Ohlasovacie povinnosti podľa zákona o odpadoch

Ohlasovacie povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku a pôvodcu odpadov do 28. februára 2018. Ktoré tlačivá sú platné na ohlasovanie za rok 2017?

Autori: Ing. Karin Štecová, PhD.
Dátum publikácie: 13. 2. 2018


Definíciou výrobcu vyhradeného výrobku a vyhradeným výrobkom sme sa zaoberali v článku „Pre koho platí povinnosť uzatvoriť zmluvu s OZV podľa novely zákona o odpadoch platnej od 1. 1. 2018?“

Ohlasovacie povinnosti, ktoré je potrebné splniť za rok 2017 do 28. februára 2018, spôsob vypĺňania  tlačív, ako aj samostatné tlačivá poskytneme a vysvetlíme v tomto článku.

Povinnosti v rámci kolektívneho plnenia:

Výrobcovia vyhradeného výrobku, ktorí plnia svoje povinnosti kolektívne, zasielajú údaje z evidencie Organizácii zodpovednosti výrobcov, s ktorou majú zmluvu.

Povinnosti v  rámci  individuálneho plnenia:                           

Výrobca vyhradeného výrobku, ktorý  si povinnosti vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti plní individuálne,. zasiela vo svojom mene MŽP SR každoročne do 28. 2. „Ohlásenie o vyhradených výrobkoch“. Keďže od 1. januára 2018 vstúpila do platnosti novela zákona o odpadoch a tiež súvisiace vykonávacie predpisy, upozorňujeme na aktuálnosť tlačív, ktoré treba vypĺňať v tejto súvislosti. Niektoré tlačivá treba použiť ešte z obdobia platnosti pred 1. januárom 2018, ale väčšina tlačív sa použije z novelizovanej vyhlášky platnej od 1. 1. 2018.

 

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete v príspevku

Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené