. Pre mnohých malých podnikateľov ide o finančnú záťaž, ktorá ich poznačí napriek tomu, že sa na ňu pripravujú v priebehu celého roka. Jednorazové zaplatenie dane môže byť pre mnohých z nich výrazným náporom na peňaženku či firemný účet. Niektorým môžu peniaze chýbať úplne, ďalším môže tento typ výdavku významne narušiť cash flow, prípadne obmedziť ich schopnosť investovať do ďalšieho rozvoja firmy.

Splátkový kalendár od štátu nie je zadarmo

„Ak vám chýbajú peniaze na dane, jednou z možností je požiadať o odklad, prípadne o splátkový kalendár, ktorý sa poskytuje maximálne na obdobie dvoch rokov. Žiadosť musíte adresovať svojmu správcovi dane a k nej priložiť navrhovaný harmonogram splátok a analýzu svojej finančnej a ekonomickej situácie. Okrem toho je potrebné dlžnú sumu zabezpečiť, najčastejšie sa tak deje prostredníctvom záložného práva k vášmu majetku, ktorým budete ručiť,“ vysvetľuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

To však nie je všetko. Splátkový kalendár i odklad dane niečo stoja. V prvom rade je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 9,50 eur. To je ale ten nižší náklad. Tým hlavným je úrok, ktorý zaplatíte zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Pri jeho výpočte sa vychádza zo základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky – konkrétne ide o jej trojnásobok. Ak však výsledný úrok nedosiahne úroveň 10 % ročne, čo platí aj v súčasnosti, použije sa sadzba vo výške 10 % p.a.

Cash_pay_700_300

Aby vás dane neboleli

Alternatívnym, jednoduchším a lacnejší riešením je požičať si na dane v banke. „Poštová banka, ako jediná na trhu, prináša Úver na dane určený na financovanie daní pre FO – podnikateľov a spol. s r. o. s ročným obratom do 1 milióna eur s dvoma uzavretými ucelenými účtovnými obdobiami. Poskytuje sa bez poplatku a do sumy 30 000 eur v zrýchlenom konaní, a teda na počkanie, počas jednej návštevy pobočky,“ upresňuje L. Žáčková. Na rozdiel od splátkového kalendára od štátu nepotrebujete predkladať žiadnu analýzu ekonomickej a finančnej situácie, ani platiť poplatky za poskytnutie pôžičky. Výhodnejší je aj úrok. Ten je v závislosti od výšky úveru stanovený na úrovni 8 alebo 9 % ročne. Splátky si môžete rozložiť na 12 mesiacov.

Platenie daní je celospoločenská téma. Platíme ich všetci a platíme nemálo. Pri pohľade na spoločenské defekty, ktoré trápia nás všetkých - rozbité cesty, nemocnice v havarijnom stave a zastarané školstvo, sa však pýtame, kam idú tieto peniaze?

„O nedostatkoch v spomínaných oblastiach dokážeme vášnivo diskutovať celé hodiny, aj keď vieme, že tým nič nezmeníme. Máme však právo pýtať sa, aké služby za naše peniaze dostávame, či sa pozitívne prejavujú na životnej úrovni obyvateľov našej krajiny, ktorí dane platia. Daňovú povinnosť si síce musí splniť každý, ale aby pre podnikateľa nešlo o veľkú jednorazovú záťaž, s tým im už dokážeme pomôcť. Vďaka riešeniu, ktoré im ponúkame, si splnia svoju daňovú povinnosť včas, bez nákladov spojených s odkladom podania daňového priznania a svoje vlastné peniaze môžu investovať radšej do podnikania,“ dodáva hovorkyňa Poštovej banky. Podnikatelia, ktorí dane už zaplatili, si ich môžu vďaka Úveru na dane od Poštovej banky spätne refinancovať. Týka sa to aj už zaplatených preddavkov na daň. Viac informácií nájdete na www.postovabanka.sk/uvernadane.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené